ใช้ Pages, Numbers และ Keynote แบบออนไลน์ที่ iCloud.com

ดูวิธีสร้างเอกสารใหม่บน iCloud.com แก้ไขไฟล์ที่เก็บใน iCloud Drive และอื่นๆ เมื่อคุณพร้อมที่จะแชร์งานของคุณ คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือดาวน์โหลดหรือส่งอีเมลสำเนา

สร้างเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Pages, Numbers หรือ Keynote โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสร้างอะไร
 3. คลิกปุ่มเพิ่ม เลือกแม่แบบหรือชุดรูปแบบ จากนั้นคลิกเลือก

เปิดไฟล์จาก iCloud Drive

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Pages, Numbers หรือ Keynote.
 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ซึ่งคุณต้องการเปิด*

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud Drive

อัพโหลดและแก้ไขไฟล์จาก Mac หรือ PC

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Pages, Numbers หรือ Keynote ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสร้างอะไร 
 3. คลิกปุ่มอัพโหลด เลือกไฟล์ แล้วคลิกเลือก

แชร์ไฟล์จาก iCloud.com

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Numbers, Pages หรือ Keynote
 3. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์
 4. เลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณ
  • เชิญคนอื่นให้มาทำงานร่วมกับคุณ
  • ดาวน์โหลดสำเนา: คลิกปุ่มเครื่องมือ คลิกดาวน์โหลดสำเนา แล้วเลือกรูปแบบ 
  • ส่งอีเมลสำเนาด้วยเมล iCloud: คลิก ปุ่มเครื่องมือ คลิกส่งสำเนา เลือกรูปแบบ แล้วเลือกอีเมล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

*หากไฟล์ที่คุณเลือกมีสีจางลง แสดงว่าไฟล์นั้นไม่รองรับ ตรวจสอบข้อจำกัดของไฟล์สำหรับเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอบน iCloud.com

วันที่เผยแพร่: