ใช้ฟังสดกับ AirPods และ Powerbeats Pro

ด้วยฟังสด iPhone, iPad, หรือ iPod touch ของคุณจะสามารถทำหน้าที่เหมือนไมโครโฟนที่ส่งเสียงไปยัง AirPods หรือ Powerbeats Pro ของคุณได้ ฟังสดจะช่วยให้คุณได้ยินเสียงการสนทนาในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรือแม้แต่ได้ยินผู้อื่นพูดจากอีกฝั่งของห้องได้

หากต้องการใช้ฟังสดกับ AirPods หรือ Powerbeats Pro อุปกรณ์ iOS ของคุณจะต้องมี iOS 12 หรือใหม่กว่า ทั้งนี้คุณยังต้องเชื่อมต่อ AirPods ของคุณหรือ Powerbeats Pro เข้ากับอุปกรณ์ของคุณด้วย

ใช้ฟังสด

เพิ่มฟังสดไปที่ศูนย์ควบคุม

หากต้องการใช้งานคุณสมบัติฟังสด คุณต้องเพิ่มคุณสมบัติดังกล่าวไปที่ศูนย์ควบคุม โดยทำดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม
  2. แตะกำหนดแถบควบคุมเอง
  3. เลื่อนลงแล้วแตะ เพิ่มไอคอน ถัดจากการได้ยิน ไอคอนการได้ยิน
  4. แตะ ย้อนกลับ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ฟังสดในศูนย์ควบคุม

ใช้ฟังสด

  1. เปิดศูนย์ควบคุม
  2. แตะ ไอคอนการได้ยิน
  3. แตะ ฟังสด
  4. วางอุปกรณ์ไว้ด้านหน้าคนที่คุณต้องการจะฟัง หากคุณได้ยินเสียงไม่ชัดเจน ให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณได้ปรับระดับเสียงอุปกรณ์ของคุณแล้ว

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ AirPods หรือ Powerbeats Pro หรือหากเปิดฟังสดไม่ติด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่และได้ชาร์จหูฟังของคุณแล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังสดด้วยอุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: