แชร์ไปยัง Facebook จาก iMovie สำหรับ macOS, Final Cut Pro X หรือ Compressor

แชร์ภาพยนตร์ไปที่ Mac ของคุณหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องอื่นเป็นไฟล์วิดีโอ จากนั้นอัพโหลดไฟล์วิดีโอดังกล่าวไปที่ Facebook

เนื่องจาก Facebook มีการอัพเดทวิธีจัดการการแชร์ คุณจึงไม่สามารถแชร์จาก iMovie สำหรับ macOS, Final Cut Pro X หรือ Compressor ไปยัง Facebook โดยตรงได้อีกต่อไป ใช้ขั้นตอนในบทความนี้สำหรับเวอร์ชั่นของแอพที่คุณกำลังใช้งานอยู่:

หากต้องการหาเวอร์ชั่นของแอพของคุณ ให้เลือก [ชื่อแอพ] > เกี่ยวกับ [ชื่อแอพ] ตัวอย่างเช่น เลือก iMovie > เกี่ยวกับ iMovie

แชร์ไปยัง Facebook ด้วย iMovie สำหรับ macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4 หรือ Compressor 4.4.2 หรือใหม่กว่า

ใน iMovie 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4, Compressor 4.4.2 หรือใหม่กว่า ให้ใช้ปลายทาง เตรียมสำหรับ Facebook เพื่อบันทึกภาพยนตร์ โปรเจ็กต์ หรือคลิปเป็นไฟล์วิดีโอที่พร้อมจะโพสต์ไปยัง Facebook จากนั้นก็อัพโหลดไฟล์วิดีโอนั้นไปยัง Facebook โดยใช้เบราเซอร์

แชร์ iMovie สำหรับโปรเจ็กต์ macOS

หากคุณกำลังใช้ iMovie 10.1.10 สำหรับ macOS หรือใหม่กว่า ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการแชร์โปรเจ็กต์ไปยัง Facebook

 1. คลิก โปรเจ็กต์ ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกภาพยนตร์
 2. คลิกปุ่มแชร์  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกเตรียมสำหรับ Facebook
 3. ในหน้าต่างโต้ตอบที่ปรากฏ ให้ตั้งชื่อ คำอธิบายและอื่นๆ
  • หากต้องการตั้งชื่อของภาพยนตร์ที่แชร์ ให้คลิกชื่อที่ด้านบนสุด จากนั้นให้ป้อนชื่อใหม่
  • หากต้องการตั้งค่าคำอธิบายของภาพยนตร์ที่แชร์ ให้คลิกในช่องคำอธิบาย จากนั้นให้ป้อนข้อความใหม่
  • หากต้องการตั้งค่าแท็กสำหรับภาพยนต์ที่แชร์ ให้คลิกในช่องแท็ก จากนั้นป้อนชื่อแท็กโดยคั่นด้วยจุลภาค
  • หากต้องการเปลี่ยนความละเอียดของภาพยนตร์ที่แชร์ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพความละเอียด แล้วเลือกตัวเลือก
 4. คลิกถัดไป จากนั้นบันทึกไฟล์ไปที่ Mac ของคุณหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องอื่น
 5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณโดยใช้ Safari หรือเว็บเบราเซอร์อื่น จากนั้นอัพโหลดไฟล์วิดีโอ

แชร์โปรเจ็กต์หรือคลิป Final Cut Pro

หากคุณกำลังใช้ Final Cut Pro 10.4.4 หรือใหม่กว่า ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการแชร์โปรเจ็กต์หรือคลิปไปยัง Facebook

 1. เลือกคลิปหรือโปรเจ็กต์ในเบราเซอร์ Final Cut Pro คลิกปุ่ม Share (แชร์)  จากนั้นเลือก "Prepare for Facebook" (เตรียมสำหรับ Facebook)  หรือเลือก File (ไฟล์) > Share (แชร์) > Prepare for Facebook (เตรียมสำหรับ Facebook)
 2. ในหน้าต่าง Share (แชร์) ให้คลิก Info (ข้อมูล) เพื่อเปลี่ยนชื่อของคลิป คำอธิบาย และอื่นๆ
 3. คลิก Next (ถัดไป) จากนั้นบันทึกไฟล์ไปที่ Mac ของคุณหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องอื่น
 4. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณโดยใช้ Safari หรือเว็บเบราเซอร์อื่น จากนั้นอัพโหลดไฟล์วิดีโอ

แชร์คลิปหรือโปรเจ็กต์ด้วย Compressor

หากคุณกำลังใช้ Compressor 4.4.2 หรือใหม่กว่า ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการแชร์ไฟล์วิดีโอไปยัง Facebook

 1. ใน Compressor ให้คลิก Add File (เพิ่มไฟล์) ในพื้นที่ชุดงาน แล้วเลือกไฟล์ต้นทางที่คุณต้องการจะแชร์ จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)
 2. ในหน้าต่างการตั้งค่าที่เปิดอยู่ ให้เลือก Prepare for Facebook (เตรียมสำหรับ Facebook) เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ที่แปลงรหัสแล้ว จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 3. หากไฟล์ต้นทางอยู่ในพื้นที่ชุดงานแล้ว คุณจะสามารถลาก Prepare for Facebook (เตรียมสำหรับ Facebook) จากส่วน Buit-In (ในตัวเครื่อง) ของบานหน้าต่าง Settings (การตั้งค่า) ไปยังไฟล์ต้นทางในพื้นที่ชุดงานได้
 4. คลิก Start Batch (เริ่มต้นชุดงาน)
 5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณโดยใช้ Safari หรือเว็บเบราเซอร์อื่น จากนั้นอัพโหลดไฟล์วิดีโอ

แชร์ไปยัง Facebook ด้วย iMovie สำหรับ macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3 หรือ Motion 5.4.1 หรือก่อนหน้า

ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อแชร์ไปยัง Facebook ใน iMovie สำหรับ macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3, Motion 5.4.1 หรือก่อนหน้า

แชร์ iMovie สำหรับโปรเจ็กต์ macOS

หากคุณกำลังใช้ iMovie สำหรับ macOS 10.1.9 หรือก่อนหน้า ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการแชร์โปรเจ็กต์ไปยัง Facebook

 1. คลิกโปรเจ็กต์ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกโปรเจ็กต์
 2. คลิกปุ่มแชร์  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก ไฟล์
 3. ในหน้าต่างแชร์ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพคุณภาพ จากนั้นเลือก ต่ำ ปานกลาง หรือสูง
 4. ตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ คลิกถัดไป จากนั้นบันทึกไฟล์ไปที่ Mac ของคุณหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องอื่น
 5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณโดยใช้ Safari หรือเว็บเบราเซอร์อื่น จากนั้นอัพโหลดไฟล์วิดีโอ

แชร์โปรเจ็กต์ Final Cut Pro

หากคุณกำลังใช้ Final Cut Pro 10.4.3 หรือก่อนหน้า ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการแชร์โปรเจ็กต์ไปยัง Facebook

 1. เลือกโปรเจ็กต์ของคุณในเบราเซอร์ Final Cut Pro คลิกปุ่ม Share (แชร์)  จากนั้นเลือก Master File (ไฟล์ต้นแบบ) 
 2. ในหน้าต่าง Share (แชร์) ให้คลิก Settings (การตั้งค่า)
 3. คลิกป๊อปอัพ Format (รูปแบบ) จากนั้นเลือก Web Hosting (การโฮสต์เว็บ)
 4. คลิกเมนูป๊อปอัพ "When done" (เมื่อเสร็จสิ้น) จากนั้นเลือก Do Nothing (ไม่ดำเนินการใดๆ)
 5. ตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ คลิก Next (ถัดไป) จากนั้นบันทึกไฟล์ไปที่ Mac ของคุณหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องอื่น
 6. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณโดยใช้ Safari หรือเว็บเบราเซอร์อื่น จากนั้นอัพโหลดไฟล์วิดีโอ

แชร์โปรเจ็กต์ Motion

หากคุณกำลังใช้ Motion 5.4.1 หรือก่อนหน้า ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการแชร์โปรเจ็กต์ไปยัง Facebook

 1. ขณะที่เปิดโปรเจ็กต์ Motion ของคุณอยู่ ให้คลิกที่ปุ่ม Share (แชร์)  จากนั้นเลือก Export Movie (ส่งออกภาพยนตร์)
 2. คลิกเมนูป๊อปอัพ Export (ส่งออก) จากนั้นเลือก H.264
 3. ตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ คลิก Next (ถัดไป) จากนั้นบันทึกไฟล์ไปที่ Mac ของคุณหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องอื่น
 4. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณโดยใช้ Safari หรือเว็บเบราเซอร์อื่น จากนั้นอัพโหลดไฟล์วิดีโอ

แชร์โปรเจ็กต์จาก Compressor

หากคุณกำลังใช้ Compressor 4.4.1 หรือก่อนหน้า ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการแชร์โปรเจ็กต์ไปยัง Facebook

 1. ใน Compressor ให้คลิก Add File (เพิ่มไฟล์) เลือกไฟล์วิดีโอต้นทางที่คุณต้องการจะแชร์ แล้วคลิก Add (เพิ่ม)
 2. หากจำเป็น ให้คลิกที่สามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก Built-In (ในตัวเครื่อง) จากนั้นเลือก "Publish to Facebook" (เผยแพร่ไปยัง Facebook) 
 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่แปลงรหัสแล้วจากเมนูป๊อปอัพ Location (ตำแหน่งที่ตั้ง) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 4. เลือกไฟล์ต้นทางในพื้นที่ชุดงาน
 5. เลือก Window (หน้าต่าง) > Show Inspector (แสดงตัวตรวจสอบ)
 6. ในพื้นที่ Action (ดำเนินการ) ของตัวตรวจสอบ ให้เลือก Do Nothing (ไม่ดำเนินการใดๆ) จากเมนูป๊อปอัพ "When done" (เมื่อเสร็จสิ้น)
 7. คลิก Start Batch (เริ่มต้นชุดงาน)
 8. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณโดยใช้ Safari หรือเว็บเบราเซอร์อื่น จากนั้นอัพโหลดไฟล์วิดีโอ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: