ใช้เวลาหน้าจอเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ของคุณอย่างละเอียด

ด้วยเวลาหน้าจอ คุณสามารถเข้าถึงรายงานแบบเรียลไทม์ว่าคุณใช้เวลาไปเท่าไหร่กับ iPhone และ iPad และตั้งขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่คุณต้องการจัดการ

iPhone แสดงการใช้งานในเวลาหน้าจอและ iPad แสดงการตรวจสอบเวลาเมื่อเหลือเวลาใช้งานเพียง 5 นาที

ไอคอนเวลาหน้าจอ

เวลาหน้าจอเป็นคุณสมบัติใหม่ของ iOS 12 ช่วยให้คุณรู้ว่าคุณและบุตรหลานใช้เวลาไปเท่าไหร่กับแอพ เว็บไซต์ และอื่นๆ ด้วยวิธีนี้ ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ และยังสามารถตั้งขีดจำกัดการใช้งานได้หากคุณต้องการ อ่านเพื่อดูวิธีเปิดเวลาหน้าจอ ดูรายงานของคุณ และตั้งขีดจำกัด และจัดการอุปกรณ์ของบุตรหลาน

เปิดเวลาหน้าจอ

  1. บน iPhone หรือ iPad ให้ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ
  2. แตะเปิดใช้เวลาหน้าจอ
  3. แตะดำเนินการต่อ
  4. เลือก [อุปกรณ์] เครื่องนี้เป็นของฉัน หรือ [อุปกรณ์] เครื่องนี้เป็นของลูกของฉัน

ตอนนี้คุณจะได้รับรายงานการใช้งานอุปกรณ์ แอพ และเว็บไซต์ของคุณทุกเวลาตามที่คุณต้องการ

หากอุปกรณ์นั้นเป็นของบุตรหลานของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเวลาหน้าจอและสร้างการตั้งค่าได้ที่อุปกรณ์ของบุตรหลานได้โดยตรงหรือคุณสามารถใช้การแชร์กันในครอบครัว เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์จาก iPhone หรือ iPad ของคุณ ภายหลังการตั้งค่าให้กับอุปกรณ์ของบุตรหลานคุณ คุณยังสามารถใช้การแชร์กันในครอบครัวเพื่อดูรายงานและปรับการตั้งค่าได้ทุกเวลาจากอุปกรณ์ของคุณ

ด้วยเวลาหน้าจอ คุณสามารถสร้างรหัสที่กำหนดเฉพาะเพื่อการตั้งค่าที่ปลอดภัยได้อีกด้วย เพื่อให้คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถขยายเวลาหรือทำการเปลี่ยนแปลงได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรหัสที่แตกต่างจากรหัสที่คุณใช้สำหรับปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ หากคุณจำรหัสการจำกัดที่คุณตั้งใน iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าไม่ได้ หรือลืมรหัสเวลาหน้าจอ คุณต้องลบข้อมูลเครื่อง แล้วตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใหม่เพื่อลบรหัสออก การกู้คืนอุปกรณ์จากข้อมูลสำรองจะไม่ลบรหัสออก

iPhone แสดงกราฟการใช้งานในเวลาหน้าจอ

ดูรายงานและตั้งขีดจำกัดของคุณ

เวลาหน้าจอจะรายงานการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ แอพที่คุณเปิด และเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมอย่างละเอียด ทุกเวลาที่คุณต้องการดู เพียงแค่ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอแล้วแตะกราฟ จากตรงนั้น คุณจะสามารถดูการใช้งานของคุณ ตั้งขีดจำกัดสำหรับแอพที่ใช้บ่อยที่สุด และสามารถดูได้ว่าอุปกรณ์ของคุณถูกหยิบขึ้นมาใช้งานหรือได้รับการแจ้งเตือนกี่ครั้ง

หากคุณเปิดแชร์ทุกอุปกรณ์อยู่ คุณสามารถดูการใช้งานโดยรวมของอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

นี่คือการตั้งค่าที่คุณสามารถจัดการได้ ดังต่อไปนี้
 

เวลาไม่ใช้งาน
ให้คิดว่านี่เป็นเวลาให้เวลาหน้าจอของคุณได้พัก มีเพียงการโทรและแอพที่คุณอนุญาตเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ เมื่อคุณเลือกเวลาไม่ใช้งานในการตั้งค่า เวลาไม่ใช้งานจะใช้ได้กับอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่องที่เปิดใช้งานเวลาหน้าจอ และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นเวลาห้านาทีก่อนเวลาไม่ใช้งานจะเริ่มต้น

การจำกัดการใช้แอพ
คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดการใช้งานสำหรับแอพในหมวดหมู่ต่างๆ ได้ด้วยการจำกัดการใช้แอพ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการดูแอพเพิ่มประสิทธิภาพทำงานในขณะที่คุณอยู่ในเวลางาน แต่ไม่ต้องการดูแอพเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือเกมต่างๆ การจำกัดการใช้แอพจะรีเฟรชทุกวันตอนเที่ยงคืน และคุณสามารถลบแอพได้ทุกเมื่อ

อนุญาตเสมอ
คุณอาจต้องการเข้าถึงแอพบางประเภท แม้ว่าจะตั้งค่าเวลาไม่ใช้งานหรือตั้งค่าการจำกัดการใช้แอพสำหรับแอพและหมวดหมู่ทั้งหมดไว้ก็ตาม การโทร แอพข้อความ FaceTime และแผนที่ยังคงอนุญาตเสมอตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถนำแอพเหล่านี้ออกได้หากคุณต้องการ

จำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว
คุณตัดสินใจได้ว่าต้องการให้เนื้อหาประเภทใดปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณ ปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การซื้อ และการดาวน์โหลด และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว

การใช้งานเวลาหน้าจอร่วมกับครอบครัว

ด้วยการแชร์กันในครอบครัว คุณสามารถแชร์เพลง ภาพยนตร์ แอพ และอื่นๆ กับครอบครัวได้ และการแชร์กันในครอบครัวใช้งานกับเวลาหน้าจอได้แล้วตอนนี้ คุณสามารถดูรายงานและปรับการตั้งค่าสำหรับบุตรหลานในครอบครัวของคุณได้ทุกเมื่อจากอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณอยู่ในกลุ่มของครอบครัวแล้ว ให้ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ แล้วแตะชื่อของบุตรหลานของคุณ หากคุณต้องการสร้าง Apple ID สำหรับบุตรหลานของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว > เวลาหน้าจอ

หรือหากคุณเพิ่งเริ่มใช้การแชร์กันในครอบครัว ให้แตะการตั้งค่าเวลาหน้าจอสำหรับครอบครัว และทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มบุตรหลานและตั้งค่าครอบครัวของคุณ คุณสามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัวได้ทุกเมื่อจากการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

หากต้องการใช้งานเวลาหน้าจอร่วมกับการแชร์กันในครอบครัว คุณต้องเป็นผู้จัดการประจำครอบครัวหรือพ่อแม่/ผู้ปกครองในกลุ่มครอบครัวบน iOS 12 บุตรหลานของคุณต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในกลุ่มครอบครัวของคุณพร้อมกับมี Apple ID เป็นของตัวเอง และอุปกรณ์ต้องใช้ iOS 12

วันที่เผยแพร่: