เปลี่ยนชื่อ Apple Watch ของคุณ

ตั้งชื่อ Apple Watch เพื่อให้ระบุง่ายขึ้น

วิธีเปลี่ยนชื่อ Apple Watch ของคุณ

  1. บนอุปกรณ์ iOS ให้เปิดแอพ Apple Watch จากนั้นแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน 
  2. ไปที่ทั่วไป > เกี่ยวกับ
  3. แตะบรรทัดแรกซึ่งจะแสดงชื่อของอุปกรณ์
  4. เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ แล้วแตะเสร็จบนคีย์บอร์ด

วันที่เผยแพร่: