ฟังหนังสือเสียงใน Apple Books

ดูวิธีซื้อและดาวน์โหลดหนังสือเสียง และวิธีควบคุมการเล่นเสียง

หากคุณไม่พบการซื้อหนังสือเสียง

หากคุณซื้อหนังสือเสียงแต่ไม่พบหนังสือเสียงนั้นในคลัง ให้ดาวน์โหลดหนังสือเสียงอีกครั้ง


ค้นหาและซื้อหนังสือเสียงบน iPhone

 1. เปิดแอปหนังสือ
 2. แตะหนังสือเสียงที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. คุณสามารถสำรวจหนังสือเสียงใหม่และหนังสือเสียงที่แนะนำได้จากที่นี่
  ปุ่มเลือกดูส่วนต่างๆ บน iPhoneหากคุณต้องการเลือกดูประเภทและส่วนต่างๆ ของร้านหนังสือ ให้แตะเลือกดูส่วนต่างๆ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ หากคุณต้องการค้นหาหนังสือเสียงเฉพาะเจาะจง ให้แตะค้นหาที่ด้านล่างของหน้าจอ
 4. หากต้องการซื้อหนังสือเสียง ให้แตะราคา

ค้นหาและซื้อหนังสือเสียงบน iPad หรือ Mac

 1. เปิดแอปหนังสือ
 2. แตะหรือคลิกร้านหนังสือเสียงในแถบด้านข้าง
  แท็บร้านหนังสือเสียงในแถบด้านข้างบน Mac
 3. หากคุณต้องการเลือกดูหนังสือเสียง ให้แตะหรือคลิกเลือกดูส่วนต่างๆ
  ปุ่มเลือกดูส่วนต่างๆ ที่ด้านบนสุดของหน้าในแอปหนังสือบน Macหากคุณต้องการค้นหาหนังสือเสียงที่เฉพาะเจาะจง ให้ใช้ช่องค้นหา
 4. หากต้องการซื้อหนังสือเสียง ให้แตะหรือคลิกราคา

วิธีค้นหาหนังสือดิจิทัลเล่มเล็ก

หนังสือเสียงบางไฟล์อาจจำหน่ายพร้อมกับไฟล์ PDF เพิ่มเติมที่เรียกว่าหนังสือดิจิทัลเล่มเล็ก หากต้องการค้นหาหนังสือดิจิทัลเล่มเล็กของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอปหนังสือและเริ่มฟังหนังสือเสียง
 2. บน iPhone หรือ iPad ให้แตะไอคอนสารบัญ ที่ด้านล่างของหน้าจอ บน Mac ให้คลิกไอคอนสารบัญ ในแถบกำลังเล่นอยู่ที่ด้านบนของหน้าต่าง
 3. แตะหรือคลิก ดู PDF ที่รวม

ควบคุมการเล่นเสียง

ข้ามไปยังบท เปลี่ยนความเร็ว ตั้งเวลาปิดเครื่อง และอื่นๆ เรียนรู้วิธีควบคุมการเล่นบน iPhone หรือวิธีควบคุมการเล่นบน Mac


วิธีรายงานปัญหาเสียงบรรยายด้วยหนังสือเสียงที่บรรยายแบบดิจิทัล

 1. ขณะฟังหนังสือเสียงที่มีเสียงบรรยายแบบดิจิทัล ให้แตะที่เครื่องเล่นขนาดเล็กเพื่อขยายการควบคุมเสียง
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม แล้วแตะแจ้งปัญหาเสียงบรรยาย
 3. เลือกจากรายการหรือรายงานปัญหาอื่นเกี่ยวกับเสียงบรรยาย
 4. แตะส่ง

ในญี่ปุ่น คุณสามารถค้นหา ซื้อ และดาวน์โหลดหนังสือเสียงได้จากส่วนเลือกหาของแท็บร้านหนังสือ หนังสือเสียงอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศและบางภูมิภาค โปรดดูความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: