ใช้หมวดหมู่อัจฉริยะใน Numbers

จัดระเบียบข้อมูลของคุณด้วยวิธีใหม่กับหมวดหมู่อัจฉริยะ ตัวอย่างเช่น หากแทร็คการขายของคุณในสเปรดชีต สร้างหมวดหมู่ที่จัดกลุ่มการขายโดยแบ่งเป็นแผนก คุณยังสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อย สรุปข้อมูลของหมวดหมู่ สร้างแผนภูมิอิงจากหมวดหมู่ในตารางของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย

หากต้องการใช้หมวดหมู่อัจฉริยะ ให้ดาวน์โหลด Numbers เวอร์ชันล่าสุดบน iPad, iPhone หรือ Mac นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หมวดหมู่อัจฉริยะใน Numbers แบบออนไลน์ได้ที่ iCloud.com

สร้างหมวดหมู่

ตารางหนึ่งสามารถประกอบไปด้วยหนึ่งหมวดหมู่หลักและสี่หมวดหมู่ย่อย คุณสามารถสร้างหมวดหมู่โดยอิงจากข้อมูลในตารางหรือแถวที่เลือกไว้

สร้างหมวดหมู่จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

หากตารางของคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการใช้จัดระเบียบตารางของคุณ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ที่อิงจากคอลัมน์ที่มีข้อมูลนั้น

 1. แตะหรือคลิกที่ตารางที่คุณต้องการจัดหมวดหมู่ แตะหรือคลิกปุ่มจัดระเบียบ แล้วคลิกหรือแตะหมวดหมู่
 2. แตะหรือคลิกเพิ่มเมนูป๊อปอัพหมวดหมู่
 3. เลือกคอลัมน์จากรายการ ตัวอย่างเช่น หากตารางของคุณมีข้อมูลการขายของร้านค้า คุณอาจจะเลือกคอลัมน์แผนกเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลการขายโดยแบ่งเป็นแผนกได้ Numbers จะสร้างกลุ่มของแถวที่อิงตามการแชร์ค่าต่างๆ ในคอลัมน์ที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ
 4. คลิกหรือแตะสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากกลุ่มของรายชื่อเพื่อย่อหรือขยายแถวในกลุ่มนั้น

สเปรดชีตแสดงข้อมูลของการจัดหมวดหมู่

สร้างหมวดหมู่จากแถวที่เลือกไว้

หากตารางของคุณไม่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดหมวดหมู่ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่บน iPad, iPhone และ Mac ได้ด้วยตนเอง ใช้วิธีนี้เมื่อคุณมีรายการของรายชื่อธรรมดาที่คุณต้องการแบ่งเป็นกลุ่ม

 1. เลือกแถวที่คุณต้องการจับกลุ่มเข้าด้วยกัน
 2. แตะการกระทำแถวในเมนูป๊อปอัพบน iPad หรือ iPhone แล้วแตะสร้างกลุ่ม บน Mac เลือกจัดระเบียบ > สร้างกลุ่มสำหรับแถวที่เลือกไว้ Numbers จะย้ายแถวที่เลือกไว้ไปยังกลุ่มใหม่ และแถวที่เหลืออยู่ในตารางจะย้ายไปรวมกับอีกกลุ่มหนึ่ง
 3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อของกลุ่มใหม่ เลือกเซลล์ที่มีชื่อ 
  • แตะสองครั้งที่เซลล์บน iPad หรือ iPhone เพื่อเปิดคีย์บอร์ด พิมพ์ชื่อใหม่ลงไป แล้วแตะกลับ 
  • พิมพ์ชื่อใหม่ลงบน Mac 

เพิ่มหมวดหมู่ย่อย

คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อยลงในตารางได้ถึงสี่หมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น หากตารางการขายของคุณถูกจัดหมวดหมู่โดยแยกเป็นแผนก คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อยเพื่อจัดระเบียบข้อมูลโดยแบ่งตามวันที่ขาย

 1. เลือกตาราง คลิกหรือแตะปุ่มจัดระเบียบ จากนั้นคลิกหรือแตะหมวดหมู่
 2. คลิกหรือแตะเพิ่มหมวดหมู่ จากนั้นเลือกคอลัมน์สำหรับหมวดหมู่ย่อยใหม่ที่คุณต้องการสร้าง คุณสามารถจัดระเบียบหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยใหม่ได้ในตารางหลังจากที่คุณได้ทำการเพิ่มหมวดหมู่นั้น

สเปรดชีตแสดงหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย


แก้ไขหมวดหมู่

เมื่อคุณสร้างหมวดหมู่แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นของหมวดหมู่ เปลี่ยนการจับกลุ่มแถวใน Numbers ซึ่งเรียงตามวันที่ และอีกมากมาย

เปลี่ยนลำดับขั้นของหมวดหมู่

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นของหมวดหมู่ได้ทุกเมื่อเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ในข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากตารางของคุณแสดงยอดขายตามแผนกต่อเดือน คุณสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นของหมวดหมู่เพื่อดูยอดขายในแต่ละเดือนสำหรับทุกแผนกได้

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นบน iPad, iPhone หรือ Mac ได้ในตัวตรวจสอบหมวดหมู่:

 1. เลือกตาราง คลิกหรือแตะปุ่มจัดระเบียบ จากนั้นคลิกหรือแตะหมวดหมู่
 2. แตะแก้ไข บน iPad หรือ iPhone บน Mac ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 3. ลากปุ่มเลื่อนหรือลดระดับ ที่อยู่ถัดจากการย้ายหมวดหมู่ขึ้นหรือลง แถวในตารางจะเคลื่อนให้ตรงกับลำดับขั้นใหม่

ใน iPad, iPhone, Mac หรือบน iCloud.com คุณสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นในตัวตารางได้:

 1. เลือกแถวที่มีชื่อกลุ่มในหมวดหมู่ที่คุณต้องการเลื่อนลำดับขึ้นหรือลง
 2. แตะการกระทำแถว บน iPad หรือ iPhone
  ส่วนบน Mac หรือทางออนไลน์ที่ iCloud.com ให้ย้ายตัวชี้ขึ้นไปเหนือเส้นขอบของแถว (ด้านซ้ายของคอลัมน์แรกในแถวนั้น) จากนั้นคลิกบนลูกศรที่ปรากฏ
 3. เลือกเลื่อนระดับเพื่อย้ายหมวดหมู่ขึ้น หรือลดระดับเพื่อย้ายหมวดหมู่ลงไป

เปลี่ยนการจับกลุ่มแถวใน Numbers ตามวันที่

คุณสามารถเปลี่ยนการจับกลุ่มแถวใน Numbers ตามวันที่ได้ ตัวอย่างเช่น ในตารางที่จัดหมวดหมู่ตามวันที่ แถวอาจจะจับกลุ่มโดยแบ่งตามเดือน หากต้องการดูแบบแนวโน้มรายปีหรือรายไตรมาสแทน คุณสามารถเลือกจับกลุ่มข้อมูลโดยแบ่งเป็นรายปี ไตรมาส สัปดาห์ และอื่นๆ

 1. เลือกตาราง
 2. คลิกหรือแตะปุ่มจัดระเบียบ
 3. คลิกหรือแตะเมนูป๊อปอัพของหมวดหมู่ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ซึ่งจะอยู่ถัดจากตาม จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ


สรุปข้อมูลของคุณ

คุณสามารถสรุปข้อมูลในหมวดหมู่ของตารางคุณ ตัวอย่างเช่น หากตารางที่มีข้อมูลการขายของคุณถูกจัดหมวดหมู่โดยแบ่งตามแผนก คุณสามารถคำนวณผลรวมย่อยสำหรับการขายในแต่ละแผนกได้ 

 1. คลิกหรือแตะเซลล์ในแถวที่มีชื่อกลุ่ม
 2. แตะปุ่มสรุป สรุป บน iPad หรือ iPhone บน Mac หรือใน Numbers สำหรับ iCloud ให้คลิกปุ่มสรุปการทำงาน
 3. เลือกการคำนวณการคำนวณที่เหมือนกันจะถูกเพิ่มลงในทุกกลุ่มของหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถแสดงการสรุปที่แตกต่างกันในแต่ละหมวดหมู่ของแต่ละคอลัมน์ได้

iPad ที่มีสเปรดชีตของ Numbers จะแสดงฟังก์ชั่นการนับที่ถูกเพิ่มลงไปในในแถวที่ทำการสรุปในตารางที่ถูกจัดหมวดหมู่


ดูหมวดหมู่ในแบบแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิที่อิงจากหมวดหมู่ที่สร้างไว้สำหรับตารางของคุณ ตัวอย่างเช่น หากตารางที่มีข้อมูลการขายถูกจัดหมวดหมู่โดยแบ่งตามแผนกและเพิ่มการสรุปที่คำนวณผลรวมย่อยสำหรับการขายในแต่ละแผนก คุณสามารถสร้างแผนภูมิของข้อมูลสรุปนั้นได้อย่างรวดเร็ว เลือกเซลล์ที่มีการสรุปข้อมูลที่คุณต้องการในแผนภูมิ คลิกหรือแตะแผนภูมิ แล้วเลือกแผนภูมิ*

สเปรดชีตแสดงหมวดหมู่ของการสรุปเป็นแผนภูมิโดนัท

* เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสรุปอยู่ในตัวคอลัมน์

วันที่เผยแพร่: