ใช้ FaceTime แบบกลุ่มบน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

FaceTime แบบกลุ่มจะทำให้คุณสามารถสนทนากับคนหลายคนในเวลาเดียวกันได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเริ่ม FaceTime แบบกลุ่มได้จากแอป FaceTime หรือจากการสนทนาแบบกลุ่มในแอปข้อความ และคุณยังสามารถเพิ่มผู้คนได้สูงสุด 32 คน


iPhone และ iPad ที่แสดงการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

ไอคอน FaceTime

หากต้องการใช้การโทรผ่านวิดีโอ FaceTime แบบกลุ่ม คุณต้องมี iPhone 6s หรือใหม่กว่า, iPad Pro หรือใหม่กว่า, iPad Air 2 หรือใหม่กว่า, iPad mini 4 หรือใหม่กว่า หรือ iPad (รุ่นที่ 5) หรือใหม่กว่า หรือ iPod touch (รุ่นที่ 7) ที่ติดตั้ง iOS 12.1.4 หรือใหม่กว่าหรือ iPadOS ส่วน iPhone, iPad และ iPod touch รุ่นก่อนหน้าที่รองรับ iOS 12.1.4 สามารถเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มได้ในฐานะผู้เข้าร่วมแบบเสียง

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

iPhone ที่แสดงวิธีเริ่มการโทร FaceTime แบบกลุ่มจากแอป FaceTime

เริ่มการโทร FaceTime แบบกลุ่มจากแอป FaceTime

 1. ไปที่การตั้งค่า > FaceTime แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด FaceTime อยู่
 2. เปิด FaceTime แล้วแตะ FaceTime ใหม่
 3. ป้อนรายชื่อที่คุณต้องการโทร
 4. แตะปุ่มเสียง  หรือ  FaceTime

คุณสามารถเพิ่มผู้คนได้สูงสุด 32 คนไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

iPhone ที่แสดงวิธีการโทร FaceTime แบบกลุ่มจากแอปข้อความ

เริ่มการโทร FaceTime แบบกลุ่มจากแอปข้อความ

 1. เปิดแอปข้อความ แล้วเริ่มการสนทนากลุ่ม หรือไปที่การสนทนากลุ่มที่มีอยู่แล้ว
 2. แตะปุ่ม FaceTime  ที่มุมขวาบน
 3. แตะ FaceTime แบบเสียง  หรือ FaceTime แบบวิดีโอ

คุณสามารถเพิ่มผู้คนได้สูงสุด 32 คนไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

เข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

การเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มที่คนอื่นเป็นผู้เริ่มสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • แตะการแจ้งเตือนจากศูนย์การแจ้งเตือน หรือจากหน้าจอล็อค แล้วแตะปุ่ม FaceTime 
 • หากต้องการเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มจากแอปข้อความ ให้แตะการแจ้งเตือนที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ หรือแตะเข้าร่วมจากการสนทนากลุ่มในแอปข้อความ หลังจากที่คุณแตะเข้าร่วม ระบบจะเชื่อมต่อคุณโดยอัตโนมัติ
 • หากต้องการเข้าร่วมการโทรจากแอป FaceTime ให้ไปที่การโทรที่ใช้งานอยู่ใน FaceTime แล้วแตะปุ่ม FaceTime ไอคอน FaceTime 

จากการแจ้งเตือน

iPhone ที่แสดงวิธีเข้าร่วมการโทร FaceTime จากการแจ้งเตือน

จากข้อความกลุ่ม

iPhone ที่แสดงวิธีเข้าร่วมการโทร FaceTime จากข้อความกลุ่ม

iPhone ที่แสดงวิธีเพิ่มคนในการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

เพิ่มคนไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

 1. จากการโทร ให้แตะผู้เข้าร่วมที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะเพิ่มผู้คน
 2. ป้อนชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของรายชื่อ
 3. แตะเพิ่มผู้คน

เมื่อคุณเพิ่มบุคคลไปยังการโทรของคุณ คุณสามารถแตะปุ่มโทรที่อยู่ถัดจากชื่อของพวกเขา เพื่อให้อุปกรณ์ของบุคคลนั้นแจ้งเตือนว่ามีสายเรียกเข้าอีกครั้ง

เมื่อเพิ่มบุคคลไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่มแล้ว จะไม่สามารถนำบุคคลดังกล่าวออกจากการโทรได้ ในการให้บุคคลนั้นออกจากการโทร พวกเขาจะต้องเป็นผู้วางสาย FaceTime แบบกลุ่มบนอุปกรณ์ของตนเอง

ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย FaceTime

วันที่เผยแพร่: