ข้อมูลการเผยแพร่แอพคำสั่งลัด

ใน iOS 12 ผู้ใช้แอพเวิร์กโฟลว์จะได้รับการอัพเกรดเป็นแอพคำสั่งลัด คุณสมบัติล่าสุดมีดังต่อไปนี้

มีอะไรใหม่ในแอพคำสั่งลัด 2.2.1

รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • แก้ไขปัญหา "รับเวลาเดินทาง" แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อต้องการรับเวลาเดินทางสำหรับการขนส่ง
 • แก้ไขปัญหาไม่สามารถลบรายการจาก "ลบจากเมนู" ได้
 • แก้ไขปัญหาไม่สามารถเรียกใช้การกระทำ Tweetbot ได้
 • รายการแก้ไขข้อบกพร่องและรายการเพิ่มเติมย่อยอื่นๆ

คำสั่งลัด 2.2

 • เพิ่มการกระทำใหม่ๆ สำหรับโน้ตดังต่อไปนี้ สร้างโน้ต ผนวกกับโน้ต ค้นหาโน้ต และแสดงโน้ต
 • เพิ่มการกระทำรับ Numbers จากข้อมูลเข้าแล้ว
 • ขณะนี้การกระทำรับเวลาเดินทางจะส่งคืนรายละเอียดต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งชื่อเส้นทาง เวลาที่เดินทางถึง และระยะทาง
 • ขณะนี้การกระทำแสดงเส้นทางได้รองรับแอพ Baidu Maps แล้ว
 • การกระทำรับค่าพจนานุกรมสามารถดึงค่าที่อยู่ลึกภายในพจนานุกรมมาได้แล้วโดยการให้คีย์หลายตัวที่แยกกันด้วยจุด
 • ขณะนี้การกระทำปรับวันที่ได้รวมโหมด "รับสัปดาห์ที่เริ่มต้น" ไว้แล้ว
 • ขณะนี้การแตะบนแท็บคลังจะเป็นการเลื่อนลงไปยังด้านล่างสุดของคลัง

รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • แก้ไขปัญหาการล่มซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมข้อมูล iCloud แล้ว
 • แก้ไขปัญหาลำดับของคำสั่งลัดในคลังที่อาจสูญหายเมื่อซิงค์คำสั่งลัดกับอุปกรณ์เครื่องใหม่ผ่าน iCloud แล้ว
 • แก้ไขปัญหาสำเนาของเอกสารที่อาจสร้างขึ้นเมื่อใช้การกระทำ เปิดใน แทนที่จะเปิดเอกสารนั้นในตำแหน่งที่กำหนดแล้ว
 • แก้ไขปัญหาสื่อจากแอพรูปภาพไม่สามารถส่งเป็นข้อมูลเข้าไปยังคำสั่งลัดแผ่นงานการแชร์ได้
 • แก้ไขปัญหาการผนวกกับไฟล์ที่จะสร้างไฟล์นามสกุล .txt อยู่เสมอ แม้ว่าจะระบุนามสกุลไฟล์อื่นก็ตาม
 • แก้ไขปัญหาการกระทำสั่นที่อาจทำให้เกิดการล่มเมื่อเรียกใช้จากคลัง
 • แก้ไขปัญหาคำสั่งลัดแผ่นงานการแชร์ที่ยอมรับ "ผลิตภัณฑ์ iTunes" ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อแชร์อัลบั้มในแอพเพลงหรือ iTunes Store
 • แก้ไขปัญหาการอนุญาตการเข้าถึง Todoist ที่ทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • แก้ไขปัญหาการกระทำตรวจสอบการสะกดทำงานกับภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
 • แก้ไขปัญหาการกระทำตั้งโหมดบนเครื่องบินแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดโหมดเครื่องบินอยู่แล้ว
 • แก้ไขปัญหาการกระทำตามตำแหน่งที่ตั้งแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเรียกใช้จากปุ่มลัดหน้าจอโฮม
 • แก้ไขปัญหาการกระทำอัดเสียงแสดงเวลาการอัดที่ใช้ไปไม่ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาการกระทำ Bear ไม่ปรากฏขึ้นในหมวดหมู่แอพ Bear
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของการใช้งานคำสั่งลัดที่มีลูปทำซ้ำและเงื่อนไขหากจำนวนมาก
 • รายการแก้ไขข้อบกพร่องและรายการเพิ่มเติมย่อยอื่นๆ

คำสั่งลัด 2.1.3

 • รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาด้านความปลอดภัยของรายการอัพเดทนี้ โปรดไปที่https://support.apple.com/th-th/HT201222

คำสั่งลัด 2.1.2

 • เพิ่มการกระทำโพสต์ไปยัง Tumblr แล้ว
 • การกระทำรับเวลาระหว่างวันที่สามารถนับจำนวนเดือนระหว่างวันที่สองวันได้แล้ว

รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • แก้ไขปัญหาหน้าจอที่แสดงแอพและบริการที่คำสั่งลัดกำลังใช้อาจไม่ปรากฏขณะดาวน์โหลดคำสั่งลัด
 • แก้ไขปัญหาที่เป็นเหตุให้คำสั่งลัดที่มีการกระทำเปิดแอพหรือเล่นเสียงไม่ทำงานเมื่อใช้ Siri เพื่อเรียกใช้คำสั่งลัด
 • แก้ไขปัญหาคำสั่งลัดที่มีการกระทำทำซ้ำกับแต่ละรายการอาจหยุดทำงานเมื่อเรียกใช้จากวิดเจ็ตหรือแท็บคลัง
 • แก้ไขปัญหาการกระทำเบอร์โทรศัพท์อาจไม่เข้าใจหมายเลขโทรศัพท์ที่มีจุลภาค (เว้นช่วง) หรือมีรหัสส่วนขยายที่ยาว
 • แก้ไขปัญหาการกระทำแสดงเส้นทางอาจไม่ทำงานเมื่อเรียกใช้จากวิดเจ็ตมุมมองวันนี้ของคำสั่งลัดบนหน้าจอล็อค
 • แก้ไขปัญหาการกระทำเพิ่มเตือนความจำรายการใหม่ไม่ทำงานเมื่อไม่ได้ป้อนเวลาหรือสถานที่
 • แก้ไขปัญหาการกระทำส่งการชำระเงินที่อาจไม่แสดงว่าดำเนินการเสร็จเมื่อชำระเงินผ่าน Apple Pay Cash
 • แก้ไขปัญหาช่องคำตอบเริ่มต้นของการกระทำขอข้อมูลเข้าสำหรับวันที่ไม่รองรับเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
 • แก้ไขปัญหาการกระทำรับชื่อของอิโมจิแสดงชื่ออิโมจิในภาษาอังกฤษเมื่ออุปกรณ์ถูกตั้งค่าเป็นภาษาอื่น
 • แก้ไขปัญหาคำสั่งลัดบางคำสั่งอาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเรียกใช้จากการค้นหา
 • แก้ไขปัญหาคำสั่งลัดอาจไม่สามารถดาวน์โหลดหน้าเว็บที่มีชื่อ Unicode ยาวได้
 • แก้ไขปัญหาการกระทำสั่งทำงานเวิร์กโฟลว์บรรณาธิการไม่ส่งต่อผลลัพธ์
 • การปรับปรุงการซิงค์ของ iCloud
 • การปรับปรุงการแปลภาษา

คำสั่งลัด 2.1.1

 • ขณะนี้คำสั่งลัดได้ปรับให้เหมาะกับ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3) และ iPad Pro (รุ่น 11 นิ้ว) แล้ว

รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • แก้ไขปัญหาการกระทำบางประเภท (รวมทั้งส่งอีเมล ป้อนข้อความตามคำบอก เรียกใช้ฉากบ้าน และสั่นอุปกรณ์) อาจไม่ทำงานเมื่อเรียกใช้จาก Siri
 • แก้ไขปัญหาการกระทำตั้งค่าไฟฉายเป็นเหตุให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น
 • แก้ไขปัญหาการกระทำโทรไม่สามารถเรียกสายหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอักขระพิเศษได้ (เช่น * หรือ #)
 • แก้ไขปัญหาระบบอาจไม่รู้จักเลขทศนิยมที่ป้อนได้อย่างถูกต้องในภาษาที่ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่นทศนิยม
 • แก้ไขปัญหาอัลบั้มรูปภาพที่เลือกในการกระทำบันทึกไปยังอัลบั้มรูปภาพอาจถูกรีเซ็ตเป็น "รูปภาพทั้งหมด"
 • แก้ไขปัญหาการกระทำเปิดปิดการตั้งปลุกไม่ปิดใช้งานการตั้งปลุกจนกว่าจะมีการเปิดแล้วปิดสวิตช์ "เปิดใช้งาน"
 • แก้ไขปัญหาการกระทำอ่านออกเสียงข้อความพูดด้วยเสียงคุณภาพต่ำ

คำสั่งลัด 2.1

 • ใช้สภาพอากาศปัจจุบันในคำสั่งลัดของคุณด้วยการกระทำรับสภาพอากาศปัจจุบันและการกระทำรับการพยากรณ์อากาศ
 • ตั้งนาฬิกาปลุกและนาฬิกานับถอยหลังด้วยการกระทำสร้างการตั้งปลุก การกระทำเปิดปิดการตั้งปลุก และการกระทำเริ่มจับเวลา
 • แปลงหน่วยวัดต่างๆ ด้วยการกระทำการวัดและการกระทำแปลงหน่วยวัด
 • รับชุดรูปภาพที่นำเข้าล่าสุดจากแอพรูปภาพด้วยการกระทำรับการนำเข้าล่าสุด
 • เมื่อคุณใช้ Siri บน HomePod เพื่อเรียกใช้คำสั่งลัด ตอนนี้ HomePod จะเล่นสื่อผ่าน AirPlay โดยอัตโนมัติ
 • ตอนนี้คุณสามารถหยุดแชร์คำสั่งลัด รวมถึงลบข้อมูลของคำสั่งลัดดังกล่าวออกจาก iCloud ได้โดยการเปิดลิงก์ iCloud บน iOS แล้วเลือก "หยุดแชร์" ในแอพคำสั่งลัด
 • ตอนนี้การกระทำถ่ายวิดีโอรองรับการเริ่มอัดวิดีโอโดยอัตโนมัติด้วยตัวเลือก "เริ่มทันที" แล้ว
 • ตอนนี้คุณสามารถใช้การกระทำโทรและการกระทำ FaceTime ด้วย Siri ได้แล้วโดยไม่ต้องปลดล็อค iPhone ของคุณ

รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • แก้ไขปัญหาแอพคำสั่งลัดอาจล่มเมื่อเปิดตัวแก้ไข
 • แก้ไขปัญหาค้นหาใน iTunes Store และค้นหาใน App Store เป็นเหตุให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น
 • แก้ไขปัญหาตัวเลือกไฟล์ Dropbox ไม่สามารถนำทางไปยังโฟลเดอร์ได้
 • แก้ไขปัญหาแอพบางแอพหายไปจากการกระทำเปิดแอพ
 • แก้ไขปัญหาคำสั่งลัดต่างๆ อาจซ้ำซ้อนหลังจากการซิงค์
 • แก้ไขปัญหาลำดับคำสั่งลัดอาจถูกรีเซ็ตหลังจากการซิงค์กับอุปกรณ์เครื่องใหม่
 • แก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบ Todoist อาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • แก้ไขปัญหาที่ตัวแปรต่างๆ ในการกระทำค้นหาและการกระทำฟิลเตอร์อาจแสดงไม่ครบ
 • แก้ไขปัญหาแอพคำสั่งลัดอาจค้างอยู่ที่การสร้างการเตือนความจำ
 • แก้ไขปัญหาการกระทำผนวกกับไฟล์ทำงานไม่ถูกต้องเมื่อชื่อไฟล์ที่ระบุไม่ได้ลงท้ายด้วย .txt
 • การปรับปรุงการแปลภาษา
 • รายการแก้ไขข้อบกพร่องและรายการเพิ่มเติมย่อยอื่นๆ

คำสั่งลัด 2.0

 • เรียกใช้คำสั่งลัดด้วยเสียงของคุณโดยการเพิ่มคำสั่งลัดไปที่ Siri
 • การกระทำใหม่ๆ มีให้ใช้งานแล้วในแอพที่รองรับคำสั่งลัด Siri
 • ตอนนี้ Siri จะแนะนำคำสั่งลัดที่คุณใช้เป็นประจำบนหน้าจอล็อคและในการค้นหา
 • Siri จะแนะนำการกระทำต่างๆ เพื่อเพิ่มไปยังคำสั่งลัดโดยอิงจากกิจวัตรและการใช้แอพล่าสุดของคุณ
 • เปลี่ยนการตั้งค่าระบบของคุณด้วยการกระทำใหม่ๆ เช่น ตั้งค่า Wi-Fi, ตั้งค่าโหมดพลังงานต่ำ และตั้งค่าห้ามรบกวน
 • ส่งและขอการชำระเงินด้วย Apple Pay และแอพโปรดของคุณด้วยการกระทำการชำระเงินแบบใหม่
 • เรียกใช้สคริปต์แบบกำหนดเองใน Safari ด้วยการกระทำสั่งทำงาน JavaScript บนหน้าเว็บ
 • คำสั่งลัดจะมาแทนที่แอพเวิร์กโฟลว์ และเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติ
 • เพลิดเพลินไปกับการออกแบบที่เรียบง่ายและอัพเดทใหม่

การกระทำใหม่ๆ

 • ให้ Siri แสดงหรือพูดข้อมูลออกด้วยการกระทำแสดงผลลัพธ์
 • ส่งและขอการชำระเงินด้วย Apple Pay และแอพโปรดของคุณด้วยการกระทำส่งการชำระเงินและขอการชำระเงิน
 • เรียกใช้สคริปต์แบบกำหนดเองใน Safari ด้วยการกระทำสั่งทำงาน JavaScript บนหน้าเว็บใหม่
 • แตะที่ฉากบ้านของคุณด้วยการกระทำเรียกใช้ฉากบ้านใหม่
 • เปลี่ยนการตั้งค่าระบบของคุณด้วยการกระทำใหม่ดังต่อไปนี้ ตั้งโหมดเครื่องบิน ตั้งค่าบลูทูธ ตั้งค่าข้อมูลเซลลูลาร์ ตั้งค่าห้ามรบกวน ตั้งค่าโหมดพลังงานต่ำ และตั้งค่า Wi-Fi
 • แก้ไขเอกสารด้วยการกระทำทำเครื่องหมายใหม่
 • แชร์รูปภาพไปยัง iCloud ด้วยการกระทำแชร์กับการแชร์รูปภาพ iCloud
 • การกระทำใหม่ๆ จำนวนมากพร้อมให้ใช้งานแล้วในแอพที่รองรับคำสั่งลัด Siri

การกระทำที่ได้รับการอัพเดท

 • ตอนนี้ป้อนข้อความตามคำบอกจะหยุดฟังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหยุดพูด และใช้งานได้ในวิดเจ็ต
 • ตอนนี้ส่งข้อความสามารถส่งข้อความได้โดยไม่ต้องสั่ง โดยใช้สวิตช์แสดงเมื่อสั่งทำงาน
 • ตอนนี้ตั้งค่าความสว่างและตั้งค่าไฟฉายสามารถใช้งานได้จากวิดเจ็ตและใช้งานได้กับ Siri
 • เปลี่ยนรูปแบบจะมีตัวเลือก “สลับตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก” แบบใหม่

รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • แก้ไขปัญหาการกระทำเปิด URL ไม่สามารถเปิด URL หลายรายการได้พร้อมกัน
 • แก้ไขปัญหาการกระทำบันทึกไฟล์ไม่ส่งออกไฟล์ที่บันทึกผ่านตัวเลือกเอกสารของ iCloud
 • แก้ไขปัญหาค้นหาใน iTunes Store อาจล่มเมื่อคุณค้นหาสื่อบางประเภท เช่น หนังสือเสียง
 • แก้ไขปัญหาที่อาจไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ ลบ หรือทำสำเนาคำสั่งลัดโดยใช้ 3D Touch ได้
 • แก้ไขปัญหาอ่านออกเสียงข้อความอาจพูดเสียงเบาเมื่อเรียกใช้หลังจากการกระทำป้อนข้อความตามคำบอก
 • ตอนนี้การกระทำของ Drafts รองรับ Drafts 5 แล้ว
 • การปรับปรุงการช่วยการเข้าถึง
 • รายการแก้ไขข้อบกพร่องและรายการเพิ่มเติมย่อยอื่นๆ จำนวนมาก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพคำสั่งลัด รวมทั้งขั้นตอนที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างและการใช้งานคำสั่งลัดได้ในคู่มือผู้ใช้แอพคำสั่งลัด

วันที่เผยแพร่: