ใช้ FaceTime แบบกลุ่มบน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

FaceTime แบบกลุ่มจะทำให้คุณสามารถสนทนากับคนหลายคนในเวลาเดียวกันได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเริ่ม FaceTime แบบกลุ่มได้โดยตรงจากแอพ FaceTime หรือจากการสนทนากลุ่มในแอพข้อความ ช่องของคนที่กำลังพูดจะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติ จึงทำให้คุณสามารถติดตามการสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง

 

หากต้องการใช้การโทรผ่านวิดีโอ FaceTime แบบกลุ่ม คุณต้องมี iOS 12.1.4 หรือ iPadOS ในอุปกรณ์เหล่านี้: iPhone 6s หรือใหม่กว่า, iPad Pro หรือใหม่กว่า, iPad Air 2 หรือใหม่กว่า, iPad mini 4 หรือใหม่กว่า หรือ iPod touch (รุ่นที่ 7) ส่วน iPhone, iPad และ iPod touch รุ่นก่อนหน้าที่รองรับ iOS 12.1.4 สามารถเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มได้ในฐานะผู้เข้าร่วมแบบเสียง

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

โทรออกจากแอพ FaceTime

 1. ไปที่การตั้งค่า > FaceTime แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด FaceTime อยู่
 2. เปิด FaceTime แล้วแตะปุ่มเครื่องหมายบวก  ที่มุมบนขวา
 3. ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล
 4. หากต้องการเริ่มการโทร FaceTime ให้แตะเสียงหรือวิดีโอ

โทรออกจากแอพข้อความ

ในการสนทนากลุ่มในแอพข้อความ คุณสามารถเริ่ม FaceTime แบบกลุ่มได้โดยตรงจากการสนทนากลุ่ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอพข้อความ แล้วเริ่มการสนทนากลุ่ม หรือไปที่การสนทนากลุ่มที่มีอยู่แล้ว
 2. แตะรายชื่อที่ด้านบนสุดของการสนทนากลุ่ม
 3. แตะ FaceTime  แล้วเริ่มการโทรของคุณ

 

เข้าร่วมการโทร FaceTime

การเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มที่คนอื่นเป็นผู้เริ่มสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • แตะการแจ้งเตือนจากศูนย์การแจ้งเตือน หรือจากหน้าจอล็อค แล้วแตะ ไอคอน FaceTime 
 • หากต้องการเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มจากแอพข้อความ ให้แตะการแจ้งเตือนที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ หรือแตะเข้าร่วมจากการสนทนากลุ่มในแอพข้อความ หลังจากที่คุณแตะเข้าร่วม ระบบจะเชื่อมต่อคุณโดยอัตโนมัติ
 • หากต้องการเข้าร่วมการโทรจากแอพ FaceTime เพียงไปที่การโทรที่ใช้งานอยู่ใน FaceTime แล้วแตะ ไอคอน FaceTime 

 

จากการแจ้งเตือน

 

จากข้อความกลุ่ม

 

เพิ่มคนไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

 1. จากสายโทร ให้แตะ ไอคอนเพิ่ม
 2. แตะเพิ่มคน 
 3. ป้อนชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของผู้ติดต่อ
 4. แตะเพิ่มคนเพื่อ FaceTime

เพิ่มเอฟเฟ็กต์กล้องไปยังการโทรของคุณ

หากคุณมี iPhone X หรือใหม่กว่า หรือ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว หรือ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3) คุณสามารถใช้ Animoji และ Memoji ในการโทร FaceTime แบบกลุ่มได้ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี Face ID คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์กล้องอื่นๆ เช่น ฟิลเตอร์ ข้อความ และรูปร่างในการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

ในการใช้ Animoji และ Memoji บน iPhone X หรือใหม่กว่า หรือ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว หรือ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3):

 1. ระหว่างการโทร FaceTime ให้แตะ 
 2. แตะ ไอคอน Animoji แล้วเลือก Animoji หรือ Memoji ที่คุณต้องการ

หากต้องการใช้เอฟเฟ็กต์กล้องอื่นๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ระหว่างการโทร FaceTime ให้แตะปุ่มเอฟเฟ็กต์ 
 2. แตะฟิลเตอร์ ไอคอนฟิลเตอร์, ข้อความ ไอคอนข้อความ, หรือรูปร่าง ไอคอนรูปร่าง, สติ๊กเกอร์ Memoji, * และสติ๊กเกอร์อิโมจิ *

คุณจะต้องมี iPhone X หรือใหม่กว่า หรือ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว หรือ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3) เพื่อใช้ Animoji และ Memoji ฟิลเตอร์และเอฟเฟ็กต์บางอย่างเท่านั้นที่รองรับบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง คุณต้องมี iOS 13 หรือ iPadOS จึงจะใช้สติ๊กเกอร์ Memoji และสติ๊กเกอร์อิโมจิได้

เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงและวิดีโอ FaceTime

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงและวิดีโอในแอพ FaceTime ได้ทุกเมื่อในระหว่างการโทร หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ ให้แตะที่หน้าจอ จากนั้นปัดขึ้นเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม หรือแตะหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้

แตะพลิกเพื่อสลับเป็นกล้องหลัง แตะอีกครั้งเพื่อสลับจากกล้องหลังเป็นกล้องหน้า

แตะปิดเสียงเพื่อปิดเสียง แตะปิดเสียงอีกครั้งเพื่อเปิดเสียงอีกครั้ง

แตะลำโพงเพื่อสลับระหว่างปิดเสียงและใช้ลำโพง

 

แตะปิดกล้องเพื่อปิดกล้อง แตะอีกครั้งเพื่อเปิดกล้องอีกครั้ง*

 

 

* หากต้องการใช้การโทรผ่านวิดีโอ FaceTime แบบกลุ่ม คุณต้องมี iOS 12.1.4 หรือ iPadOS ในอุปกรณ์เหล่านี้: iPhone 6s หรือใหม่กว่า, iPad Pro หรือใหม่กว่า, iPad Air 2 หรือใหม่กว่า, iPad mini 4 หรือใหม่กว่า หรือ iPod touch (รุ่นที่ 7) ส่วน iPhone, iPad และ iPod touch รุ่นก่อนหน้าที่รองรับ iOS 12.1.4 สามารถเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มได้ในฐานะผู้เข้าร่วมแบบเสียง

ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย FaceTime

วันที่เผยแพร่: