หากผู้ช่วย Boot Camp แจ้งว่าไม่สามารถทำพาร์ติชั่นดิสก์ของคุณได้

ผู้ช่วย Boot Camp อาจบอกว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะทำพาร์ติชั่นสำหรับ Windows

เมื่อพยายามสร้างพาร์ติชั่น Windows ตัวเลือกผู้ช่วย Boot Camp อาจแสดงข้อความเตือนว่า "ไม่สามารถทำพาร์ติชั่นดิสก์ของคุณได้ เกิดข้อผิดพลาดขณะทำพาร์ติชั่นดิสก์ โปรดเรียกใช้การช่วยเหลือเบื้องต้นจากภายในยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด"

ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งการอัพเดท macOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
 2. รีสตาร์ท Mac ของคุณ จากนั้นกด Command-R ค้างไว้เพื่อเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS
 3. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์จากหน้าต่างยูทิลิตี้ macOS
 4. เลือกมุมมอง > แสดงอุปกรณ์ทั้งหมดจากแถบเมนูในยูทิลิตี้ดิสก์ ในตอนนี้แถบด้านข้างในยูทิลิตี้ดิสก์ควรแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสก์ภายในของคุณ ดังนี้
  • ชื่อดิสก์ของคุณเช่น Apple SSD
  • ชื่อของตัวบรรจุบนดิสก์นั้น เช่น Container disk1 (ดิสก์ของคุณอาจไม่มีตัวบรรจุ)
  • ชื่อของดิสก์โวลุ่มหนึ่งหรือหลายดิสก์ในตัวบรรจุหรือดิสก์ เช่น Macintosh HD
 5. เลือกชื่อของดิสก์โวลุ่ม เช่น Macintosh HD
 6. คลิกการช่วยเหลือเบื้องต้นในแถบเครื่องมือ หากระบบขอรหัสผ่านเพื่อปลดล็อคดิสก์ ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ
 7. คลิกเรียกใช้เพื่อเริ่มตรวจหาข้อผิดพลาดในดิสก์โวลุ่ม เมื่อเสร็จแล้ว ให้ทำซ้ำสำหรับดิสก์โวลุ่มอื่นๆ ในตัวบรรจุหรือดิสก์
  หน้าต่างยูทิลิตี้ดิสก์หลังจากคลิกปุ่มการช่วยเหลือเบื้องต้น
 8. หากตัวบรรจุปรากฏขึ้น ให้เลือกชื่อของตัวบรรจุ จากนั้นใช้การช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบด้วย
 9. เลือกชื่อของดิสก์ เช่น Apple SSD จากนั้นใช้การช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบด้วย
 10. รีสตาร์ท Mac ของคุณ

 


หากยูทิลิตี้ดิสก์ไม่พบข้อผิดพลาดหรือได้ซ่อมแซมข้อผิดพลาดหมดแล้ว

 1. ลองใช้ผู้ช่วย Boot Camp เพื่อติดตั้ง Windows อีกครั้ง
 2. หากผู้ช่วย Boot Camp ยังคงแสดงข้อผิดพลาดในการทำพาร์ติชั่น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

ตรวจสอบพื้นที่ว่างที่ไม่ได้จัดสรร

 1. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 2. ในแถบด้านข้างของยูทิลิตี้ดิสก์ ให้เลือกชื่อของดิสก์ภายใน ตัวบรรจุ หรือดิสก์โวลุ่มของคุณ เช่น Macintosh HD
 3. คลิกพาร์ติชั่นในแถบเครื่องมือ
 4. หากคุณเห็นข้อความเกี่ยวกับการแชร์พื้นที่ Apple File System ให้คลิกพาร์ติชั่นเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการทำพาร์ติชั่นแทนการเพิ่มดิสก์โวลุ่ม
 5. หากแผนภูมิวงกลมแสดงส่วนที่มีป้ายกำกับว่า "พื้นที่ว่าง" ให้คลิกเพื่อเลือก ในตอนนี้ "พื้นที่ว่าง" ควรปรากฏในข้อมูลพาร์ติชั่นที่แสดงทางด้านขวา
  หน้าต่างยูทิลิตี้ดิสก์หลังจากคลิกปุ่มพาร์ติชั่น
 6. หลังจากเลือกส่วน "พื้นที่ว่าง" ของแผนภูมิแล้ว ให้คลิกปุ่มเอาออก (-) ใต้แผนภูมิ การลบพื้นที่ว่างที่ไม่ได้จัดสรรนี้ทำให้คุณสามารถใช้งานพื้นที่นั้นอีกครั้ง จากนั้นคลิกปรับใช้และออกจากยูทิลิตี้ดิสก์
 7. ลองใช้ผู้ช่วย Boot Camp อีกครั้งเพื่อติดตั้ง Windows
 8. หากผู้ช่วย Boot Camp ยังคงแสดงข้อผิดพลาดการทำพาร์ติชั่นเดิม ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

ปิด Time Machine ชั่วคราว

ถ้าคุณใช้ Time Machine กับ macOS Mojave หรือ High Sierra ให้อัพเกรดเป็น macOS Catalina 10.5 หรือใหม่กว่า หรือทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดการตั้งค่า Time Machine จากเมนู Time Machine ในแถบเมนู หรือเลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Time Machine
 2. ยกเลิกการเลือก "สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ" เพื่อปิด Time Machine 
 3. รอสักครู่ แล้วลองใช้ผู้ช่วย Boot Camp อีกครั้งเพื่อติดตั้ง Windows อีกครั้ง
 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเปิด Time Machine อีกครั้ง

 


หากยูทิลิตี้ดิสก์พบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้

 


วันที่เผยแพร่: