การติดตั้ง macOS บนดิสก์โวลุ่ม APFS แบบแยก

APFS ช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่าง macOS เวอร์ชั่นต่างๆ รวมถึง macOS เวอร์ชั่นเบต้า (ก่อนเปิดให้บริการ) ได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

หากคุณติดตั้ง macOS ในดิสก์โวลุ่มเพิ่มเติมของดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ คุณสามารถสลับระหว่าง macOS นั้นกับ macOS บนดิสก์โวลุ่มอีกดิสก์ เหมือนกับว่าแต่ละระบบอยู่บนดิสก์แยกกัน และเนื่องจากมีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างดิสก์โวลุ่ม APFS คุณจึงไม่จำเป็นต้องสำรองพื้นที่สำหรับดิสก์โวลุ่มใหม่แต่อย่างใด ขนาดจะปรับให้เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่คุณต้องมี

Mac ของคุณต้องใช้ macOS High Sierra หรือใหม่กว่า บนดิสก์เริ่มต้นระบบที่ถูกฟอร์แมตแบบ APFS อยู่แล้ว ดูว่าดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณมีการฟอร์แมตแบบใด

คุณไม่จำเป็นต้องสำรองพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับดิสก์โวลุ่มใหม่ แต่ macOS ต้องการพื้นที่ว่างสูงสุดที่ 20GB สำหรับการติดตั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ macOS หากคุณมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ตัวติดตั้งจะแจ้งให้คุณทราบ

บานหน้าต่างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้

เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้มีข้อมูลภาพรวมของที่เก็บข้อมูล: เลือกเมนู Apple () > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ จากนั้นคลิกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล


สำรองข้อมูล Mac ของคุณ

ควรสำรองข้อมูล Mac ของคุณก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นเบต้า ซอฟต์แวร์เบต้าคือซอฟต์แวร์ที่ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนั้นบางแอพและบางบริการอาจทำงานไม่ได้ตามที่คาด


เพิ่มดิสก์โวลุ่ม APFS

 1. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 2. ในแถบด้านข้าง ให้เลือกดิสก์โวลุ่ม APFS ที่มีอยู่ของคุณ 
 3. เลือกแก้ไข > เพิ่มดิสก์โวลุ่ม APFS จากแถบเมนู หรือคลิก ในแถบเครื่องมือของยูทิลิตี้ดิสก์ ตัวเลือกเหล่านี้มีเฉพาะเมื่อเลือกดิสก์โวลุ่ม APFS
 4. พิมพ์ชื่อใดก็ได้สำหรับดิสก์โวลุ่ม APFS ใหม่ แล้วคลิกเพิ่ม:
  ยูทิลิตี้ดิสก์: เพิ่มดิสก์โวลุ่ม APFS ลงในตัวบรรจุหรือไม่
 5. ยูทิลิตี้ดิสก์จะแสดงดิสก์โวลุ่มใหม่ในแถบด้านข้าง นอกจากนี้ดิสก์โวลุ่มใหม่จะปรากฏใน Finder เหมือนเป็นดิสก์แยกต่างหาก ตอนนี้คุณสามารถออกจากยูทิลิตี้ดิสก์ได้แล้ว


ติดตั้ง macOS บนดิสก์โวลุ่ม

เลือกวิธีการติดตั้ง ดังนี้

 • หากต้องการติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นเบต้า (ก่อนเปิดให้บริการ) ให้ลงทะเบียนในโปรแกรมซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าของ Apple และทำตามคำแนะนำในการติดตั้งบนเว็บไซต์ของโปรแกรม
 • ในการติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นที่เผยแพร่ คุณสามารถใช้การกู้คืน macOS ปุ่มที่คุณกดเมื่อเริ่มต้นระบบจะกำหนดว่าจะติดตั้ง macOS ใด

เมื่อตัวติดตั้งเปิดขึ้นและคุณถูกขอให้เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้ง ให้คลิกแสดงดิสก์ทั้งหมด จากนั้นเลือกดิสก์โวลุ่มใหม่

หน้าจอตัวติดตั้ง macOS แสดงดิสก์โวลุ่มที่สองที่เลือก


สลับระหว่าง macOS เวอร์ชั่นต่างๆ

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถใช้การตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบหรือโปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบเพื่อสลับระหว่างแต่ละ macOS อย่างรวดเร็ว ดังนี้

 • เลือกเมนู Apple () > ดิสก์เริ่มต้นระบบ แล้วคลิก ไอคอนแม่กุญแจ และป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ เลือกดิสก์โวลุ่มที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกเริ่มการทำงานเครื่องใหม่
 • หรือกดปุ่ม Option ค้างไว้ในระหว่างการเริ่มต้นระบบ เมื่อระบบแจ้ง ให้เลือกดิสก์โวลุ่มที่คุณต้องการใช้เริ่มต้นระบบ


อัพเดท macOS บนดิสก์โวลุ่มแต่ละรายการให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ

หากต้องการค้นหารายการอัพเดทล่าสุดสำหรับ macOS แต่ละเวอร์ชั่น ให้ตรวจหารายการอัพเดทซอฟต์แวร์ จากนั้นเริ่มต้นระบบจากดิสก์โวลุ่มอื่นและตรวจหารายการอัพเดทซอฟต์แวร์อีกครั้ง


ดูเพิ่มเติม

หาก Mac ของคุณใช้ macOS Sierra หรือเวอร์ชั่นนก่อนหน้า หรือมีการฟอร์แมตดิสก์เริ่มต้นระบบเป็น Mac OS แบบขยายแทนที่จะเป็น APFS คุณสามารถสร้างพาร์ติชั่นใหม่แทน พื้นที่ที่ระบบจะไม่ปรับให้เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณต้องกำหนดขนาดของพาร์ติชั่นด้วยตนเอง ดูวิธีเพิ่มดิสก์โวลุ่มไปยังอุปกรณ์ที่ฟอร์แมตเป็น Mac OS แบบขยาย

วันที่เผยแพร่: