ใช้แอพเครื่องมือวัดบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เรียนรู้วิธีการวัดขนาดของวัตถุในโลกจริงด้วยแอพเครื่องมือวัดและกล้อง iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

แอพเครื่องมือวัดใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ iOS ของคุณให้กลายเป็นตลับเมตร คุณสามารถวัดขนาดของวัตถุอย่างรวดเร็ว ตรวจวัดขนาดของวัตถุทรงสี่เหลี่ยมโดยอัตโนมัติ และบันทึกรูปภาพการวัดขนาดไว้ใช้ในภายหลังได้

   

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ iOS 12 บน iPhone SE, iPhone 6s หรือใหม่กว่า, iPad (รุ่นที่ 5 หรือใหม่กว่า) หรือ iPad Pro หรือ iPod touch (รุ่นที่ 7) และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเหมาะสม


การใช้แอพเครื่องมือวัดเพื่อวัดขนาดแบบค่าเดียว

วิธีการวัดขนาดแบบค่าเดียว

 1. เปิดแอพเครื่องมือวัด แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอที่บอกให้คุณเคลื่อนอุปกรณ์ไปรอบๆ วิธีนี้จะช่วยให้อุปกรณ์ของคุณมีกรอบอ้างอิงสำหรับวัตถุที่คุณกำลังวัดและพื้นผิวที่วัตถุนั้นตั้งอยู่ เคลื่อนอุปกรณ์ไปเรื่อยๆ จนกว่าวงกลมที่มีจุดตรงกลางจะปรากฏ 
 2. เคลื่อนอุปกรณ์เพื่อให้จุดอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของการวัด แล้วแตะ ไอคอนบวก
 3. เคลื่อนอุปกรณ์ช้าๆ จนกว่าจุดจะถึงตำแหน่งสิ้นสุดของการวัด แล้วแตะ ไอคอนบวก อีกครั้ง

หลังการวัด คุณสามารถปรับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้ แตะค้างไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง แล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ค่าการวัดจะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเคลื่อนจุด

บันทึกการวัดขนาด

ขณะที่การวัดขนาดปรากฏขึ้น คุณสามารถแตะที่ตัวเลขเพื่อดูขนาดของวัตถุด้วยหน่วยเป็นนิ้วและเซนติเมตรได้ แตะคัดลอก จากนั้นค่าการวัดจะถูกส่งไปยังคลิปบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถวางค่านั้นลงในแอพอื่นได้ แตะล้างเพื่อเริ่มต้นใหม่

คุณยังสามารถถ่ายภาพที่แสดงวัตถุและขนาดของวัตถุได้อีกด้วย เพียงแตะ ไอคอนชัตเตอร์กล้อง แล้วรูปภาพจะปรากฏที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แตะที่รูปภาพเพื่อแก้ไขโดยใช้การทำเครื่องหมาย หรือปัดไปทางซ้ายเพื่อบันทึกรูปภาพลงในแอพรูปภาพของคุณ

การใช้แอพเครื่องมือวัดเพื่อวัดขนาดแบบหลายค่า

วิธีการวัดขนาดแบบหลายค่า

 1. ภายหลังการวัดขนาดครั้งแรก ให้เคลื่อนอุปกรณ์ของคุณเพื่อวางจุดที่ตำแหน่งอื่นบนวัตถุหรือใกล้กับวัตถุ
 2. แตะ ไอคอนบวก เพื่อเริ่มการวัดขนาดครั้งที่สอง แล้วเคลื่อนอุปกรณ์เพื่อวางจุดไว้ที่ตำแหน่งใดๆ ของการวัดเดิมที่มีอยู่แล้ว*
 3. แตะ ไอคอนบวก อีกครั้งแล้วการวัดขนาดครั้งที่สองจะปรากฏขึ้น
 4. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำไปเรื่อยๆ เพื่อวัดขนาดกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการ

แตะ ลูกศรเลิกทำ เพื่อลบการวัดขนาดครั้งล่าสุด หรือแตะล้างเพื่อเริ่มต้นใหม่

* การวัดขนาดเพิ่มเติมจะต้องเริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของการวัดเดิมที่มีอยู่แล้ว มิฉะนั้น การวัดขนาดทั้งหมดที่ผ่านมาจะถูกแทนที่ด้วยการวัดขนาดครั้งล่าสุด

การใช้แอพเครื่องมือวัดเพื่อวัดขนาดของสี่เหลี่ยม

วัดขนาดสี่เหลี่ยม

หากอุปกรณ์ของคุณตรวจพบว่าวัตถุที่คุณกำลังวัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส อุปกรณ์จะวางกล่องวัดขนาดล้อมรอบวัตถุโดยอัตโนมัติ แตะ ไอคอนบวก แล้วการวัดความกว้างและความยาวของวัตถุจะปรากฏขึ้น เคลื่อนอุปกรณ์ของคุณเล็กน้อย แล้วค่าการคำนวณพื้นที่ของวัตถุจะปรากฏขึ้น

ขณะที่การวัดขนาดปรากฏขึ้น คุณสามารถแตะตัวเลขค่าการคำนวณพื้นที่เพื่อดูความยาวของเส้นทแยงมุมและขนาดของพื้นที่ในหน่วยตารางนิ้วหรือตารางเมตรได้

ใช้งานระนาบ

แอพเครื่องมือวัดมีระนาบที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับวัตถุให้ตั้งตรง เช่น กรอบรูป หรือปรับระนาบของพื้นผิวเรียบได้ เช่น โต๊ะ

วิธีการปรับวัตถุให้ตั้งตรง

 1. แตะระนาบในแอพเครื่องมือวัด
 2. วางขอบด้านหนึ่งของ iPhone หรือ iPad บนวัตถุที่คุณต้องการปรับให้ตรง ระนาบจะแสดงตัวเลของศาที่วัตถุคลาดเคลื่อนไปจากจุดศูนย์กลาง ปรับวัตถุจนกว่าแอพจะแสดงเป็น 0 องศาและเปลี่ยนเป็นสีเขียว
  การใช้ฟังก์ชั่นระนาบของแอพเครื่องมือวัด

วิธีปรับระนาบของพื้นผิวเรียบ

 1. แตะระนาบในแอพเครื่องมือวัด
 2. วางอุปกรณ์ให้ราบไปกับพื้นผิว แอพจะใช้วงกลมสองวงและองศาเพื่อแสดงว่าพื้นผิวคลาดเคลื่อนไปจากจุดศูนย์กลางเพียงใด เมื่อพื้นผิวอยู่ในแนวระนาบแล้ว วงกลมหนึ่งวงจะแสดงองศาเป็น 0 และระนาบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
  การใช้ฟังก์ชั่นระนาบของแอพเครื่องมือวัด

คุณยังสามารถปรับเทียบระนาบเพื่อใช้จุดเริ่มต้นที่คุณเลือกเองได้อีกด้วย ถืออุปกรณ์ในตำแหน่งที่คุณต้องการ แล้วแตะที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าระนาบให้เป็น 0 องศา การเคลื่อนไหวใดๆ ของอุปกรณ์ต่อจากนี้จะแสดงตัวเลของศาที่อุปกรณ์คลาดเคลื่อนไปจากจุดเริ่มต้นระนาบที่คุณได้ตั้งค่าไว้

วันที่เผยแพร่: