ใช้ FaceTime แบบกลุ่มบน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

FaceTime แบบกลุ่มจะทำให้คุณสามารถสนทนากับคนหลายคนในเวลาเดียวกันได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเริ่ม FaceTime แบบกลุ่มได้จากแอพ FaceTime หรือจากการสนทนาแบบกลุ่มในแอพข้อความ และคุณยังสามารถเพิ่มผู้คนได้สูงสุด 32 คน ช่องของคนที่กำลังพูดอยู่จะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถติดตามการสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง

 

หากต้องการใช้การโทรผ่านวิดีโอ FaceTime แบบกลุ่ม คุณต้องมี iOS 12.1.4 หรือใหม่กว่า หรือ iPadOS ในอุปกรณ์เหล่านี้: iPhone 6s หรือใหม่กว่า, iPad Pro หรือใหม่กว่า, iPad Air 2 หรือใหม่กว่า, iPad mini 4 หรือใหม่กว่า, iPad (รุ่นที่ 5) หรือใหม่กว่า หรือ iPod touch (รุ่นที่ 7) ส่วน iPhone, iPad และ iPod touch รุ่นก่อนหน้าที่รองรับ iOS 12.1.4 สามารถเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มได้ในฐานะผู้เข้าร่วมแบบเสียง

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

เริ่มการโทร FaceTime แบบกลุ่มจากแอพ FaceTime

 1. ไปที่การตั้งค่า > FaceTime แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด FaceTime อยู่
 2. เปิด FaceTime แล้วแตะปุ่มเพิ่ม  ที่มุมขวาบน
 3. ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล
 4. หากต้องการเริ่มการโทร FaceTime ให้แตะเสียงหรือวิดีโอ

คุณสามารถเพิ่มผู้คนได้สูงสุด 32 คนไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

เริ่มการโทร FaceTime แบบกลุ่มจากแอพข้อความ

ในการสนทนากลุ่มในแอพข้อความ คุณสามารถเริ่ม FaceTime แบบกลุ่มได้โดยตรงจากการสนทนากลุ่ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอพข้อความ แล้วเริ่มการสนทนากลุ่ม หรือไปที่การสนทนากลุ่มที่มีอยู่แล้ว
 2. แตะรายชื่อที่ด้านบนสุดของการสนทนากลุ่ม
 3. แตะ FaceTime  แล้วเริ่มการโทรของคุณ

คุณสามารถเพิ่มผู้คนได้สูงสุด 32 คนไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

เข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

การเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มที่คนอื่นเป็นผู้เริ่มสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • แตะการแจ้งเตือนจากศูนย์การแจ้งเตือน หรือจากหน้าจอล็อค แล้วแตะ ไอคอน FaceTime 
 • หากต้องการเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มจากแอพข้อความ ให้แตะการแจ้งเตือนที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ หรือแตะเข้าร่วมจากการสนทนากลุ่มในแอพข้อความ หลังจากที่คุณแตะเข้าร่วม ระบบจะเชื่อมต่อคุณโดยอัตโนมัติ
 • หากต้องการเข้าร่วมการโทรจากแอพ FaceTime เพียงไปที่การโทรที่ใช้งานอยู่ใน FaceTime แล้วแตะ ไอคอน FaceTime 

 

จากการแจ้งเตือน

 

จากข้อความกลุ่ม

 

เพิ่มคนไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

 1. จากสายโทร แตะปุ่มเพิ่ม ไอคอนเพิ่ม
 2. แตะเพิ่มคน 
 3. ป้อนชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของผู้ติดต่อ
 4. แตะเพิ่มคนเพื่อ FaceTime

เมื่อคุณเพิ่มบุคคลไปยังการโทร คุณสามารถแตะปุ่มโทรที่อยู่ถัดจากชื่อเพื่อให้อุปกรณ์ของบุคคลนั้นแจ้งเตือนว่ามีสายเรียกเข้า

เมื่อเพิ่มบุคคลไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่มแล้ว จะไม่สามารถนำบุคคลดังกล่าวออกจากการโทรได้ บุคคลที่ถูกเพิ่มเข้ามาในการโทรจะต้องวางสายเองเพื่อจบการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

เพิ่มเอฟเฟ็กต์กล้องไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

หากคุณมี iPhone X หรือใหม่กว่า หรือ iPad Pro 11 นิ้ว (รุ่นที่ 1 และ 2) หรือ iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3 และใหม่กว่า) คุณสามารถใช้ Animoji และ Memoji ในการโทร FaceTime แบบกลุ่มได้ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี Face ID คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์กล้องอื่นๆ เช่น ฟิลเตอร์ ข้อความ และรูปร่างในการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

หากต้องการใช้ Animoji หรือ Memoji ให้ทำดังนี้

 1. ระหว่างการโทร FaceTime ให้แตะ 
 2. แตะ ไอคอน Animoji แล้วเลือก Animoji หรือ Memoji ที่คุณต้องการ

หากต้องการใช้เอฟเฟ็กต์กล้องอื่นๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ระหว่างการโทร FaceTime ให้แตะปุ่มเอฟเฟ็กต์ 
 2. แตะฟิลเตอร์ ไอคอนฟิลเตอร์, ข้อความ ไอคอนข้อความ, หรือรูปร่าง ไอคอนรูปร่าง, สติ๊กเกอร์ Memoji * และสติ๊กเกอร์อิโมจิ *

คุณจำเป็นต้องมี iPhone X หรือใหม่กว่า หรือ iPad Pro 11 นิ้ว (รุ่นที่ 1 และ 2) หรือ iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3 หรือใหม่กว่า) เพื่อใช้ Animoji และ Memoji ฟิลเตอร์และเอฟเฟ็กต์บางอย่างเท่านั้นที่รองรับบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง คุณต้องมี iOS 13 หรือ iPadOS จึงจะใช้สติ๊กเกอร์ Memoji และสติ๊กเกอร์อิโมจิได้

เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงและวิดีโอ FaceTime

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงและวิดีโอในแอพ FaceTime ได้ทุกเมื่อในระหว่างการโทร หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ ให้แตะที่หน้าจอ จากนั้นปัดขึ้นเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม หรือแตะหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้

แตะปิดกล้องเพื่อปิดกล้อง แตะอีกครั้งเพื่อเปิดกล้องอีกครั้ง*

 

 

แตะพลิกเพื่อสลับเป็นกล้องหลัง แตะอีกครั้งเพื่อสลับจากกล้องหลังเป็นกล้องหน้า

แตะปิดเสียงเพื่อปิดเสียง แตะปิดเสียงอีกครั้งเพื่อเปิดเสียงอีกครั้ง

แตะลำโพงเพื่อสลับระหว่างปิดเสียงและใช้ลำโพง

 

หากคุณไม่เห็นปุ่มกล้อง  ให้ตรวจดูว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่

ช่องของคนที่กำลังพูดอยู่จะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติในระหว่างการโทรผ่าน FaceTime แบบกลุ่ม หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime ในส่วนของหน้าต่างวิดีโอที่แสดงโดยอัตโนมัติ ให้ปิดการพูด

* หากต้องการใช้การโทรผ่านวิดีโอ FaceTime แบบกลุ่ม คุณต้องมี iOS 12.1.4 หรือใหม่กว่า หรือ iPadOS ในอุปกรณ์เหล่านี้: iPhone 6s หรือใหม่กว่า, iPad Pro หรือใหม่กว่า, iPad Air 2 หรือใหม่กว่า, iPad mini 4 หรือใหม่กว่า, iPad (รุ่นที่ 5) หรือใหม่กว่า หรือ iPod touch (รุ่นที่ 7) ส่วน iPhone, iPad และ iPod touch รุ่นก่อนหน้าที่รองรับ iOS 12.1.4 สามารถเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มได้ในฐานะผู้เข้าร่วมแบบเสียง

ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย FaceTime

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณเห็นกล่องสามเหลี่ยมพร้อมเครื่องหมายอัศเจรีย์  ซึ่งอาจหมายความว่าการเชื่อมต่อช้าหรือผู้ใช้คนอื่นกำลังสตรีมเสียงหรือวิดีโอบนเครือข่ายเดียวกัน คุณและผู้รับของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi ที่มีสัญญาณแรงเพื่อใช้ FaceTime แบบกลุ่ม เมื่อใช้ผ่าน Wi-Fi คุณสมบัติ FaceTime จะต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์

วันที่เผยแพร่: