ใช้ความต่อเนื่องของกล้องบน Mac ของคุณ

ใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ในการสแกนเอกสารหรือถ่ายภาพบางสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง แล้วเอกสารหรือภาพนั้นก็จะปรากฏขึ้นบน Mac ของคุณโดยทันที แอพหลายๆ แอพ ซึ่งรวมถึง Finder, เมล, ข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย รองรับความต่อเนื่องของกล้อง

ตรวจสอบความต้องการ

ความต่อเนื่องของกล้องจะทำงานได้เมื่ออุปกรณ์ต่างๆ ของคุณอยู่ใกล้กันและได้ตั้งค่าดังต่อไปนี้

 • Mac และอุปกรณ์ iOS ของคุณจะต้องเปิด Wi-Fi และบลูทูธอยู่ทั้งคู่
 • Mac และอุปกรณ์ iOS ของคุณจะต้องลงชื่อเข้า iCloud ด้วยบัญชี Apple ID เดียวกันกับที่ใช้การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย
 • Mac ของคุณจะต้องใช้ macOS Mojave และอุปกรณ์ iOS ของคุณจะต้องใช้ iOS 12

ตรวจสอบแอพพลิเคชั่นที่รองรับ

คุณสามารถใช้ความต่อเนื่องของกล้องบน Mac ของคุณได้ในแอพต่อไปนี้

 • Finder
 • Keynote 8.2 หรือใหม่กว่า
 • เมล
 • ข้อความ
 • หมายเหตุ
 • Numbers 5.2 หรือใหม่กว่า
 • Pages 7.2 หรือใหม่กว่า
 • TextEdit
   

ถ่ายภาพ

 1. เปิดแอพพลิเคชั่นที่รองรับบน Mac ของคุณ
 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกในเอกสารหรือหน้าต่างบริเวณที่คุณต้องการให้รูปภาพปรากฏขึ้น หรือเลือกเมนูไฟล์หรือเมนูแทรก จากนั้นเลือกนำเข้าหรือแทรกจาก iPhone หรือ iPad > ถ่ายภาพ ซึ่งตัวเลือกนี้จะเปิดแอพกล้องบน iPhone หรือ iPad ของคุณ
  หากต้องการใช้ความต่อเนื่องของกล้องใน Finder ให้เปิดหน้าต่าง Finder แล้วคลิกเมนูป๊อบอัพการดำเนินการซึ่งเป็นปุ่มเมนูการดำเนินการ หรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกบนเดสก์ท็อปหรือหน้าต่างบริเวณที่คุณต้องการให้รูปภาพปรากฏขึ้น จากนั้นเลือกนำเข้าจาก iPhone หรือ iPad > ถ่ายภาพเมนูนำเข้าจาก iPhone หรือ iPad ในสไลด์ของ Keynote
 3. บน iPhone หรือ iPad ให้แตะปุ่มถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพ แล้วแตะ ใช้รูปภาพ รูปภาพจะปรากฏขึ้นในเอกสารหรือหน้าต่างบน Mac ของคุณ

สแกนเอกสาร

 1. เปิดแอพพลิเคชั่นที่รองรับบน Mac ของคุณ
 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกในเอกสารหรือหน้าต่างบริเวณที่คุณต้องการให้ภาพสแกนปรากฏขึ้น หรือเลือกเมนูไฟล์หรือเมนูแทรก จากนั้นเลือกนำเข้าหรือแทรกจาก iPhone หรือ iPad > สแกนเอกสาร ซึ่งตัวเลือกนี้จะเปิดแอพกล้องบน iPhone หรือ iPad ของคุณ
  หากต้องการใช้ความต่อเนื่องของกล้องใน Finder ให้เปิดหน้าต่าง Finder แล้วคลิกเมนูป๊อบอัพการดำเนินการซึ่งเป็นปุ่มเมนูการดำเนินการ หรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกบนเดสก์ท็อปหรือหน้าต่างบริเวณที่คุณต้องการให้ภาพสแกนปรากฏขึ้น จากนั้นเลือกนำเข้าจาก iPhone หรือ iPad > สแกนเอกสาร เมนูนำเข้าจาก iPhone หรือ iPad ในหน้าต่างเขียนข้อความในเมล
 3. จัดเอกสารให้อยู่ในมุมมองของกล้องบน iPhone หรือ iPad ของคุณ แล้วรอจนกว่าการสแกนจะเสร็จสิ้น ถ้าคุณต้องการจับภาพการสแกนด้วยตัวเอง ให้แตะปุ่มถ่ายภาพหรือปุ่มระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง แล้วลากมุมต่างๆ เพื่อปรับภาพสแกนให้พอดีกับหน้า จากนั้นแตะเก็บภาพสแกน
 4. เพิ่มภาพสแกนเพิ่มเติมไปที่เอกสารหรือแตะบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ภาพสแกนของคุณจะปรากฏในเอกสาร PDF ในเอกสารหรือหน้าต่างบน Mac ของคุณ


วันที่เผยแพร่: