การใช้งานซิมคู่ที่รองรับ eSIM

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR และใหม่กว่ามาพร้อมซิมคู่ ซึ่งประกอบด้วย nano-SIM และ eSIM1 eSIM คือซิมดิจิตอลที่ช่วยให้คุณเปิดใช้งานแผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์จากผู้ให้บริการเครือข่ายได้โดยไม่ต้องใช้ Nano-SIM จริง

ซิมคู่คืออะไร

คุณสามารถใช้งานซิมคู่ได้หลากหลายวิธี ยกตัวอย่างบางส่วนดังนี้

 • ใช้หมายเลขหนึ่งสำหรับการติดต่อธุรกิจและอีกหมายเลขสำหรับใช้ส่วนบุคคล
 • เพิ่มแผนบริการข้อมูลในท้องถิ่นเมื่อคุณเดินทางออกนอกประเทศหรือภูมิภาค
 • มีแผนบริการโทรด้วยเสียงและแผนบริการข้อมูลที่แยกออกจากกัน

เมื่อมี iOS 13 ขึ้นไป หมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองหมายเลขของคุณจะสามารถรับและส่งข้อความเสียงและ FaceTime ได้ อีกทั้งยังสามารถรับข้อความโดยใช้ SMS และ MMS ของ iMessage ได้ด้วย2 iPhone ของคุณสามารถใช้งานเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ได้ทีละหนึ่งเครือข่าย

1. eSIM บน iPhone ไม่มีให้บริการในจีนแผ่นดินใหญ่ ในฮ่องกงและมาเก๊า iPhone 12 mini, iPhone SE (รุ่นที่ 2) และ iPhone XS มี eSIM โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานซิมคู่ที่มีการ์ด Nano-SIM สองใบในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า
2. การใช้งานเทคโนโลยี Dual SIM Dual Standby (DSDS) หมายถึงซิมทั้งสองใบจะสามารถโทรออกและรับสายได้ทั้งคู่

เกี่ยวกับ 5G และซิมคู่

หากคุณมี iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, หรือ iPhone 12 Pro Max และทั้งสองสายใช้งานอยู่ คุณจะไม่สามารถใช้งาน 5G ได้ หากต้องการใช้ 5G บน iPhone รุ่นดังกล่าว ให้ปิดใช้งานโหมดซิมคู่ด้วยการปิดสายใดสายหนึ่งของคุณ โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพการตั้งค่า แล้วแตะเซลลูลาร์
 2. เลือกสายที่คุณต้องการปิด
 3. ปิดสวิตช์ที่อยู่ถัดจากเปิดใช้สายโทรนี้

เปิดสายอีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดซิมคู่

สิ่งที่คุณต้องมี

หากต้องการใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายสองรายที่แตกต่างกัน iPhone ของคุณต้องได้รับการปลดล็อค มิฉะนั้น แผนเครือข่ายทั้งสองจะต้องมาจากผู้ให้บริการรายเดียวกัน หากซิมแรกของคุณมาจากผู้ให้บริการเครือข่าย CDMA ซิมที่สองจะไม่รองรับ CDMA โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 

หากคุณใช้แผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์ของบริษัทหรือองค์กร ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลของบริษัทเพื่อดูว่าแผนบริการที่คุณใช้รองรับคุณสมบัตินี้หรือไม่

การตั้งค่าแผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์กับ eSIM

บน iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR และใหม่กว่า คุณสามารถใช้ nano-SIM จริงสำหรับแผนบริการเซลลูลาร์หนึ่งแผนและ eSIM สำหรับแผนบริการเซลลูลาร์หนึ่งแผนขึ้นไป eSIM สามารถทำหน้าที่เป็นแผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์แผนเดียวของคุณได้ หากคุณไม่มีนาโนซิมและผู้ให้บริการของคุณรองรับ eSIM eSIM ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณจัดหาให้จะถูกเก็บเป็นรูปแบบดิจิตอลไว้ใน iPhone ของคุณ

ในการเปิดใช้งานแผนบริการเซลลูลาร์แผนที่สอง คุณสามารถสแกนรหัส QR ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายมอบให้คุณ, ใช้แอพ iPhone ของผู้ให้บริการเครือข่าย, ติดตั้งแผนที่ได้รับมอบหมาย หรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้

สแกนรหัส QR

 1. เปิดแอพกล้องและสแกนรหัส QR ของคุณ
 2. เมื่อการแจ้งเตือนว่าตรวจพบแผนบริการเซลลูลาร์ปรากฏขึ้น ให้แตะการแจ้งเตือนดังกล่าว
 3. แตะดำเนินการต่อ ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 4. แตะเพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์

หากระบบขอให้คุณป้อนรหัสยืนยันในการเปิดใช้งาน eSIM ให้ป้อนหมายเลขที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ใช้แอพของผู้ให้บริการเครือข่าย

 1. ไปที่ App Store และดาวน์โหลดแอพของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
 2. ใช้แอพเพื่อซื้อแผนบริการเซลลูลาร์

ติดตั้งแผนบริการเซลลูลาร์ที่ได้รับมอบหมาย

เมื่อใช้ iOS 13 ขึ้นไป ผู้ให้บริการบางรายสามารถมอบหมายแผนบริการเซลลูลาร์ให้คุณติดตั้งได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณได้รับมอบหมายแผนบริการ ให้คุณทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. เมื่อการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นโดยมีข้อความว่าแผนบริการเซลลูลาร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายพร้อมติดตั้งแล้ว ให้แตะการแจ้งเตือนดังกล่าว
 2. ในแอพการตั้งค่า ให้แตะแผนบริการเซลลูลาร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายพร้อมติดตั้งแล้ว
 3. แตะดำเนินการต่อ ที่ด้านล่างของหน้าจอ

ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

หากจำเป็น คุณสามารถป้อนข้อมูลของแผนบริการข้อมูลด้วยตนเองได้  หากต้องการป้อนข้อมูลแผนบริการของคุณด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะเซลลูลาร์หรือข้อมูลโทรศัพท์
 3. แตะเพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์
 4. แตะป้อนรายละเอียดด้วยตนเองที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ iPhone

คุณสามารถเก็บ eSIM ไว้ภายใน iPhone ได้มากกว่าหนึ่งใบ แต่คุณสามารถใช้งาน eSIM ได้ทีละหนึ่งใบเท่านั้น หากต้องการสลับ eSIM ให้แตะการตั้งค่า แล้วแตะเซลลูลาร์หรือข้อมูลโทรศัพท์ จากนั้นแตะแผนที่คุณต้องการใช้ จากนั้นแตะเปิดใช้สายโทรนี้

ส่วนต่างๆ ถัดจากนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าจอการตั้งค่าส่วนที่เหลือบน iPhone ของคุณ

ตั้งชื่อให้แผนของคุณ

หลังเปิดใช้งานแผนที่สอง ให้ตั้งชื่อแผนของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งชื่อแผนหนึ่งว่า "ธุรกิจ" และอีกแผนหนึ่งว่า "ส่วนตัว" ได้

คุณจะใช้ชื่อเหล่านี้ขณะเลือกว่าจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ใดเพื่อโทรออกหรือรับสายและส่งหรือรับข้อความ เพื่อกำหนดหมายเลขสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์ และเพื่อระบุหมายเลขลงในรายชื่อของคุณเพื่อให้รู้ว่าคุณกำลังจะใช้หมายเลขใด

หากคุณเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณสามารถเปลี่ยนป้ายชื่อของคุณได้โดยไปที่การตั้งค่า แตะเซลลูลาร์หรือข้อมูลโทรศัพท์ จากนั้นแตะที่หมายเลขของป้ายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นแตะ ชื่อแผนบริการเซลลูลาร์ แล้วเลือกชื่อใหม่หรือป้อนชื่อที่คุณกำหนดเอง

ตั้งค่าหมายเลขเริ่มต้น

เลือกหมายเลขที่จะใช้เมื่อคุณโทรหรือส่งข้อความถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในแอพรายชื่อของคุณ เมื่อใช้ iOS 13 ขึ้นไป ให้เลือกแผนบริการเซลลูลาร์ที่ต้องการใช้สำหรับ iMessage และ FaceTime เมื่อมี iOS 13 ขึ้นไป คุณสามารถเลือกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งหรือทั้งสองหมายเลขก็ได้

ในหน้าจอนี้ ให้เลือกหมายเลขที่จะเป็นหมายเลขเริ่มต้นของคุณ หรือคุณสามารถเลือกได้เช่นกันว่าจะใช้หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์เท่านั้น หมายเลขอื่นของคุณจะถูกกำหนดเป็นหมายเลขเริ่มต้น หากคุณต้องการให้ iPhone ของคุณใช้ข้อมูลเซลลูลาร์จากทั้งสองแผน โดยขึ้นอยู่กับความครอบคลุมและความพร้อมใช้งาน ให้เปิดอนุญาตการเปลี่ยนใช้ข้อมูลเซลลูลาร์

การใช้งานหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขสำหรับการโทร ข้อความ และข้อมูล

เมื่อตั้งค่า iPhone ให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ได้สองหมายเลขเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถใช้งานหมายเลขทั้งสองได้ดังนี้ 

ให้ iPhone ของคุณจดจำหมายเลขที่คุณต้องการใช้งาน

เมื่อคุณโทรหาหนึ่งในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกว่าจะใช้หมายเลขใดทุกครั้ง เพราะตามค่าเริ่มต้นแล้ว iPhone ของคุณจะใช้หมายเลขเดิมที่คุณใช้ในการโทรหาผู้ติดต่อครั้งล่าสุด หากคุณยังไม่เคยโทรหาผู้ติดต่อดังกล่าว iPhone ของคุณจะใช้หมายเลขเริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุได้ว่าจะใช้หมายเลขใดในการโทรหาผู้ติดต่อบางราย หากต้องการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะผู้ติดต่อ
 2. แตะแผนบริการเซลลูลาร์ที่ต้องการ
 3. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้กับผู้ติดต่อนั้น

โทรออกและรับสาย

คุณสามารถโทรออกและรับสายได้จากทั้งสองหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อใช้ iOS 13 ขึ้นไป ขณะที่คุณคุยสาย คุณสามารถรับสายเรียกเข้าจากอีกหมายเลขได้หากผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับหมายเลขโทรศัพท์อีกหมายเลขรองรับการโทรผ่าน Wi-Fi เมื่อคุณโทรศัพท์โดยใช้สายที่ไม่ใช่สายที่คุณกำหนดไว้สำหรับข้อมูลเซลลูลาร์ คุณต้องเปิดอนุญาตการสลับใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ เพื่อรับสายจากสายอื่นของคุณ หากคุณไม่รับสายและได้ตั้งค่าวอยซ์เมลไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับและสายนั้นจะไปที่วอยซ์เมล ตรวจสอบความพร้อมใช้งานการโทรผ่าน Wi-Fi กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และดูว่ามีการคิดค่าธรรมเนียมหรือการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการข้อมูลของคุณหรือไม่

หากคุณอยู่ระหว่างการโทรและสายอื่นๆ ของคุณแสดง "ไม่มีบริการ" แสดงว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่รองรับการโทรผ่าน Wi-Fi หรือคุณไม่ได้เปิดการโทรผ่าน Wi-Fi ไว้1 นอกจากนี้ยังอาจหมายความว่าคุณไม่ได้เปิดอนุญาตการสลับใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ไว้ ระหว่างที่คุณคุยสาย สายเรียกเข้าที่โทรเข้ามาอีกหมายเลขหนึ่งจะถูกส่งไปยังวอยซ์เมลหากคุณได้ตั้งค่าวอยซ์เมลกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเอาไว้2 อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับจากหมายเลขรองของคุณ สายเรียกซ้อนจะทำงานเมื่อมีสายเรียกเข้าที่โทรเข้ามายังหมายเลขเดียวกัน เพื่อไม่ให้พลาดสายสำคัญ คุณสามารถเปิดการโอนสายแล้วโอนสายทั้งหมดจากหมายเลขหนึ่งไปยังหมายเลขอื่นได้ โปรดตรวจสอบความพร้อมให้บริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และดูว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่

1. หรือหากคุณใช้ iOS 12 ให้อัพเดทเป็น iOS 13 ขึ้นไปเพื่อรับสายเมื่อใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่นอยู่
2. หากดาต้าโรมมิ่งเปิดอยู่สำหรับหมายเลขที่ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ระบบจะปิดใช้งาน Visual Voicemail และ MMS บนหมายเลขที่ใช้เฉพาะเสียง

การสลับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก

คุณสามารถสลับหมายเลขโทรศัพท์ก่อนโทรออกได้ หากคุณโทรหาใครก็ตามในรายการโปรด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะปุ่มข้อมูล 
 2. แตะหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบัน 
 3. แตะที่อีกหมายเลข 

หากคุณใช้แป้นตัวเลข ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
 2. แตะหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งอยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอ 
 3. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้

ส่งข้อความด้วย iMessage และ SMS/MMS

คุณสามารถใช้ iMessage หรือ SMS/MMS ในการส่งข้อความกับหมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองหมายเลขได้* คุณสามารถสลับหมายเลขโทรศัพท์ก่อนส่งข้อความ iMessage หรือ SMS/MMS ได้ วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความ
 2. แตะปุ่ม ใหม่ ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 3. ป้อนชื่อผู้ติดต่อของคุณ
 4. แตะหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบัน
 5. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้

* อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับไอคอนสถานะซิมคู่

ไอคอนในแถบสถานะที่มุมขวาบนของหน้าจอจะแสดงความแรงสัญญาณของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสองของคุณ โปรดดูความหมายของไอคอนสถานะต่างๆ

คุณจะเห็นไอคอนสถานะเพิ่มเติมได้เมื่อเปิด ศูนย์ควบคุม

เมื่อใช้งานผู้ให้บริการเครือข่าย 1 อยู่ สายอื่นจะแสดง "ไม่มีบริการ" 

แถบสถานะแสดงว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi และผู้ให้บริการเครือข่าย 2 กำลังใช้การโทรผ่าน Wi‑Fi

เมื่อเปิดอนุญาตการสลับใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ แถบสถานะจะแสดงว่าผู้ให้บริการเครือข่าย 1 กำลังใช้ LTE และผู้ให้บริการเครือข่าย 2 กำลังใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย 1 และเปิดใช้งานการโทรผ่าน Wi-Fi

เปลี่ยนหมายเลขข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ

คุณสามารถใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ได้ทีละหนึ่งหมายเลขเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนหมายเลขที่ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะเซลลูลาร์หรือข้อมูลโทรศัพท์
 3. แตะข้อมูลเซลลูลาร์ 
 4. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ 

หากคุณเปิดอนุญาตการเปลี่ยนใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ หมายเลขนั้นจะสลับไปใช้เสียงและข้อมูลโดยอัตโนมัติขณะที่คุณอยู่ในสายโทรแบบเสียงโดยใช้หมายเลขที่ใช้เฉพาะเสียง* ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้ทั้งเสียงและข้อมูลได้ในขณะโทร

หากคุณปิดอนุญาตการเปลี่ยนใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ โดยที่คุณกำลังใช้หมายเลขที่ใช้เฉพาะเสียงซึ่งไม่ใช่หมายเลขที่กำหนดให้ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ข้อมูลเซลลูลาร์จะไม่ทำงานขณะที่คุณอยู่ในสาย

หากต้องการเปิดอนุญาตการเปลี่ยนใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะเซลลูลาร์หรือข้อมูลโทรศัพท์
 3. แตะข้อมูลเซลลูลาร์
 4. เปิดอนุญาตการเปลี่ยนใช้ข้อมูลเซลลูลาร์

* สายข้อมูลจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในระยะเวลาที่คุณโทร การเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลเซลลูลาร์เช่นนี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากคุณกำลังใช้ดาต้าโรมมิ่ง โปรดสอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณถึงความพร้อมให้บริการ และดูว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่

จัดการการตั้งค่าเซลลูลาร์

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเซลลูลาร์สำหรับแต่ละแผนของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะเซลลูลาร์หรือข้อมูลโทรศัพท์
 3. แตะหมายเลขที่คุณต้องการเปลี่ยน
 4. แตะที่แต่ละตัวเลือกแล้วตั้งค่าตามปกติ

โอนย้าย eSIM ของคุณจาก iPhone เครื่องก่อนหน้าไปยัง iPhone เครื่องใหม่

ในการโอนย้าย eSIM ของคุณไปยัง iPhone เครื่องใหม่ คุณสามารถสแกนรหัส QR ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณมอบให้, ใช้แอพ iPhone ของผู้ให้บริการของคุณ หรือติดตั้งแผนบริการเซลลูลาร์ที่ได้รับมอบหมาย* เมื่อแผนบริการเซลลูลาร์เปิดใช้งานบน iPhone เครื่องใหม่ แผนบริการใน iPhone เครื่องก่อนหน้าของคุณจะถูกปิดใช้งาน

หากต้องการตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนตั้งค่าแผนบริการเซลลูลาร์ของคุณกับ eSIM หากคุณถูกขอให้ "โอนย้ายแผนบริการเซลลูลาร์" ในระหว่างการตั้งค่าคุณสมบัติเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ลบข้อมูล eSIM ของคุณ

หากคุณต้องการลบข้อมูล eSIM ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะเซลลูลาร์หรือข้อมูลโทรศัพท์
 3. แตะแผนบริการที่คุณต้องการลบข้อมูล
 4. แตะเอาแผนบริการเซลลูลาร์ออก

หากคุณลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเลือกว่าจะลบ eSIM ของคุณหรือจะเก็บไว้ก็ได้ หากคุณต้องการยกเลิกแผนบริการเซลลูลาร์ คุณจะต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: