รับการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม HomeKit ของคุณ

ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เสริม HomeKit และรับการเตือนเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบบางอย่าง แม้คุณไม่อยู่บ้าน เมื่อใช้แอพบ้าน คุณจะสามารถรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดในบ้านของคุณอยู่เสมอได้

เริ่มใช้งาน

ตรวจสอบสถานะของบ้าน

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เสริม HomeKit ได้ที่ด้านบนสุดของแท็บบ้านในแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac

คุณยังสามารถควบคุมได้อีกด้วยว่าจะให้อุปกรณ์เสริมใดอยู่ในสถานะของแท็บบ้าน วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac
 2. บนอุปกรณ์ iOS ให้กดค้างไว้ที่อุปกรณ์เสริม บน Mac ของคุณ ให้คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์เสริม
 3. แตะหรือคลิกการตั้งค่า
 4. แตะหรือคลิกสถานะและการแจ้งเตือน
 5. เปิดหรือปิดรวมในสถานะ

เปิดการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม HomeKit บางตัว* เช่น ตัวล็อคและเซ็นเซอร์ เพื่อให้เตือนคุณเมื่ออุปกรณ์เสริมตรวจพบบางอย่างได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเซ็นเซอร์บนประตู คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อประตูเปิดได้

หากคุณต้องการดูการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม HomeKit บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้เปิดการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง วิธีการมีดังนี้

 • บน iPhone, iPad และ iPod touch: เปิดแอพบ้านแล้วแตะ การตั้งค่าบ้าน ที่มุมซ้ายบน หากคุณมีบ้านหลายหลัง ให้แตะการตั้งค่าบ้าน แล้วแตะบ้าน ใต้การแจ้งเตือน ให้เลือกประเภทของอุปกรณ์เสริม เช่น เซ็นเซอร์ จากนั้นแตะอุปกรณ์เสริมแล้วเปิดอนุญาตการแจ้งเตือน
 • บน Mac: ให้เปิดแอพบ้าน ในแถบเมนู ให้ไปที่แก้ไข > แก้ไขบ้าน ใต้การแจ้งเตือน ให้เลือกประเภทของอุปกรณ์เสริม เช่น เซ็นเซอร์ จากนั้นคลิกอุปกรณ์เสริมแล้วเปิดอนุญาตการแจ้งเตือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ iOS

*อุปกรณ์เสริม HomeKit บางอย่างไม่รองรับการแจ้งเตือน

รับการเตือนเมื่อมีคนมาถึงหรือออกจากบ้าน

คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม HomeKit เพื่อให้เตือนคุณตามเวลาที่กำหนดและอิงจากผู้ที่อยู่ในบ้านของคุณได้

 1. เปิดแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac
 2. บนอุปกรณ์ iOS ให้กดค้างไว้ที่อุปกรณ์เสริม บน Mac ให้คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์เสริม
 3. แตะหรือคลิกการตั้งค่า
 4. แตะหรือคลิกสถานะและการแจ้งเตือน เปิดอนุญาตการแจ้งเตือน แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • เวลา: กำหนดเวลาที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม
  • ผู้คน: รับการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริมเมื่อคุณหรือคนอื่นมาถึงหรือออกจากบ้านของคุณ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะต้องตั้งค่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่สามารถควบคุมบ้านของคุณได้เปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันไว้และเลือกอุปกรณ์ iOS เครื่องหลักไว้ที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน
 5. แตะหรือคลิกย้อนกลับย้อนกลับที่มุมซ้ายบน แล้วแตะเสร็จสิ้น

หากต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์เสริม HomeKit ขณะที่คุณไม่อยู่บ้าน ให้ตั้งค่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

หากต้องการดูการแจ้งเตือนที่คุณตั้งค่าไว้ในแอพบ้านบนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะต้องตั้งค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอพบ้าน

วันที่เผยแพร่: