ใช้งานฟังสดด้วย AirPods

เมื่อใช้ฟังสด iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณจะสามารถทำหน้าที่เหมือนไมโครโฟนที่ส่งเสียงไปยัง AirPods ของคุณได้ ฟังสดจะช่วยให้คุณได้ยินเสียงการสนทนาในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรือแม้แต่ได้ยินผู้อื่นพูดจากอีกฝั่งของห้องได้

หากต้องการใช้งานฟังสดด้วย AirPods อุปกรณ์ iOS ของคุณจำเป็นต้องมี iOS 12 หรือใหม่กว่า นอกจากนี้คุณยังต้องเชื่อมต่อ AirPods เข้ากับอุปกรณ์ของคุณด้วย

ใช้ฟังสด

เพิ่มฟังสดไปที่ศูนย์ควบคุม

หากต้องการใช้งานคุณสมบัติฟังสด คุณต้องเพิ่มคุณสมบัติดังกล่าวไปที่ศูนย์ควบคุม โดยทำดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม
  2. แตะกำหนดแถบควบคุมเอง
  3. เลื่อนลงแล้วแตะ เพิ่มไอคอน ถัดจากการได้ยิน ไอคอนการได้ยิน
  4. แตะ ย้อนกลับ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ฟังสดในศูนย์ควบคุม

ใช้ฟังสด

  1. เปิดศูนย์ควบคุม
  2. แตะ ไอคอนการได้ยิน
  3. แตะ ฟังสด
  4. วางอุปกรณ์ไว้ด้านหน้าคนที่คุณต้องการจะฟัง หากคุณได้ยินเสียงไม่ชัดเจน ให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณได้ปรับระดับเสียงอุปกรณ์ของคุณแล้ว

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ AirPods ได้หรือหากฟังสดไม่เปิด ให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่และ AirPods ของคุณชาร์จไฟเรียบร้อยแล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังสดด้วยอุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: