สร้างเสียงเรียกเข้าจากเพลงใน Logic Pro X หรือ GarageBand สำหรับ Mac

ใช้ GarageBand บน iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อสร้างเสียงเรียกเข้าจากเพลงใน Logic Pro X หรือ GarageBand สำหรับ Mac

หากต้องการสร้างเสียงเรียกเข้าบน Mac ของคุณ ให้เตรียมเพลงบน Mac โดยใช้ GarageBand หรือ Logic Pro จากนั้นแชร์ไปยัง iCloud Drive เพื่อให้คุณสามารถเปิดเพลงใน GarageBand บน iPhone หรือ iPad ของคุณ เมื่ออยู่บน iPhone หรือ iPad ของคุณ ให้ส่งออกเพลงเป็นเสียงเรียกเข้าจาก GarageBand จากนั้นกำหนดเสียงเรียกเข้า หรือเพียงแค่สร้างเสียงเรียกเข้าโดยตรงบน iPhone หรือ iPad

ติดตั้ง iCloud Drive

หากต้องการแชร์เพลงจาก Mac ของคุณไปยัง GarageBand สำหรับ iOS คุณต้องมี iCloud Drive หากยังไม่มี ให้ตั้งค่า iCloud Drive บน Mac และ iPhone หรือ iPad ของคุณ


แชร์โปรเจ็กต์ของคุณ

 1. บน Mac ให้เปิดโปรเจ็กต์ใน Logic Pro หรือ GarageBand
 2. แชร์โปรเจ็กต์ไปยัง GarageBand สำหรับ iOS โดยทำดังนี้
  • ใน GarageBand ให้เลือกแชร์ > โปรเจ็กต์ไปยัง GarageBand สำหรับ iOS 
  • ใน Logic Pro X ให้เลือกไฟล์ > แชร์ > โปรเจ็กต์ไปยัง GarageBand สำหรับ iOS
 3. เลือกโฟลเดอร์ "GarageBand สำหรับ iOS" ใน iCloud Drive จากนั้นคลิกบันทึก


ส่งออกโปรเจ็กต์เป็นเสียงเรียกเข้า

 1. เปิด GarageBand บน iPhone, iPad หรือ iPod touch
 2. ในหน้าต่างเลือกเพลงของฉัน ให้แตะเลือกหา ปุ่มเลือกหา แตะเลือก แล้วแตะโปรเจ็กต์ที่คุณแชร์มาจาก Mac ของคุณ
 3. แตะ ปุ่มแชร์ แล้วแตะเสียงเรียกเข้า
 4. ป้อนชื่อสำหรับเสียงเรียกเข้า แล้วแตะส่งออก หากเสียงเรียกเข้ามีความยาวมากกว่า 30 วินาที ให้แตะต่อไป เพื่อให้ GarageBand ตัดเสียงเรียกเข้าให้สั้นลงโดยอัตโนมัติ หรือแตะยกเลิก เพื่อกลับไปยังเพลงที่คุณสามารถทำให้สั้นลง
 5. แตะส่งออก
 6. เมื่อส่งออกเสียเรียกเข้าเสร็จแล้ว คุณจะสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าได้


กำหนดเสียงเรียกเข้า

หลังจากที่คุณส่งออกโปรเจ็กต์เป็นเสียงเรียกเข้าแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าเป็นเสียงเรียกเข้ามาตรฐาน หรือกำหนดให้กับรายชื่อได้ แตะ "ใช้เสียงเป็น" แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้

 • หากต้องการใช้เสียงเรียกเข้านี้เป็นเสียงเรียกเข้ามาตรฐาน โดยแทนที่เสียงเรียกเข้าเดิม ให้แตะเสียงเรียกเข้ามาตรฐาน
 • หากต้องการใช้เสียงเรียกเข้าเป็นเสียงข้อความมาตรฐาน โดยแทนที่เสียงข้อความที่มีอยู่ ให้แตะเสียงข้อความมาตรฐาน
 • หากต้องการเชื่อมโยงเสียงเรียกเข้ากับหนึ่งในรายชื่อของคุณ ให้แตะ "กำหนดให้กับรายชื่อ" แล้วเลือกรายชื่อ
 • หากต้องการกลับไปที่เบราเซอร์เพลงของฉันโดยไม่กำหนดเสียงเรียกเข้า ให้แตะเสร็จสิ้น
วันที่เผยแพร่: