วิธีเลิกใช้เครือข่าย Wi-Fi บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac

หากคุณไม่ต้องการให้อุปกรณ์ Apple ของคุณเข้าร่วมเครือข่ายอีกครั้งโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำให้อุปกรณ์เลิกใช้เครือข่ายนั้นได้

อุปกรณ์ Apple ของคุณจะจดจำเครือข่าย Wi-Fi แต่ละเครือข่ายที่คุณเข้าร่วมในอุปกรณ์นั้น และจะเชื่อมต่อเครือข่ายนั้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในระยะ หากคุณไม่ต้องการให้อุปกรณ์เข้าร่วมเครือข่ายอีกครั้งหรือคุณต้องการให้เข้าร่วมด้วยรหัสผ่านอื่น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณเลิกใช้เครือข่ายและรหัสผ่าน
  

 

เลิกใช้เครือข่ายบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi
 2. แตะ ถัดจากเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการให้อุปกรณ์ของคุณเลิกใช้
 3. แตะเลิกใช้เครือข่ายนี้ แล้วแตะเลิกใช้เพื่อยืนยัน

เลิกใช้เครือข่ายบน Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเครือข่าย
 2. เลือก Wi-Fi ในรายการทางด้านซ้าย
 3. คลิกปุ่ม ขั้นสูง
 4. บานหน้าต่าง Wi-Fi แสดงรายการเครือข่ายที่ต้องการ เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการให้ Mac ของคุณเลิกใช้
 5. คลิกปุ่มลบ (-) ใต้รายการ หากระบบขอให้ยืนยัน ให้คลิกเอาออก
 6. คลิกตกลง
 7. คลิกปรับใช้

ดูเพิ่มเติม

 • หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์ที่ถูกกำกับดูแลที่จัดการการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi คุณอาจไม่มีตัวเลือกให้เลิกใช้เครือข่ายนั้น
 • สำหรับอีกทางเลือกหนึ่งในการเลิกใช้เครือข่ายในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถปิดการเข้าร่วมอัตโนมัติสำหรับเครือข่ายนั้นได้ อุปกรณ์ของคุณจะยังจำเครือข่ายและรหัสผ่านนั้น แต่จะไม่พยายามเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ 
 • บน Mac คุณสามารถลากเครือข่ายไปยังตำแหน่งที่ต่ำกว่าในรายการเครือข่ายที่ต้องการได้ หากเครือข่ายอื่นในรายการพร้อมใช้งานในเวลาเดียวกัน Mac ของคุณจะพยายามเข้าร่วมเครือข่ายนั้นก่อนที่จะพยายามเข้าร่วมเครือข่ายที่ปรากฏตามมาในรายการ
วันที่เผยแพร่: