หากคุณเห็นข้อความที่ระบุว่า 'บัญชีของคุณถูกปิดใช้งานใน App Store และ iTunes'

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

หากคุณเห็นข้อความที่ระบุว่า "บัญชีของคุณถูกปิดใช้งานใน App Store และ iTunes" ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ

วันที่เผยแพร่: