หากคุณเห็นคำเตือนว่า "ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้เมื่อมีการกำหนดค่า Boot Camp อยู่"

คำเตือนนี้ปรากฎขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้ง macOS Mojave 10.14 บน iMac บางรุ่นที่ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ฮาร์ดไดรฟ์ความจุ 3 TB ดูเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง macOS Mojave บนอุปกรณ์รุ่นเหล่านี้

"ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้เมื่อมีการกำหนดค่า Boot Camp อยู่" ปรากฏขึ้น เมื่อคุณพยายามติดตั้ง macOS Mojave บนคอมพิวเตอร์รุ่นต่อไปนี้ที่มีพาร์ติชั่น Boot Camp

 • iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2012) ที่มีฮาร์ดไดรฟ์ความจุ 3 TB
 • iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013) ที่มีฮาร์ดไดรฟ์ความจุ 3 TB
 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2014) ที่มีฮาร์ดไดรฟ์ความจุ 3 TB

คำเตือนนี้ปรากฎขึ้นเพราะแบบแผนพาร์ติชั่น Boot Camp สำหรับ Windows ที่มีอยู่ขัดแย้งกับคอมพิวเตอร์รุ่นเหล่านี้ที่มี APFS ซึ่งเป็นระบบไฟล์ที่ macOS Mojave ใช้งาน

หากคุณมี iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2012) คุณสามารถติดตั้ง macOS Mojave โดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง แต่คุณไม่สามารถใช้ Boot Camp เพื่อติดตั้ง Windows ได้อีกต่อไปหลังการอัพเดทนี้

หากคุณมี iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013) หรือ iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2014) ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อติดตั้ง macOS Mojave และจากนั้นติดตั้ง Windows ด้วย Boot Camp

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2012) ที่มีฮาร์ดไดรฟ์ความจุ 3 TB

หลังการติดตั้ง macOS Mojave คุณจะไม่สามารถใช้ Boot Camp เพื่อติดตั้ง Windows บน iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2012) ที่มีฮาร์ดไดรฟ์ความจุ 3 TB ได้

หากต้องการติดตั้ง macOS Mojave บนรุ่นนี้ ให้ทำดังนี้

 1. สำรองข้อมูล Windows ของคุณเพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลนั้นหากคุณติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 2. ใช้ผู้ช่วย Boot Camp เพื่อนำพาร์ติชั่น Boot Camp ออก
 3. ติดตั้ง macOS Mojave

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013) หรือ iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2014) ที่มีฮาร์ดไดรฟ์ความจุ 3 TB

หากต้องการติดตั้ง macOS Mojave และ Windows 10 บนสองรุ่นดังกล่าว ให้ทำดังนี้

 1. สำรองข้อมูล Windows ของคุณ
 2. ใช้ผู้ช่วย Boot Camp เพื่อนำพาร์ติชั่น Boot Camp ออก
 3. ติดตั้ง macOS Mojave
 4. ใช้ผู้ช่วย Boot Camp เพื่อติดตั้ง Windows 10*
 5. กู้คืนข้อมูล Windows จากการสำรองข้อมูล หากจำเป็น

* macOS Mojave ยอมรับการติดตั้งใหม่ของ Windows 10 หรือใหม่กว่า

วันที่เผยแพร่: