สร้างเสียงเรียกเข้าจากโปรเจ็กต์ Logic Pro X หรือ GarageBand สำหรับ macOS

แชร์โปรเจ็กต์ Logic Pro X หรือ GarageBand บน Mac ไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch แล้วใช้กับ GarageBand สำหรับ iOS เพื่อส่งออกและกำหนดเสียงเรียกเข้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่า iCloud Drive บน Mac และบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

แชร์โปรเจ็กต์ของคุณ

ก่อนอื่นให้แชร์โปรเจ็กต์ของคุณจาก Logic Pro X หรือ GarageBand บน Mac ไปยัง GarageBand สำหรับ iOS

 1. บน Mac ให้เปิดโปรเจ็กต์ใน Logic Pro หรือ GarageBand
 2. แชร์โปรเจ็กต์ไปยัง GarageBand สำหรับ iOS โดยทำดังนี้
  • ใน GarageBand ให้เลือกแชร์ > โปรเจ็กต์ไปยัง GarageBand สำหรับ iOS
  • ใน Logic Pro X ให้เลือกไฟล์ > แชร์ > โปรเจ็กต์ไปยัง GarageBand สำหรับ iOS

ส่งออกโปรเจ็กต์เป็นเสียงเรียกเข้า

ใน GarageBand สำหรับ iOS ให้ส่งออกโปรเจ็กต์ที่คุณแชร์มาจาก Mac เป็นเสียงเรียกเข้า

 1. เปิด GarageBand บน iPhone, iPad หรือ iPod touch
 2. ในหน้าต่างเลือกเพลงของฉัน ให้แตะเลือกหา ปุ่มเลือกหา แตะเลือก แล้วแตะโปรเจ็กต์ที่คุณแชร์มาจาก Mac ของคุณ
 3. แตะ ปุ่มแชร์ แล้วแตะเสียงเรียกเข้า
 4. ป้อนชื่อสำหรับเสียงเรียกเข้า แล้วแตะส่งออก หากเสียงเรียกเข้ามีความยาวมากกว่า 30 วินาที ให้แตะต่อไป เพื่อให้ GarageBand ตัดเสียงเรียกเข้าให้สั้นลงโดยอัตโนมัติ หรือแตะยกเลิก เพื่อกลับไปยังเพลงที่คุณสามารถทำให้สั้นลง
 5. แตะส่งออก
 6. เมื่อส่งออกเสียเรียกเข้าเสร็จแล้ว คุณจะสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าได้

กำหนดเสียงเรียกเข้า

หลังจากที่คุณส่งออกโปรเจ็กต์เป็นเสียงเรียกเข้าแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าเป็นเสียงเรียกเข้ามาตรฐาน หรือกำหนดให้กับรายชื่อได้ แตะ "ใช้เสียงเป็น" แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้

 • หากต้องการใช้เสียงเรียกเข้านี้เป็นเสียงเรียกเข้ามาตรฐาน โดยแทนที่เสียงเรียกเข้าเดิม ให้แตะเสียงเรียกเข้ามาตรฐาน
 • หากต้องการใช้เสียงเรียกเข้าเป็นเสียงข้อความมาตรฐาน โดยแทนที่เสียงข้อความที่มีอยู่ ให้แตะเสียงข้อความมาตรฐาน
 • หากต้องการเชื่อมโยงเสียงเรียกเข้ากับหนึ่งในรายชื่อของคุณ ให้แตะ "กำหนดให้กับรายชื่อ" แล้วเลือกรายชื่อ
 • หากต้องการกลับไปที่หน้าต่างเลือกเพลงของฉันโดยไม่กำหนดเสียงเรียกเข้า ให้แตะเสร็จสิ้น
วันที่เผยแพร่: