สร้างบรรยากาศและการทำงานอัตโนมัติด้วยแอปบ้าน

เมื่อใช้แอปบ้าน คุณจะสามารถสั่งการให้อุปกรณ์เสริมทำงานอัตโนมัติและสร้างบรรยากาศเพื่อทำสิ่งที่คุณต้องการในเวลาที่ต้องการได้

สิ่งที่คุณต้องมี

สร้างบรรยากาศ

บรรยากาศช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์เสริมหลายอย่างได้พร้อมกัน สร้างบรรยากาศที่ชื่อ "ราตรีสวัสดิ์" ซึ่งจะปิดไฟทุกดวงและล็อคประตูหน้าบ้านได้พร้อมกันในคราวเดียว หรือตั้งค่าบรรยากาศ "ตอนเช้า" ที่จะเล่นเพลย์ลิสต์โปรดของคุณบน HomePod, Apple TV1 หรือลำโพงที่เปิดใช้งาน AirPlay 2 ได้

iPhone แสดงการแนะนำบรรยากาศกลับถึงบ้านและอรุณสวัสดิ์ 

ใช้บรรยากาศที่แนะนำ

 1. ในแอปบ้าน ให้แตะหรือคลิกปุ่มเพิ่ม  แล้วเลือกเพิ่มบรรยากาศ
 2. เลือกบรรยากาศที่แนะนำ
 3. หากต้องการปรับการตั้งค่าของอุปกรณ์เสริมรายการใด ให้แตะหรือคลิกที่รายการนั้น หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมที่จะรวมอยู่ในบรรยากาศ ให้แตะหรือคลิกเพิ่มหรือเอาอุปกรณ์เสริมออก หากต้องการดูตัวอย่างบรรยากาศ ให้แตะหรือคลิกทดสอบบรรยากาศนี้
 4. แตะหรือคลิกเสร็จสิ้น

บรรยากาศใหม่ชื่อราตรีสวัสดิ์ใน iPhone 

สร้างบรรยากาศแบบกำหนดเอง

 1. ในแอปบ้าน ให้แตะหรือคลิกปุ่มเพิ่ม แล้วเลือกเพิ่มบรรยากาศ
 2. แตะหรือคลิกกำหนดเอง
 3. ตั้งชื่อให้บรรยากาศของคุณ แล้วแตะหรือคลิกเพิ่มอุปกรณ์เสริม
 4. เลือกอุปกรณ์เสริมที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นแตะหรือคลิกเสร็จสิ้น
 5. หากต้องการปรับการตั้งค่าของอุปกรณ์เสริมรายการใด ให้แตะหรือคลิกที่รายการนั้น หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมที่จะรวมอยู่ในบรรยากาศ ให้แตะหรือคลิกเพิ่มอุปกรณ์เสริม หากต้องการดูตัวอย่างบรรยากาศ ให้แตะหรือคลิกทดสอบบรรยากาศนี้
 6. แตะหรือคลิกเสร็จสิ้น

หากต้องการแก้ไขบรรยากาศใน iPhone หรือ iPad ให้แตะค้างบนบรรยากาศที่ต้องการ แล้วแตะแก้ไขบรรยากาศ บน Mac ของคุณ ให้คลิกสองครั้งที่บรรยากาศ

หากต้องการเปิดบรรยากาศ ให้แตะหรือคลิกที่บรรยากาศ หรือถาม Siri ถ้าคุณตั้งค่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน คุณยังสามารถทำให้บรรยากาศทำงานโดยอัตโนมัติได้ด้วย

สร้างการทำงานอัตโนมัติ

หากคุณตั้งค่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน คุณสามารถสั่งให้อุปกรณ์เสริมหรือบรรยากาศเริ่มทำงานแบบอิงตามช่วงเวลาของวัน ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ การตรวจจับของเซ็นเซอร์ และอื่นๆ ได้ สร้างการทำงานอัตโนมัติที่เรียกใช้บรรยากาศ "ฉันอยู่นี่" เมื่อมีคนในครอบครัวมาถึงบ้าน หรือเปิดไฟทั้งหมดในห้องเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวตรวจพบการเคลื่อนไหว

สร้างการทำงานอัตโนมัติโดยอิงจากการกระทำของอุปกรณ์เสริม

เมื่ออุปกรณ์เสริมเปิดเครื่อง ปิดเครื่อง หรือตรวจพบบางอย่าง คุณสามารถสั่งให้อุปกรณ์เสริมตัวอื่นๆ และบรรยากาศต่างๆ ตอบสนองและกระทำบางอย่างโดยอัตโนมัติได้

 

 1. ในแอปบ้าน ให้แตะหรือคลิกปุ่มเพิ่ม แล้วเลือกเพิ่มการทำงานอัตโนมัติ
 2. หากต้องการเริ่มการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์เสริมเปิดหรือปิดเครื่อง ให้เลือกอุปกรณ์เสริมถูกควบคุม หรือเลือกเซ็นเซอร์ตรวจพบบางอย่าง
 3. เลือกอุปกรณ์เสริมที่จะเริ่มการทำงานอัตโนมัติ แล้วแตะหรือคลิกถัดไป
 4. เลือกการกระทำที่จะกระตุ้นให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ เช่น เมื่ออุปกรณ์เสริมเปิดเครื่องหรือเปิดออก จากนั้นแตะหรือคลิกถัดไป
 5. เลือกบรรยากาศและอุปกรณ์เสริมที่จะตอบสนองต่อการกระทำนั้น แล้วแตะหรือคลิกถัดไป
 6. หากต้องการปรับอุปกรณ์เสริมรายการใดใน iPhone หรือ iPad ให้กดค้างที่รายการนั้น บน Mac ให้คลิกที่อุปกรณ์เสริม
 7. แตะหรือคลิกเสร็จสิ้น

ต้องการรับการเตือนเมื่ออุปกรณ์เสริมตรวจพบบางอย่างใช่ไหม ดูวิธีการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริมของคุณ

สร้างการทำงานอัตโนมัติโดยอิงจากบุคคลที่อยู่ที่บ้าน

สั่งเปิดหรือปิดอุปกรณ์เสริมและบรรยากาศโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหรือผู้ใช้ที่แชร์มาถึงหรือออกจากบ้านของคุณ

หากต้องการสร้างการทำงานอัตโนมัติที่เรียกใช้ตามตำแหน่งที่ตั้ง คุณและคนที่คุณเชิญให้ควบคุมบ้านของคุณจะต้องเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันบน iPhone หรือ iPad เครื่องหลัก2 ที่ใช้ควบคุมบ้านของคุณ ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > ค้นหาของฉัน แล้วเปิดแชร์ตำแหน่งของฉัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "อุปกรณ์นี้" ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของฉันเอาไว้แล้ว

 

 1. ในแอปบ้าน ให้แตะหรือคลิกปุ่มเพิ่ม แล้วเลือกเพิ่มการทำงานอัตโนมัติ
 2. เลือกว่าจะให้การทำงานอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อผู้คนกลับถึงหรือผู้คนออกจากบ้านของคุณ 
 3. หากต้องการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ ให้แตะหรือคลิกข้อมูล  คุณยังสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้ง3และเวลาสำหรับการทำงานอัตโนมัติได้อีกด้วย จากนั้นแตะหรือคลิกถัดไป
 4. เลือกบรรยากาศและอุปกรณ์เสริมที่จะให้ทำงานอัตโนมัติ แล้วแตะหรือคลิกถัดไป
 5. หากต้องการปรับอุปกรณ์เสริมรายการใดใน iPhone หรือ iPad ให้กดค้างที่รายการนั้น บน Mac ให้คลิกที่อุปกรณ์เสริม หากต้องการดูตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติ ให้แตะหรือคลิกทดสอบการทำงานอัตโนมัตินี้
 6. แตะหรือคลิกเสร็จสิ้น

กำหนดให้อุปกรณ์เสริมทำงานโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาต่างๆ

สร้างการทำงานอัตโนมัติที่ทำงานตามเวลาที่ระบุ ในวันบางวัน และโดยอิงจากบุคคลที่อยู่ที่บ้าน 

 

 1. ในแอปบ้าน ให้แตะหรือคลิกปุ่มเพิ่ม แล้วเลือกเพิ่มการทำงานอัตโนมัติ
 2. เลือกเวลาของวันที่เกิดขึ้น แล้วเลือกเวลาและวัน แตะหรือคลิกผู้คนเพื่อกำหนดให้การทำงานอัตโนมัติเริ่มต้นตามเวลาที่กำหนดเมื่อมีคนอยู่ที่บ้าน แตะหรือคลิกถัดไป 
 3. เลือกบรรยากาศและอุปกรณ์เสริมที่จะให้ทำงานอัตโนมัติ แล้วแตะหรือคลิกถัดไป
 4. หากต้องการปรับอุปกรณ์เสริมรายการใดใน iPhone หรือ iPad ให้กดค้างที่รายการนั้น บน Mac ให้คลิกที่อุปกรณ์เสริม หากต้องการดูตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติ ให้แตะหรือคลิกทดสอบการทำงานอัตโนมัตินี้
 5. แตะหรือคลิกเสร็จสิ้น

ปิดหรือลบการทำงานอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 

 1. เปิดแอปบ้านบน iPhone, iPad หรือ Mac แล้วไปที่แท็บการทำงานอัตโนมัติ
 2. แตะหรือคลิกการทำงานอัตโนมัติ
 3. เปิดหรือปิด "เปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัตินี้"

แตะหรือคลิกปิดเพื่อเลือกระยะเวลาก่อนที่อุปกรณ์เสริมจะปิดเครื่องในการทำงานอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างการทำงานอัตโนมัติที่เปิดไฟเมื่อคุณมาถึงบ้าน คุณสามารถกำหนดให้ระบบปิดไฟหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงได้

หากต้องการลบการทำงานอัตโนมัติ ให้แตะหรือคลิกการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นเลื่อนลงด้านล่างสุดแล้วแตะหรือคลิกลบการทำงานอัตโนมัติ บน iPhone หรือ iPad คุณยังสามารถปัดไปทางซ้ายบนการทำงานอัตโนมัติแล้วแตะลบได้อีกด้วย

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอปบ้าน

1. HomePod และ Apple TV ไม่มีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาค

2. คุณไม่สามารถใช้ Mac เพื่อเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้งได้

3. หากคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งนอกเหนือจากบ้านของคุณ จะมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติได้ และผู้ใช้รายอื่นๆ ที่คุณได้เชิญให้ควบคุมบ้านของคุณจะถูกลบออกจากการทำงานอัตโนมัติ

วันที่เผยแพร่: