รับการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม HomeKit ของคุณ

ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เสริม HomeKit และรับการเตือนเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบบางอย่าง แม้คุณไม่อยู่บ้าน เมื่อใช้แอปบ้าน คุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดในบ้านของคุณอยู่เสมอ

 

เริ่มต้นใช้งาน

ตรวจสอบสถานะของบ้าน

ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ HomeKit ได้ในแท็บบ้านของแอปบ้านบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac

 

คุณยังควบคุมได้อีกด้วยว่าจะให้อุปกรณ์เสริมใดอยู่ในสถานะของแท็บบ้านโดยวิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอปบ้าน
 2. บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้กดอุปกรณ์เสริมนั้นค้างไว้ บน Mac ให้ดับเบิ้ลคลิกอุปกรณ์เสริม
 3. เลื่อนลงมา แล้วเลือกสถานะและการแจ้งเตือน
 4. เปิดหรือปิด "รวมในสถานะบ้าน"

เปิดการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม

คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม HomeKit บางตัวได้* เช่น ตัวล็อคและเซ็นเซอร์ เพื่อให้เตือนคุณเมื่ออุปกรณ์เสริมตรวจพบบางอย่างได้ เช่น หากคุณมีเซ็นเซอร์บนประตู ก็สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อประตูเปิดได้

 

หากต้องการดูการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม HomeKit บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้เปิดการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง โดยวิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอปบ้าน แล้วเลือกบ้าน  มุมซ้ายบน หากคุณมีบ้านหลายหลัง ให้เลือกหนึ่งหลัง แล้วเลือกการตั้งค่าบ้าน
 2. เลือกประเภทอุปกรณ์เสริม เช่น เซ็นเซอร์ ในส่วนการแจ้งเตือน 
 3. เลือกอุปกรณ์เสริม แล้วเปิดอนุญาตการแจ้งเตือน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนบน iPhone, iPad และ iPod touch

*อุปกรณ์เสริม HomeKit บางอย่างไม่รองรับการแจ้งเตือน

รับการเตือนเมื่อมีคนมาถึงหรือออกจากบ้าน

คุณสามารถปรับการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม HomeKit เพื่อให้เตือนคุณตามเวลาที่กำหนดและอิงจากผู้ที่อยู่ในบ้านของคุณได้

 

 1. เปิดแอปบ้าน
 2. บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้กดอุปกรณ์เสริมนั้นค้างไว้ บน Mac ให้ดับเบิ้ลคลิกอุปกรณ์เสริม
 3. เลื่อนลงมา แล้วเลือกสถานะและการแจ้งเตือน เปิด อนุญาตการแจ้งเตือน แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • เวลา: กำหนดเวลาที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม
  • ผู้คน: รับการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริมเมื่อคุณหรือคนอื่นมาถึงหรือออกจากบ้านของคุณ หากเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะต้องตั้งศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านและทุกคนที่สามารถควบคุมบ้านของคุณได้ต้องเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันไว้ และเลือกอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS เครื่องหลักไว้ในการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > ค้นหา > ของฉัน แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน
 4. แตะหรือคลิกย้อนกลับย้อนกลับมุมซ้ายบน แล้วแตะเสร็จสิ้น

หากต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม HomeKit ขณะที่คุณไม่อยู่บ้าน ให้ตั้งศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

หากต้องการดูการแจ้งเตือนที่ตั้งไว้ในแอปบ้านบนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะต้องตั้งการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

วันที่เผยแพร่: