แบบอักษรที่อยู่ใน macOS Mojave

macOS Mojave มาพร้อมกับแบบอักษรในตัวหรือแบบตัวพิมพ์ที่สามารถดาวน์โหลดได้มากมาย

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

แบบอักษรดังต่อไปนี้ได้ถูกติดตั้งและเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติโดย macOS Mojave โดยจะมีแบบอักษรเพิ่มเติมสำหรับดาวน์โหลด หรือตามที่เอกสารหรือแอพจำเป็นต้องใช้ แบบอักษรใหม่หรือแบบอักษรที่ได้รับการอัพเดทจะถูกเพิ่มอยู่เรื่อยๆ รายการต่อไปนี้เป็นรายการล่าสุด ณ วันที่ 24 กันยายน 2018

 

 • Al Bayan Bold 13.0d1e6
 • Al Bayan Plain 13.0d1e6
 • Al Nile 13.0d2e2
 • Al Nile Bold 13.0d2e2
 • Al Tarikh Regular 13.0d2e1
 • American Typewriter 13.0d1e4
 • American Typewriter Bold 13.0d1e4
 • American Typewriter Condensed 13.0d1e4
 • American Typewriter Condensed Bold 13.0d1e4
 • American Typewriter Condensed Light 13.0d1e4
 • American Typewriter Light 13.0d1e4
 • American Typewriter Semibold 13.0d1e4
 • Andale Mono Version 2.00x
 • Apple Braille 13.0d2e27
 • Apple Braille Outline 6 Dot 13.0d2e27
 • Apple Braille Outline 8 Dot 13.0d2e27
 • Apple Braille Pinpoint 6 Dot 13.0d2e27
 • Apple Braille Pinpoint 8 Dot 13.0d2e27
 • Apple Chancery 13.0d1e4
 • Apple Color Emoji 13.2d1e1
 • Apple SD Gothic Neo Bold 13.0d1e9
 • Apple SD Gothic Neo Heavy 13.0d1e9
 • Apple SD Gothic Neo Light 13.0d1e9
 • Apple SD Gothic Neo Medium 13.0d1e9
 • Apple SD Gothic Neo Regular 13.0d1e9
 • Apple SD Gothic Neo SemiBold 13.0d1e9
 • Apple SD Gothic Neo Thin 13.0d1e9
 • Apple SD Gothic Neo UltraLight 13.0d1e9
 • Apple SD GothicNeo ExtraBold 13.0d1e9
 • Apple Symbols 13.0d1e7
 • AppleGothic Regular 13.0d1e3
 • AppleMyungjo Regular 13.0d1e6
 • Arial Version 5.01.2x
 • Arial Black Version 5.00.1x
 • Arial Bold Version 5.01.2x
 • Arial Bold Italic Version 5.00.2x
 • Arial Hebrew 13.0d1e1
 • Arial Hebrew Bold 13.0d1e1
 • Arial Hebrew Light 13.0d1e1
 • Arial Hebrew Scholar 13.0d1e1
 • Arial Hebrew Scholar Bold 13.0d1e1
 • Arial Hebrew Scholar Light 13.0d1e1
 • Arial Italic Version 5.00.2x
 • Arial Narrow Version 2.38.1x
 • Arial Narrow Bold Version 2.38.1x
 • Arial Narrow Bold Italic Version 2.38.1x
 • Arial Narrow Italic Version 2.38.1x
 • Arial Rounded MT Bold Version 1.51x
 • Arial Unicode MS Version 1.01x
 • Avenir Black 13.0d3e1
 • Avenir Black Oblique 13.0d3e1
 • Avenir Book 13.0d3e1
 • Avenir Book Oblique 13.0d3e1
 • Avenir Heavy 13.0d3e1
 • Avenir Heavy Oblique 13.0d3e1
 • Avenir Light 13.0d3e1
 • Avenir Light Oblique 13.0d3e1
 • Avenir Medium 13.0d3e1
 • Avenir Medium Oblique 13.0d3e1
 • Avenir Next Bold 13.0d1e10
 • Avenir Next Bold Italic 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Bold 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Bold Italic 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Demi Bold 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Demi Bold Italic 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Heavy 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Heavy Italic 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Italic 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Medium 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Medium Italic 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Regular 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Ultra Light 13.0d1e10
 • Avenir Next Condensed Ultra Light Italic 13.0d1e10
 • Avenir Next Demi Bold 13.0d1e10
 • Avenir Next Demi Bold Italic 13.0d1e10
 • Avenir Next Heavy 13.0d1e10
 • Avenir Next Heavy Italic 13.0d1e10
 • Avenir Next Italic 13.0d1e10
 • Avenir Next Medium 13.0d1e10
 • Avenir Next Medium Italic 13.0d1e10
 • Avenir Next Regular 13.0d1e10
 • Avenir Next Ultra Light 13.0d1e10
 • Avenir Next Ultra Light Italic 13.0d1e10
 • Avenir Oblique 13.0d3e1
 • Avenir Roman 13.0d3e1
 • Ayuthaya 13.0d1e7
 • Baghdad Regular 13.0d1e5
 • Bangla MN 14.0d1e2
 • Bangla MN Bold 14.0d1e2
 • Bangla Sangam MN 14.0d1e1
 • Bangla Sangam MN Bold 14.0d1e1
 • Baskerville 13.0d1e10
 • Baskerville Bold 13.0d1e10
 • Baskerville Bold Italic 13.0d1e10
 • Baskerville Italic 13.0d1e10
 • Baskerville SemiBold 13.0d1e10
 • Baskerville SemiBold Italic 13.0d1e10
 • Beirut Regular 13.0d1e6
 • Big Caslon Medium 13.0d1e11
 • Bodoni 72 Bold 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Book 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Book Italic 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Oldstyle Bold 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Oldstyle Book 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Oldstyle Book Italic 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Smallcaps Book 13.0d2e1
 • Bodoni Ornaments 13.0d2e1
 • Bradley Hand Bold 13.0d1e2
 • Brush Script MT Italic Version 1.52x-1
 • Chalkboard 13.0d1e2
 • Chalkboard Bold 13.0d1e2
 • Chalkboard SE Bold 13.0d1e2
 • Chalkboard SE Light 13.0d1e2
 • Chalkboard SE Regular 13.0d1e2
 • Chalkduster 13.0d2e1
 • Charter Black 14.0d2e1
 • Charter Black Italic 14.0d2e1
 • Charter Bold 14.0d2e1
 • Charter Bold Italic 14.0d2e1
 • Charter Italic 14.0d2e1
 • Charter Roman 14.0d2e1
 • Cochin 13.0d2e1
 • Cochin Bold 13.0d2e1
 • Cochin Bold Italic 13.0d2e1
 • Cochin Italic 13.0d2e1
 • Comic Sans MS Version 5.00x
 • Comic Sans MS Bold Version 5.00x
 • Copperplate 13.0d1e2
 • Copperplate Bold 13.0d1e2
 • Copperplate Light 13.0d1e2
 • Corsiva Hebrew 13.0d1e4
 • Corsiva Hebrew Bold 13.0d1e4
 • Courier 13.0d1e1
 • Courier Bold 13.0d1e1
 • Courier Bold Oblique 13.0d1e1
 • Courier New Version 5.00.2x
 • Courier New Bold Version 5.00.2x
 • Courier New Bold Italic Version 5.00x
 • Courier New Italic Version 5.00.1x
 • Courier Oblique 13.0d1e1
 • DIN Alternate Bold 13.0d3e1
 • DIN Condensed Bold 13.2d2e1
 • Damascus Bold 13.0d3e9
 • Damascus Light 13.0d3e9
 • Damascus Medium 13.0d3e9
 • Damascus Regular 13.0d3e9
 • Damascus Semi Bold 13.0d3e9
 • DecoType Naskh Regular 14.0d0e1
 • Devanagari MT 13.0d1e3
 • Devanagari MT Bold 13.0d1e3
 • Devanagari Sangam MN 14.0d1e12
 • Devanagari Sangam MN Bold 14.0d1e12
 • Didot 13.0d1e3
 • Didot Bold 13.0d1e3
 • Didot Italic 13.0d1e3
 • Diwan Kufi Regular 13.0d2e1
 • Diwan Thuluth Regular 13.0d1e5
 • Euphemia UCAS 13.0d1e2
 • Euphemia UCAS Bold 13.0d1e2
 • Euphemia UCAS Italic 13.0d1e2
 • Farah Regular 13.0d2e3
 • Farisi Regular 13.0d1e3
 • Futura Bold 13.0d1e3
 • Futura Condensed ExtraBold 13.0d1e3
 • Futura Condensed Medium 13.0d1e3
 • Futura Medium 13.0d1e3
 • Futura Medium Italic 13.0d1e3
 • GB18030 Bitmap 13.0d1e1
 • Geeza Pro Bold 14.0d1e4
 • Geeza Pro Regular 14.0d1e4
 • Geneva 13.0d2e1
 • Georgia Version 5.00x-4
 • Georgia Bold Version 5.00x-4
 • Georgia Bold Italic Version 5.00x-4
 • Georgia Italic Version 5.00x-4
 • Gill Sans 13.0d1e4
 • Gill Sans Bold 13.0d1e4
 • Gill Sans Bold Italic 13.0d1e4
 • Gill Sans Italic 13.0d1e4
 • Gill Sans Light 13.0d1e4
 • Gill Sans Light Italic 13.0d1e4
 • Gill Sans SemiBold 13.0d1e4
 • Gill Sans SemiBold Italic 13.0d1e4
 • Gill Sans UltraBold 13.0d1e4
 • Gujarati MT 13.0d1e2
 • Gujarati MT Bold 13.0d1e2
 • Gujarati Sangam MN 14.0d2e1
 • Gujarati Sangam MN Bold 14.0d2e1
 • Gurmukhi MN 14.0d1e2
 • Gurmukhi MN Bold 14.0d1e2
 • Gurmukhi MT 13.0d1e4
 • Gurmukhi Sangam MN 14.0d3e1
 • Gurmukhi Sangam MN Bold 14.0d3e1
 • Heiti SC Light 13.0d1e1
 • Heiti SC Medium 13.0d1e1
 • Heiti TC Light 13.0d1e1
 • Heiti TC Medium 13.0d1e1
 • Helvetica 13.0d1e1
 • Helvetica Bold 13.0d1e1
 • Helvetica Bold Oblique 13.0d1e1
 • Helvetica Light 13.0d1e1
 • Helvetica Light Oblique 13.0d1e1
 • Helvetica Neue 13.0d2e2
 • Helvetica Neue Bold 13.0d2e2
 • Helvetica Neue Bold Italic 13.0d2e2
 • Helvetica Neue Condensed Black 13.0d2e2
 • Helvetica Neue Condensed Bold 13.0d2e2
 • Helvetica Neue Italic 13.0d2e2
 • Helvetica Neue Light 13.0d2e2
 • Helvetica Neue Light Italic 13.0d2e2
 • Helvetica Neue Medium 13.0d2e2
 • Helvetica Neue Medium Italic 13.0d2e2
 • Helvetica Neue Thin 13.0d2e2
 • Helvetica Neue Thin Italic 13.0d2e2
 • Helvetica Neue UltraLight 13.0d2e2
 • Helvetica Neue UltraLight Italic 13.0d2e2
 • Helvetica Oblique 13.0d1e1
 • Herculanum 13.0d1e2
 • Hiragino Kaku Gothic StdN W8 13.0d2e7
 • Hiragino Maru Gothic ProN W4 13.0d1e3
 • Hiragino Mincho ProN W3 13.0d2e9
 • Hiragino Mincho ProN W6 13.0d2e9
 • Hiragino Sans GB W3 13.0d2e3
 • Hiragino Sans GB W6 13.0d2e3
 • Hiragino Sans W0 13.0d2e7
 • Hiragino Sans W1 13.0d2e7
 • Hiragino Sans W2 13.0d2e7
 • Hiragino Sans W3 13.0d2e7
 • Hiragino Sans W4 13.0d2e7
 • Hiragino Sans W5 13.0d2e7
 • Hiragino Sans W6 13.0d2e7
 • Hiragino Sans W7 13.0d2e7
 • Hiragino Sans W8 13.0d2e7
 • Hiragino Sans W9 13.0d2e7
 • Hoefler Text 13.0d2e20
 • Hoefler Text Black 13.0d2e20
 • Hoefler Text Black Italic 13.0d2e20
 • Hoefler Text Italic 13.0d2e20
 • Hoefler Text Ornaments 13.0d2e20
 • ITF Devanagari Bold 14.0d3e6
 • ITF Devanagari Book 14.0d3e6
 • ITF Devanagari Demi 14.0d3e6
 • ITF Devanagari Light 14.0d3e6
 • ITF Devanagari Marathi Bold 14.0d3e6
 • ITF Devanagari Marathi Book 14.0d3e6
 • ITF Devanagari Marathi Demi 14.0d3e6
 • ITF Devanagari Marathi Light 14.0d3e6
 • ITF Devanagari Marathi Medium 14.0d3e6
 • ITF Devanagari Medium 14.0d3e6
 • Impact Version 5.00x
 • InaiMathi 13.0d1e5
 • InaiMathi Bold 13.0d1e5
 • Kailasa Bold 13.0d1e3
 • Kailasa Regular 13.0d1e3
 • Kannada MN 14.0d1e6
 • Kannada MN Bold 14.0d1e6
 • Kannada Sangam MN 14.0d2e4
 • Kannada Sangam MN Bold 14.0d2e4
 • Kefa Bold 13.0d1e3
 • Kefa Regular 13.0d1e3
 • Khmer MN 14.0d1e1
 • Khmer MN Bold 14.0d1e1
 • Khmer Sangam MN 14.0d1e9
 • Kohinoor Bangla 14.0d2e3
 • Kohinoor Bangla Bold 14.0d2e3
 • Kohinoor Bangla Light 14.0d2e3
 • Kohinoor Bangla Medium 14.0d2e3
 • Kohinoor Bangla Semibold 14.0d2e3
 • Kohinoor Devanagari Bold 14.0d5e3
 • Kohinoor Devanagari Light 14.0d5e3
 • Kohinoor Devanagari Medium 14.0d5e3
 • Kohinoor Devanagari Regular 14.0d5e3
 • Kohinoor Devanagari Semibold 14.0d5e3
 • Kohinoor Telugu 14.0d1e3
 • Kohinoor Telugu Bold 14.0d1e3
 • Kohinoor Telugu Light 14.0d1e3
 • Kohinoor Telugu Medium 14.0d1e3
 • Kohinoor Telugu Semibold 14.0d1e3
 • Kokonor Regular 13.0d1e3
 • Krungthep 14.0d1e1
 • KufiStandardGK Regular 13.0d1e11
 • Lao MN 14.0d1e9
 • Lao MN Bold 14.0d1e9
 • Lao Sangam MN 14.0d1e6
 • Lucida Grande 13.0d1e1
 • Lucida Grande Bold 13.0d1e1
 • Luminari 13.0d1e2
 • Malayalam MN 14.0d1e6
 • Malayalam MN Bold 14.0d1e6
 • Malayalam Sangam MN 14.0d4e6
 • Malayalam Sangam MN Bold 14.0d4e6
 • Marker Felt Thin 13.0d1e11
 • Marker Felt Wide 13.0d1e11
 • Menlo Bold 13.0d1e3
 • Menlo Bold Italic 13.0d1e3
 • Menlo Italic 13.0d1e3
 • Menlo Regular 13.0d1e3
 • Microsoft Sans Serif Version 5.00.1x
 • Mishafi Gold Regular 13.0d2e1
 • Mishafi Regular 13.0d2e1
 • Monaco 13.0d1e2
 • Mshtakan 14.0d1e1
 • Mshtakan Bold 14.0d1e1
 • Mshtakan BoldOblique 14.0d1e1
 • Mshtakan Oblique 14.0d1e1
 • Muna Black 13.0d1e4
 • Muna Bold 13.0d1e4
 • Muna Regular 13.0d1e4
 • Myanmar MN 14.0d1e2
 • Myanmar MN Bold 14.0d1e2
 • Myanmar Sangam MN 14.0d1e8
 • Myanmar Sangam MN Bold 14.0d1e8
 • Nadeem Regular 13.0d1e3
 • New Peninim MT 13.0d1e4
 • New Peninim MT Bold 13.0d1e4
 • New Peninim MT Bold Inclined 13.0d1e4
 • New Peninim MT Inclined 13.0d1e4
 • Noteworthy Bold 13.0d1e11
 • Noteworthy Light 13.0d1e11
 • Noto Nastaliq Urdu 13.0d1e2
 • Optima Bold 13.0d1e2
 • Optima Bold Italic 13.0d1e2
 • Optima ExtraBlack 13.0d1e2
 • Optima Italic 13.0d1e2
 • Optima Regular 13.0d1e2
 • Oriya MN 14.0d1e6
 • Oriya MN Bold 14.0d1e6
 • Oriya Sangam MN 14.0d1e2
 • Oriya Sangam MN Bold 14.0d1e2
 • PT Mono 13.0d2e4
 • PT Mono Bold 13.0d2e4
 • PT Sans 13.0d3e2
 • PT Sans Bold 13.0d3e2
 • PT Sans Bold Italic 13.0d3e2
 • PT Sans Caption 13.0d3e2
 • PT Sans Caption Bold 13.0d3e2
 • PT Sans Italic 13.0d3e2
 • PT Sans Narrow 13.0d3e2
 • PT Sans Narrow Bold 13.0d3e2
 • PT Serif 13.0d2e1
 • PT Serif Bold 13.0d2e1
 • PT Serif Bold Italic 13.0d2e1
 • PT Serif Caption 13.0d2e1
 • PT Serif Caption Italic 13.0d2e1
 • PT Serif Italic 13.0d2e1
 • Palatino 13.0d1e2
 • Palatino Bold 13.0d1e2
 • Palatino Bold Italic 13.0d1e2
 • Palatino Italic 13.0d1e2
 • Papyrus 13.0d1e2
 • Papyrus Condensed 13.0d1e2
 • Phosphate Inline 13.0d1e2
 • Phosphate Solid 13.0d1e2
 • PingFang HK Light 13.0d1e3
 • PingFang HK Medium 13.0d1e3
 • PingFang HK Regular 13.0d1e3
 • PingFang HK Semibold 13.0d1e3
 • PingFang HK Thin 13.0d1e3
 • PingFang HK Ultralight 13.0d1e3
 • PingFang SC Light 13.0d1e3
 • PingFang SC Medium 13.0d1e3
 • PingFang SC Regular 13.0d1e3
 • PingFang SC Semibold 13.0d1e3
 • PingFang SC Thin 13.0d1e3
 • PingFang SC Ultralight 13.0d1e3
 • PingFang TC Light 13.0d1e3
 • PingFang TC Medium 13.0d1e3
 • PingFang TC Regular 13.0d1e3
 • PingFang TC Semibold 13.0d1e3
 • PingFang TC Thin 13.0d1e3
 • PingFang TC Ultralight 13.0d1e3
 • Plantagenet Cherokee 13.0d1e3
 • Raanana 13.0d1e3
 • Raanana Bold 13.0d1e3
 • Rockwell 13.0d2e1
 • Rockwell Bold 13.0d2e1
 • Rockwell Bold Italic 13.0d2e1
 • Rockwell Italic 13.0d2e1
 • STIXGeneral-Bold Version 1.1.0
 • STIXGeneral-BoldItalic Version 1.1.0
 • STIXGeneral-Italic Version 1.1.0
 • STIXGeneral-Regular Version 1.1.0
 • STIXIntegralsD-Bold Version 1.1.0
 • STIXIntegralsD-Regular Version 1.1.0
 • STIXIntegralsSm-Bold Version 1.1.0
 • STIXIntegralsSm-Regular Version 1.1.0
 • STIXIntegralsUp-Bold Version 1.1.0
 • STIXIntegralsUp-Regular Version 1.1.0
 • STIXIntegralsUpD-Bold Version 1.1.0
 • STIXIntegralsUpD-Regular Version 1.1.0
 • STIXIntegralsUpSm-Bold Version 1.1.0
 • STIXIntegralsUpSm-Regular Version 1.1.0
 • STIXNonUnicode-Bold Version 1.1.0
 • STIXNonUnicode-BoldItalic Version 1.1.0
 • STIXNonUnicode-Italic Version 1.1.0
 • STIXNonUnicode-Regular Version 1.1.0
 • STIXSizeFiveSym-Regular Version 1.1.0
 • STIXSizeFourSym-Bold Version 1.1.0
 • STIXSizeFourSym-Regular Version 1.1.0
 • STIXSizeOneSym-Bold Version 1.1.0
 • STIXSizeOneSym-Regular Version 1.1.0
 • STIXSizeThreeSym-Bold Version 1.1.0
 • STIXSizeThreeSym-Regular Version 1.1.0
 • STIXSizeTwoSym-Bold Version 1.1.0
 • STIXSizeTwoSym-Regular Version 1.1.0
 • STIXVariants-Bold Version 1.1.0
 • STIXVariants-Regular Version 1.1.0
 • STSong 14.0d0e1
 • Sana Regular 13.0d1e4
 • Sathu 14.0d1e1
 • Savoye LET Plain:1.0 13.0d2e4
 • Shree Devanagari 714 13.0d2e1
 • Shree Devanagari 714 Bold 13.0d2e1
 • Shree Devanagari 714 Bold Italic 13.0d2e1
 • Shree Devanagari 714 Italic 13.0d2e1
 • SignPainter-HouseScript 13.0d1e5
 • SignPainter-HouseScript Semibold 13.0d1e5
 • Silom 14.0d1e1
 • Sinhala MN 14.0d1e1
 • Sinhala MN Bold 14.0d1e1
 • Sinhala Sangam MN 14.0d1e2
 • Sinhala Sangam MN Bold 14.0d1e2
 • Skia Black 13.0d1e54
 • Skia Black Condensed 13.0d1e54
 • Skia Black Extended 13.0d1e54
 • Skia Bold 13.0d1e54
 • Skia Condensed 13.0d1e54
 • Skia Extended 13.0d1e54
 • Skia Light 13.0d1e54
 • Skia Light Condensed 13.0d1e54
 • Skia Light Extended 13.0d1e54
 • Skia Regular 13.0d1e54
 • Snell Roundhand 13.0d1e1
 • Snell Roundhand Black 13.0d1e1
 • Snell Roundhand Bold 13.0d1e1
 • Songti SC Black 14.0d0e1
 • Songti SC Bold 14.0d0e1
 • Songti SC Light 14.0d0e1
 • Songti SC Regular 14.0d0e1
 • Songti TC Bold 14.0d0e1
 • Songti TC Light 14.0d0e1
 • Songti TC Regular 14.0d0e1
 • Sukhumvit Set Bold 13.0d1e6
 • Sukhumvit Set Light 13.0d1e6
 • Sukhumvit Set Medium 13.0d1e6
 • Sukhumvit Set Semi Bold 13.0d1e6
 • Sukhumvit Set Text 13.0d1e6
 • Sukhumvit Set Thin 13.0d1e6
 • Symbol 13.0d2e2
 • Tahoma Version 5.01.2x
 • Tahoma Bold Version 5.01.1x
 • Tamil MN 14.0d1e7
 • Tamil MN Bold 14.0d1e7
 • Tamil Sangam MN 14.0d1e15
 • Tamil Sangam MN Bold 14.0d1e15
 • Telugu MN 14.0d1e2
 • Telugu MN Bold 14.0d1e2
 • Telugu Sangam MN 14.0d1e4
 • Telugu Sangam MN Bold 14.0d1e4
 • Thonburi 13.0d1e1
 • Thonburi Bold 13.0d1e1
 • Thonburi Light 13.0d1e1
 • Times Bold 14.0d1e4
 • Times Bold Italic 14.0d1e4
 • Times Italic 14.0d1e4
 • Times New Roman Version 5.01.3x
 • Times New Roman Bold Version 5.01.3x
 • Times New Roman Bold Italic Version 5.00.3x
 • Times New Roman Italic Version 5.00.3x
 • Times Roman 14.0d1e4
 • Trattatello 13.0d2e2
 • Trebuchet MS Version 5.00x
 • Trebuchet MS Bold Version 5.00x
 • Trebuchet MS Bold Italic Version 5.00x
 • Trebuchet MS Italic Version 5.00x
 • Verdana Version 5.01x
 • Verdana Bold Version 5.01x
 • Verdana Bold Italic Version 5.01x
 • Verdana Italic Version 5.01x
 • Waseem Light 13.0d1e2
 • Waseem Regular 13.0d1e2
 • Webdings Version 5.00x
 • Wingdings Version 5.00x
 • Wingdings 2 Version 1.55x
 • Wingdings 3 Version 1.55x
 • Zapf Dingbats 13.0d1e2
 • Zapfino 13.0d1e2

แบบอักษรที่พร้อมให้ดาวน์โหลดใน Mojave

หากต้องการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานแบบอักษรใดก็ตามในแบบอักษรเหล่านี้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดสมุดแบบอักษรจากโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น 
 2. เลือก “แบบอักษรทั้งหมด” ในแถบด้านข้าง หรือใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาแบบอักษรที่คุณต้องการดาวน์โหลด แบบอักษรที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดจะปรากฏเป็นสีจางในรายการของแบบอักษร 
 3. เลือกแบบอักษรที่มีสีจางแล้วเลือกแก้ไข > ดาวน์โหลด หรือ กด Control พร้อมกับคลิกแบบอักษรนั้น แล้วเลือกดาวน์โหลดจากเมนูป๊อปอัพ
   
 • Apple LiGothic Medium 13.0d2e6
 • Apple LiSung Light 13.0d1e2
 • Baoli SC Regular 13.0d3e1
 • Baoli TC Regular 13.0d3e1
 • BiauKai 13.0d1e2
 • GungSeo Regular 13.0d1e3
 • Hannotate SC Bold 13.0d2e1
 • Hannotate SC Regular 13.0d2e1
 • Hannotate TC Bold 13.0d2e1
 • Hannotate TC Regular 13.0d2e1
 • HanziPen SC Bold 14.0d1e1
 • HanziPen SC Regular 14.0d1e1
 • HanziPen TC Bold 14.0d1e1
 • HanziPen TC Regular 14.0d1e1
 • HeadLineA Regular 13.0d3e1
 • Hei Regular 13.0d1e4
 • Hiragino Sans CNS W3 13.0d2e3
 • Hiragino Sans CNS W6 13.0d2e3
 • Kai Regular 13.0d1e2
 • Kaiti SC Black 13.0d2e2
 • Kaiti SC Bold 13.0d2e2
 • Kaiti SC Regular 13.0d2e2
 • Kaiti TC Black 13.0d2e2
 • Kaiti TC Bold 13.0d2e2
 • Kaiti TC Regular 13.0d2e2
 • Klee Demibold 13.0d1e4
 • Klee Medium 13.0d1e4
 • Lantinghei SC Demibold 13.0d2e1
 • Lantinghei SC Extralight 13.0d2e1
 • Lantinghei SC Heavy 13.0d2e1
 • Lantinghei TC Demibold 13.0d2e1
 • Lantinghei TC Heavy 13.0d2e1
 • LiHei Pro 13.0d1e2
 • LiSong Pro 13.0d1e1
 • Libian SC Regular 13.0d2e1
 • Libian TC Regular 13.0d2e1
 • LingWai SC Medium 13.0d1e3
 • LingWai TC Medium 13.0d1e2
 • Myriad Arabic 13.0d1e1
 • Myriad Arabic Black 13.0d1e1
 • Myriad Arabic Black Italic 13.0d1e1
 • Myriad Arabic Bold 13.0d1e1
 • Myriad Arabic Bold Italic 13.0d1e1
 • Myriad Arabic Italic 13.0d1e1
 • Myriad Arabic Light 13.0d1e1
 • Myriad Arabic Light Italic 13.0d1e1
 • Myriad Arabic Semibold 13.0d1e1
 • Myriad Arabic Semibold Italic 13.0d1e1
 • Nanum Brush Script 13.0d1e3
 • Nanum Pen Script 13.0d1e3
 • NanumGothic 13.0d1e3
 • NanumGothic Bold 13.0d1e3
 • NanumGothic ExtraBold 13.0d1e3
 • NanumMyeongjo 13.0d1e3
 • NanumMyeongjo Bold 13.0d1e3
 • NanumMyeongjo ExtraBold 13.0d1e3
 • Osaka 13.0d1e1
 • Osaka-Mono 13.0d1e1
 • PCMyungjo Regular 13.0d2e1
 • PilGi Regular 13.0d2e5
 • STFangsong 13.0d1e1
 • STHeiti 13.0d1e2
 • STIX Two Math Version 2.00 b137
 • STIX Two Text Version 2.00 b137
 • STIX Two Text Bold Version 2.00 b137
 • STIX Two Text Bold Italic Version 2.00 b137
 • STIX Two Text Italic Version 2.00 b137
 • STKaiti 13.0d2e2
 • STXihei 13.0d1e6
 • Toppan Bunkyu Gothic Demibold 13.0d2e3
 • Toppan Bunkyu Gothic Regular 13.0d2e3
 • Toppan Bunkyu Midashi Gothic Extrabold 13.0d2e2
 • Toppan Bunkyu Midashi Mincho Extrabold 13.0d2e2
 • Toppan Bunkyu Mincho Regular 13.0d2e2
 • Tsukushi A Round Gothic Bold 13.0d1e2
 • Tsukushi A Round Gothic Regular 13.0d1e2
 • Tsukushi B Round Gothic Bold 13.0d1e2
 • Tsukushi B Round Gothic Regular 13.0d1e2
 • Wawati SC Regular 13.0d1e2
 • Wawati TC Regular 13.0d1e1
 • Weibei SC Bold 13.0d2e2
 • Weibei TC Bold 13.0d2e2
 • Xingkai SC Bold 13.0d3e3
 • Xingkai SC Light 13.0d3e3
 • Xingkai TC Bold 13.0d3e3
 • Xingkai TC Light 13.0d3e3
 • YuGothic Bold 12.0d2e8
 • YuGothic Medium 12.0d2e8
 • YuKyokasho Bold 14.0d2e4
 • YuKyokasho Medium 14.0d2e4
 • YuKyokasho Yoko Bold 14.0d2e4
 • YuKyokasho Yoko Medium 14.0d2e4
 • YuMincho +36p Kana Demibold 13.0d1e3
 • YuMincho +36p Kana Extrabold 13.0d1e3
 • YuMincho +36p Kana Medium 13.0d1e3
 • YuMincho Demibold 13.0d1e3
 • YuMincho Extrabold 13.0d1e3
 • YuMincho Medium 13.0d1e3
 • Yuanti SC Bold 14.0d1e1
 • Yuanti SC Light 14.0d1e1
 • Yuanti SC Regular 14.0d1e1
 • Yuanti TC Bold 14.0d1e1
 • Yuanti TC Light 14.0d1e1
 • Yuanti TC Regular 14.0d1e1
 • Yuppy SC Regular 13.0d1e1
 • Yuppy TC Regular 13.0d1e1

แบบอักษรที่พร้อมใช้งานสำหรับการรองรับเอกสารใน Mojave

แบบอักษรเหล่านี้มีให้ใช้เฉพาะในเอกสารที่ใช้แบบอักษรนี้อยู่แล้ว หรือในแอพที่เรียกขอแบบอักษรตามชื่อ โดยแบบอักษรบางรายการจะเป็นแบบอักษรเก่าที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Mac หรือแอพของ Apple เวอร์ชั่นก่อนหน้า
 

 • Academy Engraved LET Plain:1.0 13.0d1e2
 • Al Firat Regular 13.0d2e10
 • Al Khalil Bold 13.0d2e3
 • Al Khalil Regular 13.0d2e3
 • Al Rafidain Al Fanni 13.0d2e2
 • Al Rafidain Regular 13.0d2e1
 • Algiers Regular 13.0d2e1
 • Asphalt Medium 13.1d1e1
 • Athelas Bold 13.0d1e3
 • Athelas Bold Italic 13.0d1e3
 • Athelas Italic 13.0d1e3
 • Athelas Regular 13.0d1e3
 • Balega Regular 13.0d1e4
 • Bank Gothic Light 13.0d1e3
 • Bank Gothic Medium 13.0d1e3
 • Basra Bold 13.0d1e3
 • Basra Regular 13.0d1e3
 • Bebas Neue 13.0d1e1
 • Blackmoor LET Plain:2.0 13.0d1e4
 • BlairMdITC TT Medium 13.0d1e2
 • Bodoni 72 Bold 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Book 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Book Italic 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Oldstyle Bold 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Oldstyle Book 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Oldstyle Book Italic 13.0d2e1
 • Bodoni 72 Smallcaps Book 13.0d2e1
 • Bodoni Ornaments 13.0d2e1
 • Book Antiqua 13.0d1e2
 • Book Antiqua Bold 13.0d1e2
 • Book Antiqua Bold Italic 13.0d1e2
 • Book Antiqua Italic 13.0d1e2
 • Bookman Old Style 13.0d1e3
 • Bookman Old Style Bold 13.0d1e3
 • Bookman Old Style Bold Italic 13.0d1e3
 • Bookman Old Style Italic 13.0d1e3
 • Bordeaux Roman Bold LET Plain 13.0d3e2
 • Bradley Hand Bold 13.0d1e2
 • Braganza 13.0d1e3
 • Capitals 13.0d1e2
 • Century Gothic 13.0d1e4
 • Century Gothic Bold 13.0d1e4
 • Century Gothic Bold Italic 13.0d1e4
 • Century Gothic Italic 13.0d1e4
 • Century Schoolbook 13.0d1e2
 • Century Schoolbook Bold 13.0d1e2
 • Century Schoolbook Bold Italic 13.0d1e2
 • Century Schoolbook Italic 13.0d1e2
 • Charcoal CY 13.0d1e2
 • Dear Joe Four 13.0d2e4
 • Dear Joe Four Small 13.0d2e4
 • Dear Joe Four Small Semibold 13.0d2e4
 • Dijla Regular 13.0d2e1
 • Druk Heavy Italic 13.0d1e2
 • Fakt Slab Stencil Pro Medium 13.0d3e7
 • Forgotten Futurist Bold 13.0d1e3
 • Forgotten Futurist Bold Italic 13.0d1e3
 • Forgotten Futurist Italic 13.0d1e3
 • Forgotten Futurist Regular 13.0d1e3
 • Forgotten Futurist Shadow 13.0d1e3
 • Garamond 13.0d1e2
 • Garamond Bold 13.0d1e2
 • Garamond Bold Italic 13.0d1e2
 • Garamond Italic 13.0d1e2
 • Geneva CY 13.0d1e1
 • Helvetica CY Bold 13.0d1e2
 • Helvetica CY BoldOblique 13.0d1e2
 • Helvetica CY Oblique 13.0d1e2
 • Helvetica CY Plain 13.0d1e2
 • Hiragino Kaku Gothic Pro W3 13.0d2e7
 • Hiragino Kaku Gothic Pro W6 13.0d2e7
 • Hiragino Kaku Gothic ProN W3 13.0d2e7
 • Hiragino Kaku Gothic ProN W6 13.0d2e7
 • Hiragino Kaku Gothic Std W8 13.0d2e7
 • Hiragino Maru Gothic Pro W4 13.0d1e3
 • Hiragino Mincho Pro W3 13.0d2e9
 • Hiragino Mincho Pro W6 13.0d2e9
 • Hopper Script Regular 13.0d1e4
 • Iowan Old Style Black 13.0d1e4
 • Iowan Old Style Black Italic 13.0d1e4
 • Iowan Old Style Bold 13.0d1e4
 • Iowan Old Style Bold Italic 13.0d1e4
 • Iowan Old Style Italic 13.0d1e4
 • Iowan Old Style Roman 13.0d1e4
 • Iowan Old Style Titling 13.0d1e4
 • Jazz LET Plain:1.0 13.0d1e3
 • Journal Sans New Inline 13.0d4e1
 • Koufi Abjadi Regular 13.0d1e5
 • Laimoon Regular 13.0d1e5
 • Lantinghei TC Extralight 13.0d2e1
 • Marion Bold 13.0d1e2
 • Marion Italic 13.0d1e2
 • Marion Regular 13.0d1e2
 • Mona Lisa Solid ITC TT 13.0d3e2
 • Nisan Regular 13.0d1e4
 • Noto Sans Avestan Version 1.04 uh
 • Noto Sans Balinese Version 1.03 uh
 • Noto Sans Bamum Version 1.03 uh
 • Noto Sans Batak Version 1.05 uh
 • Noto Sans Brahmi Version 1.03 uh
 • Noto Sans Buginese Version 1.05 uh
 • Noto Sans Buhid Version 1.03 uh
 • Noto Sans Carian Version 1.05 uh
 • Noto Sans Chakma Regular Version 2.000
 • Noto Sans Cham Version 1.01 uh
 • Noto Sans Coptic Version 1.03 uh
 • Noto Sans Cuneiform Version 1.05 uh
 • Noto Sans Cypriot Version 1.03 uh
 • Noto Sans Egyptian Hieroglyphs Version 1.04 uh
 • Noto Sans Glagolitic Version 1.04 uh
 • Noto Sans Gothic Version 1.03 uh
 • Noto Sans Hanunoo Version 1.04 uh
 • Noto Sans Imperial Aramaic Version 1.03 uh
 • Noto Sans Inscriptional Pahlavi Version 1.02 uh
 • Noto Sans Inscriptional Parthian Version 1.03 uh
 • Noto Sans Javanese Version 1.05 uh
 • Noto Sans Kaithi Version 1.05 uh
 • Noto Sans Kayah Li Version 1.02 uh
 • Noto Sans Kharoshthi Version 1.03 uh
 • Noto Sans Lepcha Version 1.03 uh
 • Noto Sans Limbu Version 1.05 uh
 • Noto Sans Linear B Version 1.04 uh
 • Noto Sans Lisu Version 1.03 uh
 • Noto Sans Lycian Version 1.04 uh
 • Noto Sans Lydian Version 1.03 uh
 • Noto Sans Mandaic Version 1.02 uh
 • Noto Sans Meetei Mayek Version 1.04 uh
 • Noto Sans Mongolian Version 1.04 uh
 • Noto Sans NKo Version 1.02 uh
 • Noto Sans New Tai Lue Version 1.05 uh
 • Noto Sans Ogham Version 1.04 uh
 • Noto Sans Ol Chiki Version 1.03 uh
 • Noto Sans Old Italic Version 1.02 uh
 • Noto Sans Old Persian Version 1.04 uh
 • Noto Sans Old South Arabian Version 1.03 uh
 • Noto Sans Old Turkic Version 1.02 uh
 • Noto Sans Osmanya Version 1.03 uh
 • Noto Sans Phags Pa Version 1.03 uh
 • Noto Sans Phoenician Version 1.04 uh
 • Noto Sans Rejang Version 1.05 uh
 • Noto Sans Runic Version 1.02 uh
 • Noto Sans Samaritan Version 1.03 uh
 • Noto Sans Saurashtra Version 1.04 uh
 • Noto Sans Shavian Version 1.03 uh
 • Noto Sans Sundanese Version 1.05 uh
 • Noto Sans Syloti Nagri Version 1.04 uh
 • Noto Sans Syriac Eastern Version 1.03 uh
 • Noto Sans Tagalog Version 1.03 uh
 • Noto Sans Tagbanwa Version 1.04 uh
 • Noto Sans Tai Le Version 1.04 uh
 • Noto Sans Tai Tham Version 1.04 uh
 • Noto Sans Tai Viet Version 1.03 uh
 • Noto Sans Thaana Version 1.02 uh
 • Noto Sans Tifinagh Version 1.05 uh
 • Noto Sans Ugaritic Version 1.02 uh
 • Noto Sans Vai Version 1.02 uh
 • Noto Sans Yi Version 1.02 uh
 • Party LET Plain 13.0d1e2
 • PortagoITC TT 13.0d1e4
 • Princetown LET 13.0d1e2
 • Raya Regular 13.0d1e4
 • Santa Fe LET Plain:1.0 13.0d1e3
 • Scheme-Bold 13.0d3e1
 • SchoolHouse Cursive B 13.0d1e1
 • SchoolHouse Printed A 13.0d1e1
 • Seravek 13.0d3e2
 • Seravek Bold 13.0d3e2
 • Seravek Bold Italic 13.0d3e2
 • Seravek ExtraLight 13.0d3e2
 • Seravek ExtraLight Italic 13.0d3e2
 • Seravek Italic 13.0d3e2
 • Seravek Light 13.0d3e2
 • Seravek Light Italic 13.0d3e2
 • Seravek Medium 13.0d3e2
 • Seravek Medium Italic 13.0d3e2
 • Somer Regular 13.0d1e4
 • Stone Sans ITC TT Bold 13.0d2e1
 • Stone Sans Sem ITC TT Semi 13.0d2e1
 • Stone Sans Sem ITC TT SemiIta 13.0d2e1
 • Superclarendon Black 13.0d1e4
 • Superclarendon Black Italic 13.0d1e4
 • Superclarendon Bold 13.0d1e4
 • Superclarendon Bold Italic 13.0d1e4
 • Superclarendon Italic 13.0d1e4
 • Superclarendon Light 13.0d1e4
 • Superclarendon Light Italic 13.0d1e4
 • Superclarendon Regular 13.0d1e4
 • Synchro LET 13.0d4e1
 • The Hand Serif Semibold 13.1d1e1
 • Tw Cen MT 13.0d1e2
 • Tw Cen MT Bold 13.0d1e2
 • Tw Cen MT Bold Italic 13.0d1e2
 • Tw Cen MT Italic 13.0d1e2
 • Type Embellishments One LET Embellishments One LET Plain:1.0 13.0d2e7
 • Yaziji Regular 13.0d1e4
 • Zawra Bold 13.0d1e5
 • Zawra Heavy 13.0d1e5

ดูเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้สมุดแบบอักษรเพื่อติดตั้งและเอาแบบอักษรออก ตรวจสอบและแก้ปัญหาแบบอักษรที่ซ้ำกัน และกู้คืนแบบอักษรมาตรฐานที่มาพร้อมกับ Mojave สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดแบบอักษร ให้เลือกวิธีใช้สมุดแบบอักษรจากเมนูวิธีใช้ในสมุดแบบอักษร

Mojave จะติดตั้งแบบอักษรลงในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บน Mac ของคุณ

 • โฟลเดอร์คลังในโฟลเดอร์ระบบ: /System/Library/Fonts โดย Mac กำหนดให้ต้องมีแบบอักษรเหล่านี้ และไม่สามารถปิดใช้งานในสมุดแบบอักษรได้
 • โฟลเดอร์คลังที่ระดับบนสุดของฮาร์ดไดรฟ์: /Library/Fonts
วันที่เผยแพร่: