ใช้หมวดหมู่อัจฉริยะใน Numbers

จัดระเบียบข้อมูลของคุณด้วยวิธีใหม่กับหมวดหมู่อัจฉริยะ ตัวอย่างเช่น หากแทร็คการขายของคุณในสเปรดชีต สร้างหมวดหมู่ที่จัดกลุ่มการขายโดยแบ่งเป็นแผนก คุณยังสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อย สรุปข้อมูลของหมวดหมู่ สร้างแผนภูมิอิงจากหมวดหมู่ในตารางของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย

หากต้องการใช้หมวดหมู่อัจฉริยะ รับเวอร์ชั่นล่าสุดของ Numbers บน iPhone, iPad หรือ Mac ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หมวดหมู่อัจฉริยะด้วย Numbers แบบออนไลน์ที่ iCloud.com

สร้างหมวดหมู่

ตารางหนึ่งสามารถประกอบไปด้วยหนึ่งหมวดหมู่หลักและสี่หมวดหมู่ย่อย คุณสามารถสร้างหมวดหมู่โดยอิงจากข้อมูลในตารางหรือแถวที่เลือกไว้

สร้างหมวดหมู่จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

หากตารางของคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการใช้จัดระเบียบตารางของคุณ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ที่อิงจากคอลัมน์ที่มีข้อมูลนั้น

 1. แตะหรือคลิกที่ตารางที่คุณต้องการจัดหมวดหมู่ แตะหรือคลิก  แล้วคลิกหรือแตะหมวดหมู่
 2. แตะหรือคลิกเพิ่มเมนูป๊อปอัพหมวดหมู่
 3. เลือกคอลัมน์จากรายการ ตัวอย่างเช่น หากตารางของคุณมีข้อมูลการขายของร้านค้า คุณอาจจะเลือกคอลัมน์แผนกเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลการขายโดยแบ่งเป็นแผนกได้ Numbers จะสร้างกลุ่มของแถวที่อิงตามการแชร์ค่าต่างๆ ในคอลัมน์ที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ
 4. คลิกหรือแตะสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากกลุ่มของรายชื่อเพื่อย่อหรือขยายแถวในกลุ่มนั้น

สเปรดชีตแสดงข้อมูลของการจัดหมวดหมู่

 

สร้างหมวดหมู่จากแถวที่เลือกไว้

หากตารางของคุณไม่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะจัดหมวดหมู่ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ได้โดยอัตโนมัติ ใช้วิธีนี้เมื่อคุณมีรายการของรายชื่อธรรมดาที่คุณต้องการแบ่งเป็นกลุ่ม

 1. เลือกแถวที่คุณต้องการจับกลุ่มเข้าด้วยกัน
 2. บน iPad และ iPhone แตะการทำงานของแถวในเมนูป๊อปอัพ แล้วแตะสร้างกลุ่ม บน Mac เลือกจัดระเบียบ > สร้างกลุ่มสำหรับแถวที่เลือกไว้ Numbers จะย้ายแถวที่เลือกไว้ไปยังกลุ่มใหม่ และแถวที่เหลืออยู่ในตารางจะย้ายไปรวมกับอีกกลุ่มหนึ่ง
 3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อของกลุ่มใหม่ เลือกเซลล์ที่มีชื่อ บน iPhone หรือ iPad แตะสองครั้งที่เซลล์เพื่อเปิดคีย์บอร์ด พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วแตะ Return บน Mac และ iCloud ให้ป้อนชื่อใหม่ 

เพิ่มหมวดหมู่ย่อย

คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อยลงในตารางได้ถึงสี่หมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น หากตารางการขายของคุณถูกจัดหมวดหมู่โดยแยกเป็นแผนก คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อยเพื่อจัดระเบียบข้อมูลโดยแบ่งตามวันที่ขาย

 1. เลือกตาราง คลิกหรือแตะปุ่มจัดระเบียบ จากนั้นคลิกหรือแตะหมวดหมู่
 2. คลิกหรือแตะเพิ่มหมวดหมู่ จากนั้นเลือกคอลัมน์สำหรับหมวดหมู่ย่อยใหม่ที่คุณต้องการสร้าง คุณสามารถจัดระเบียบหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยใหม่ได้ในตารางหลังจากที่คุณได้ทำการเพิ่มหมวดหมู่นั้น

สเปรดชีตแสดงหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย


แก้ไขหมวดหมู่

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นของหมวดหมู่ได้ทุกเวลาเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบใหม่ลงในข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากตารางแสดงการขายโดยแบ่งตามแผนกต่อเดือน คุณสามารถจัดลำดับขั้นของหมวดหมู่ใหม่ได้อีกครั้งเพื่อดูยอดการขายของแต่ละเดือนสำหรับทุกแผนก

 1. เลือกตาราง คลิกหรือแตะปุ่มจัดระเบียบ จากนั้นคลิกหรือแตะหมวดหมู่
 2. บน iPad หรือ iPhone แตะแก้ไข หากคุณมี Mac ให้ไปที่ขั้นตอนต่อไป
 3. ลาก    ถัดจากหมวดหมู่ขึ้นหรือลง แถวในตารางจะเคลื่อนให้ตรงกับลำดับขั้นใหม่

คุณยังสามารถเปลี่ยนวิธีที่ Numbers จับกลุ่มแถวโดยแบ่งตามวันที่ ตัวอย่างเช่น ในตารางที่จัดหมวดหมู่ตามวันที่ แถวอาจจะจับกลุ่มโดยแบ่งตามเดือน หากต้องการดูแบบแนวโน้มรายปีหรือรายไตรมาสแทน คุณสามารถเลือกจับกลุ่มข้อมูลโดยแบ่งเป็นรายปี ไตรมาส สัปดาห์ และอื่นๆ

 1. เลือกตาราง
 2. คลิกหรือแตะ 
 3. คลิกหรือแตะโดยเมนูป๊อปอัพสำหรับหมวดหมู่ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกตัวเลือก


สรุปข้อมูลของคุณ

คุณสามารถสรุปข้อมูลในหมวดหมู่ของตารางคุณ ตัวอย่างเช่น หากตารางที่มีข้อมูลการขายของคุณถูกจัดหมวดหมู่โดยแบ่งตามแผนก คุณสามารถคำนวณผลรวมย่อยสำหรับการขายในแต่ละแผนกได้ 

 1. คลิกหรือแตะเซลล์ที่ว่างเปล่าในแถวที่มีชื่อกลุ่ม และคอลัมน์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการสรุป
 2. บน iPad หรือ iPhone แตะ  สรุป บน Mac หรือ iCloud.com ให้คลิก
 3. เลือกการคำนวณการคำนวณที่เหมือนกันจะถูกเพิ่มลงในทุกกลุ่มของหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถแสดงการสรุปที่แตกต่างกันในแต่ละหมวดหมู่ของแต่ละคอลัมน์ได้

iPad ที่มีสเปรดชีตของ Numbers จะแสดงฟังก์ชั่นการนับที่ถูกเพิ่มลงไปในในแถวที่ทำการสรุปในตารางที่ถูกจัดหมวดหมู่


ดูหมวดหมู่ในแบบแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิที่อิงจากหมวดหมู่ที่สร้างไว้สำหรับตารางของคุณ ตัวอย่างเช่น หากตารางที่มีข้อมูลการขายถูกจัดหมวดหมู่โดยแบ่งตามแผนกและเพิ่มการสรุปที่คำนวณผลรวมย่อยสำหรับการขายในแต่ละแผนก คุณสามารถสร้างแผนภูมิของข้อมูลสรุปนั้นได้อย่างรวดเร็ว เลือกเซลล์ที่มีการสรุปข้อมูลที่คุณต้องการในแผนภูมิ คลิกหรือแตะแผนภูมิ แล้วเลือกแผนภูมิ*

สเปรดชีตแสดงหมวดหมู่ของการสรุปเป็นแผนภูมิโดนัท

* เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสรุปอยู่ในตัวคอลัมน์

วันที่เผยแพร่: