ใช้ส่วนขยายโปรเจ็กต์เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์การพิมพ์ในแอพรูปภาพหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2018

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์การพิมพ์ที่มีในตัวเป็นส่วนขยายโปรเจ็กต์ของแอพรูปภาพ

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการการพิมพ์ที่หลากหลาย macOS High Sierra จึงได้แนะนำส่วนขยายโปรเจ็กต์ของแอพรูปภาพซึ่งรวบรวมไว้ในแอพรูปภาพโดยตรง ใน macOS Mojave แอพรูปภาพจะเปลี่ยนเป็นส่วนขยายโปรเจ็กต์ของแอพรูปภาพทั้งหมด ผู้ใช้จะสามารถพิมพ์และอัพเดทโปรเจ็กต์ที่มีอยู่โดยใช้บริการใหม่เหล่านี้ และจะมีตัวเลือกการเข้าถึงที่หลากหลาย 

สำหรับการซื้อครั้งสุดท้ายโดยใช้บริการที่มาพร้อมเครื่อง ให้สั่งซื้อภายในวันที่ 30 กันยายน 2018 

คุณสามารถเริ่มใช้ส่วนขยายของโปรเจ็กต์ได้เลย ดูวิธีติดตั้งส่วนขยายโปรเจ็กต์ แปลงโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ และสร้างโปรเจ็กต์ใหม่

วันที่เผยแพร่: