สร้างการทำงานอัตโนมัติในบ้านด้วยแอพบ้าน

ปิดไฟทุกดวงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากบ้าน เปิดไฟเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว หรือเรียกใช้ฉากเมื่อคุณปลดล็อคประตูหน้าบ้านของคุณ เมื่อใช้แอพบ้าน คุณจะสามารถสั่งให้อุปกรณ์เสริมและฉากทำงานที่คุณต้องการในเวลาที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ

แอพบ้านช่วยให้คุณสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเรียกใช้อุปกรณ์เสริมหรือฉากโดยอิงจากช่วงเวลาของวัน ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ การตรวจจับของเซ็นเซอร์ และอื่นๆ ได้ เพียงตั้งค่า HomePod, Apple TV หรือ iPad เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน จากนั้นก็แค่นั่งพักและปล่อยให้บ้านของคุณควบคุมตัวเอง*

สิ่งที่คุณต้องมี

*HomePod และ Apple TV อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศและบางภูมิภาค

สร้างการทำงานอัตโนมัติโดยอิงจากการกระทำของอุปกรณ์เสริม

เมื่ออุปกรณ์เสริมเปิดเครื่อง ปิดเครื่อง หรือตรวจพบบางอย่าง คุณสามารถสั่งให้อุปกรณ์เสริมตัวอื่นๆ และฉากต่างๆ ตอบสนองและการกระทำบางอย่างโดยอัตโนมัติได้

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ในแอพบ้าน ให้แตะแท็บการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นแตะสร้างการทำงานอัตโนมัติใหม่หรือ เพิ่ม
 2. หากต้องการเริ่มการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์เสริมเปิดหรือปิดเครื่อง ให้แตะอุปกรณ์เสริมถูกควบคุม หรือแตะเซ็นเซอร์ตรวจพบบางอย่าง
 3. เลือกอุปกรณ์เสริมที่จะเริ่มการทำงานอัตโนมัติ แล้วแตะถัดไป
 4. เลือกการกระทำที่จะทำให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ เช่น เมื่ออุปกรณ์เสริมเปิดเครื่องหรือเปิดออก จากนั้นแตะถัดไป
 5. เลือกอุปกรณ์เสริมและฉากที่จะตอบสนองต่อการกระทำนั้น แล้วแตะถัดไป
 6. หากต้องการปรับอุปกรณ์เสริม ให้กดที่อุปกรณ์เสริมค้างไว้
 7. แตะเสร็จสิ้น

บน Mac

 1. ในแอพบ้าน ให้คลิก  ที่มุมขวาบน แล้วคลิกเพิ่มการทำงานอัตโนมัติ
 2. หากต้องการเริ่มการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์เสริมเปิดหรือปิดเครื่อง ให้เลือกอุปกรณ์เสริมถูกควบคุม หรือเลือกเซ็นเซอร์ตรวจพบบางอย่าง
 3. เลือกอุปกรณ์เสริมที่จะเริ่มการทำงานอัตโนมัติ แล้วคลิกถัดไป
 4. เลือกการกระทำที่จะทำให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ เช่น เมื่ออุปกรณ์เสริมเปิดเครื่องหรือเปิดออก จากนั้นคลิกถัดไป
 5. เลือกอุปกรณ์เสริมและฉากที่จะตอบสนองต่อการกระทำนั้น แล้วคลิกถัดไป
 6. หากต้องการปรับอุปกรณ์เสริม ให้คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์เสริม
 7. คลิกเสร็จสิ้น

ต้องการรับการเตือนเมื่ออุปกรณ์เสริมตรวจพบบางอย่างใช่ไหม ดูวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม HomeKit

สร้างการทำงานอัตโนมัติโดยอิงจากบุคคลที่อยู่ที่บ้าน

สั่งเปิดหรือปิดอุปกรณ์เสริมและฉากโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหรือผู้ใช้ที่แชร์มาถึงหรือออกจากบ้านของคุณ

หากต้องการสร้างการทำงานอัตโนมัติที่เรียกใช้ตามตำแหน่งที่ตั้ง คุณและคนที่คุณเชิญให้ควบคุมบ้านของคุณจะต้องเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันบนอุปกรณ์ iOS เครื่องหลัก1ที่ใช้ควบคุมบ้านของคุณ ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน แตะ "จาก" แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่า "อุปกรณ์เครื่องนี้" ถูกเลือกอยู่

จากนั้นให้เปิดแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. แตะแท็บการทำงานอัตโนมัติ แล้วแตะ เพิ่ม 
 2. เลือกว่าจะให้มีการทำงานอัตโนมัติเมื่อผู้คนกลับถึงหรือผู้คนออกจากบ้านของคุณ หากต้องการเจาะจงบุคคลที่จะให้เริ่มการทำงานอัตโนมัติ ให้แตะ คุณยังสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้ง2และเวลาสำหรับการทำงานอัตโนมัติได้อีกด้วย
 3. เลือกฉากและอุปกรณ์เสริมที่จะให้ทำงานอัตโนมัติ แล้วแตะถัดไป
 4. หากต้องการปรับอุปกรณ์เสริม ให้กดที่อุปกรณ์เสริมค้างไว้
 5. แตะเสร็จสิ้น

บน Mac

 1. คลิก เพิ่ม ที่มุมขวาบน แล้วคลิกเพิ่มการทำงานอัตโนมัติ
 2. เลือกว่าจะให้มีการทำงานอัตโนมัติเมื่อผู้คนกลับถึงหรือผู้คนออกจากบ้านของคุณ หากต้องการเจาะจงบุคคลที่จะให้เริ่มการทำงานอัตโนมัติ ให้คลิก  คุณยังสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้ง2และเวลาสำหรับการทำงานอัตโนมัติได้อีกด้วย
 3. เลือกฉากและอุปกรณ์เสริมที่จะให้ทำงานอัตโนมัติ แล้วคลิกถัดไป
 4. หากต้องการปรับอุปกรณ์เสริม ให้คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์เสริม 
 5. คลิกเสร็จสิ้น
 1. คุณไม่สามารถใช้ Mac เพื่อเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้งได้
 2. หากคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งนอกเหนือจากบ้านของคุณ จะมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติได้ และผู้ใช้รายอื่นๆ ที่คุณได้เชิญให้ควบคุมบ้านของคุณจะถูกลบออกจากการทำงานอัตโนมัติ

กำหนดให้อุปกรณ์เสริมทำงานโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาต่างๆ

สร้างการทำงานอัตโนมัติที่ทำงานตามเวลาที่ระบุ ในวันบางวัน และตามคนที่อยู่บ้าน เพียงเปิดแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ในแท็บการทำงานอัตโนมัติ ให้แตะ เพิ่ม 
 2. แตะเวลาของวันที่เกิดขึ้น แล้วเลือกเวลาและวัน แตะผู้คนเพื่อกำหนดให้การทำงานอัตโนมัติเริ่มต้นตามเวลาที่กำหนดเมื่อมีคนอยู่ที่บ้าน
 3. เลือกฉากและอุปกรณ์เสริมที่จะให้ทำงานอัตโนมัติ แล้วแตะถัดไป
 4. หากต้องการปรับอุปกรณ์เสริม ให้กดที่อุปกรณ์เสริมค้างไว้
 5. แตะเสร็จสิ้น

บน Mac

 1. คลิก เพิ่ม ที่มุมขวาบน แล้วคลิกเพิ่มการทำงานอัตโนมัติ
 2. เลือกเวลาของวันที่เกิดขึ้น แล้วเลือกเวลาและวัน คลิกผู้คนเพื่อกำหนดให้การทำงานอัตโนมัติเริ่มต้นตามเวลาที่กำหนดเมื่อมีคนอยู่ที่บ้าน
 3. เลือกฉากและอุปกรณ์เสริมที่จะให้ทำงานอัตโนมัติ แล้วคลิกถัดไป
 4. หากต้องการปรับอุปกรณ์เสริม ให้คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์เสริม 
 5. คลิกเสร็จสิ้น

ปิดหรือลบการทำงานอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac แล้วไปที่แท็บการทำงานอัตโนมัติ
 2. แตะหรือคลิกการทำงานอัตโนมัติ
 3. เปิดหรือปิด "เปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัตินี้"

แตะปิดเพื่อเลือกระยะเวลาก่อนที่อุปกรณ์เสริมจะปิดเครื่องในการทำงานอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างการทำงานอัตโนมัติที่เปิดไฟเมื่อคุณมาถึงบ้าน คุณสามารถกำหนดให้ระบบปิดไฟหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงได้

หากต้องการลบการทำงานอัตโนมัติ ให้แตะหรือคลิกการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นเลื่อนลงด้านล่างสุดแล้วแตะหรือคลิกลบการทำงานอัตโนมัติ บนอุปกรณ์ iOS คุณยังสามารถปัดไปทางซ้ายบนการทำงานอัตโนมัติแล้วแตะลบได้อีกด้วย

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอพบ้าน

วันที่เผยแพร่: