ใช้หมวดหมู่อัจฉริยะใน Numbers

จัดระเบียบข้อมูลของคุณด้วยวิธีใหม่โดยใช้หมวดหมู่อัจฉริยะ ตัวอย่างเช่น หากคุณจะติดตามยอดขายทางธุรกิจในสเปรดชีต ให้สร้างหมวดหมู่ที่จัดกลุ่มยอดขายตามแผนก คุณยังสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อย สรุปข้อมูลที่จัดหมวดหมู่ไว้ สร้างแผนภูมิโดยอิงจากหมวดหมู่ในตารางของคุณ และทำสิ่งอื่นๆ ได้อีกมากมาย

หากต้องการใช้หมวดหมู่อัจฉริยะ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดบน iPad, iPhone, iPod touch หรือ Mac นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หมวดหมู่อัจฉริยะใน Numbers แบบออนไลน์ได้ที่ iCloud.com

สร้างหมวดหมู่

ตารางหนึ่งสามารถประกอบไปด้วยหนึ่งหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อยถึงสี่หมวดหมู่ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่โดยอิงจากข้อมูลในตารางหรือแถวที่เลือกไว้ได้

สร้างหมวดหมู่จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

หากตารางของคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการใช้จัดระเบียบตารางแล้ว คุณสามารถสร้างหมวดหมู่โดยอิงจากคอลัมน์ที่มีข้อมูลนั้นได้

 1. แตะหรือคลิกตารางที่คุณต้องการจัดหมวดหมู่ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มจัดระเบียบ  จากนั้นคลิกหรือแตะหมวดหมู่
 2. แตะหรือคลิกเมนูป๊อปอัพเพิ่มหมวดหมู่
 3. เลือกคอลัมน์จากรายการ ตัวอย่างเช่น หากตารางของคุณมีข้อมูลยอดขายของร้านค้า คุณอาจเลือกคอลัมน์แผนกเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลยอดขายโดยแบ่งเป็นแผนกได้ Numbers จะสร้างกลุ่มของแถวโดยอิงตามค่าที่มีร่วมกันในคอลัมน์ที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ
 4. คลิกหรือแตะสามเหลี่ยมแสดงผล  ที่อยู่ถัดจากชื่อกลุ่มเพื่อย่อหรือขยายแถวในกลุ่มดังกล่าว

สร้างหมวดหมู่จากแถวที่เลือกไว้

หากตารางของคุณไม่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดหมวดหมู่ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่บน iPad, iPhone และ Mac ได้ด้วยตนเอง ใช้วิธีนี้เมื่อคุณมีรายการของรายชื่อธรรมดาที่คุณต้องการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

 1. เลือกแถวที่คุณต้องการจับกลุ่มเข้าด้วยกัน
 2. บน iPad หรือ iPhone ให้แตะการกระทำแถวในเมนูป๊อปอัพ จากนั้นแตะสร้างกลุ่ม บน Mac ให้เลือกจัดระเบียบ > สร้างกลุ่มสำหรับแถวที่เลือก Numbers จะย้ายแถวที่เลือกไปอยู่ในกลุ่มใหม่ ส่วนแถวที่เหลือในตารางจะย้ายไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง 
 3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อของกลุ่มใหม่ ให้เลือกเซลล์ที่มีชื่อที่ต้องการเปลี่ยน 
  • บน iPad หรือ iPhone ให้แตะสองครั้งที่เซลล์ดังกล่าวเพื่อเปิดคีย์บอร์ด จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่ลงไป แล้วแตะกลับ 
  • บน Mac ให้พิมพ์ชื่อใหม่ลงไป 

เพิ่มหมวดหมู่ย่อย

คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อยลงในตารางได้ถึงสี่หมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น หากตารางยอดขายของคุณจัดหมวดหมู่โดยแบ่งเป็นแผนกอยู่ในขณะนั้น คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อยเพื่อจัดระเบียบข้อมูลตามวันที่ขายได้

 1. เลือกตาราง แล้วคลิกหรือแตะปุ่มจัดระเบียบ  จากนั้นคลิกหรือแตะหมวดหมู่
 2. คลิกหรือแตะเพิ่มหมวดหมู่ จากนั้นเลือกคอลัมน์สำหรับหมวดหมู่ย่อยใหม่ที่คุณต้องการสร้าง คุณสามารถจัดระเบียบหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยในตารางอีกครั้งหลังจากที่คุณเพิ่มหมวดหมู่ย่อยได้


แก้ไขหมวดหมู่

เมื่อคุณสร้างหมวดหมู่แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นของหมวดหมู่ เปลี่ยนวิธีที่ Numbers จัดกลุ่มแถวตามวันที่ และอื่นๆ ได้

เปลี่ยนลำดับขั้นของหมวดหมู่

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นของหมวดหมู่ได้ทุกเมื่อเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ในข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากตารางของคุณแสดงยอดขายตามแผนกต่อเดือน คุณสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นของหมวดหมู่เพื่อดูยอดขายในแต่ละเดือนของทุกแผนกได้

บน iPad, iPhone หรือ Mac คุณสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นได้ในตัวตรวจสอบการจัดระเบียบ โดยทำดังนี้

 1. เลือกตาราง แล้วคลิกหรือแตะปุ่มจัดระเบียบ  จากนั้นคลิกหรือแตะหมวดหมู่
 2. บน iPad หรือ iPhone ให้แตะแก้ไข บน Mac ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 3. ลากปุ่มเลื่อนระดับหรือลดขั้น  ที่อยู่ถัดจากหมวดหมู่ขึ้นหรือลง แถวในตารางจะเลื่อนเพื่อแสดงลำดับขั้นใหม่

บน iPad, iPhone, Mac หรือบน iCloud.com คุณสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นในตารางได้เลย โดยทำดังนี้

 1. เลือกแถวที่มีชื่อกลุ่มที่อยู่ในหมวดหมู่ที่คุณต้องการเลื่อนลำดับขั้นขึ้นหรือลง
 2. บน iPad หรือ iPhone ให้แตะการกระทำแถว
  บน Mac หรือทางออนไลน์ที่ iCloud.com ให้ย้ายตัวชี้ขึ้นไปเหนือขอบของแถว (ไปทางด้านซ้ายของคอลัมน์แรกในแถวนั้น) จากนั้นคลิกบนลูกศรที่ปรากฏ
 3. หากต้องการย้ายหมวดหมู่ขึ้นในลำดับชั้น ให้เลือกเลื่อนระดับ หรือหากต้องการย้ายหมวดหมู่ลงในลำดับชั้น ให้เลือกลดขั้น

เปลี่ยนวิธีที่ Numbers จัดกลุ่มแถวตามวันที่

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่ Numbers จัดกลุ่มแถวตามวันที่ได้ ตัวอย่างเช่น ในตารางที่จัดหมวดหมู่ตามวันที่ แถวอาจจะจับกลุ่มโดยแบ่งเป็นเดือน หากต้องการดูแนวโน้มแบบรายปีหรือรายไตรมาสแทน คุณสามารถเลือกจับกลุ่มข้อมูลตามปี ไตรมาส สัปดาห์ และอื่นๆ ได้

 1. เลือกตาราง
 2. คลิกหรือแตะปุ่มจัดระเบียบ
 3. ที่หมวดหมู่ที่คุณต้องการปรับ ให้คลิกหรือแตะเมนูป๊อปอัพที่อยู่ถัดจาก "ตาม" จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ


สรุปข้อมูลของคุณ

คุณสามารถสรุปข้อมูลในหมวดหมู่ต่างๆ ของตารางได้ ตัวอย่างเช่น หากตารางของคุณมีข้อมูลยอดขายของคุณจัดหมวดหมู่ตามแผนก คุณสามารถคำนวณผลรวมย่อยของยอดขายในแต่ละแผนกได้ 

 1. คลิกหรือแตะเซลล์ในแถวที่มีชื่อกลุ่ม
 2. บน iPad หรือ iPhone ให้แตะปุ่มสรุป บน Mac หรือใน Numbers สำหรับ iCloud ให้คลิกปุ่มการกระทำสรุป 
 3. เลือกการคำนวณ การคำนวณที่เหมือนกันจะเพิ่มลงในทุกกลุ่มของหมวดหมู่นั้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแสดงผลสรุปที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละหมวดหมู่ในแต่ละคอลัมน์ได้


ดูหมวดหมู่ในแบบแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิโดยอิงจากหมวดหมู่ที่สร้างไว้สำหรับตารางของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากตารางที่มีข้อมูลยอดขายที่จัดหมวดหมู่ตามแผนก และคุณได้เพิ่มการสรุปที่คำนวณผลรวมย่อยสำหรับยอดขายของแต่ละแผนกแล้ว คุณจะสามารถสร้างแผนภูมิของข้อมูลสรุปนั้นได้อย่างรวดเร็ว เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลสรุปที่คุณต้องการทำเป็นแผนภูมิ แล้วคลิกหรือแตะแผนภูมิ จากนั้นเลือกแผนภูมิ*

* เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสรุปอยู่ในคอลัมน์เนื้อหา ไม่ใช่คอลัมน์หัวตาราง


วันที่เผยแพร่: