สร้างและแก้ไขชั้นเรียนสำหรับ Schoolwork

คุณสามารถสร้างและแก้ไขชั้นเรียนสำหรับ Schoolwork ใน Apple School Manager หรือคุณสามารถสร้างชั้นเรียนใน Schoolwork ได้

Apple School Manager จะสร้างชั้นเรียนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อระบบข้อมูลนักเรียน (SIS) หรืออัพโหลดเนื้อหาโดยใช้ SFTP ชั้นเรียนเหล่านี้จะปรากฏใน Schoolwork โดยอัตโนมัติ สำหรับชั้นเรียนที่ไม่ได้อยู่ในการอัพโหลด SIS หรือ SFTP ของคุณ เช่น ชมรมหลังเลิกเรียน คุณสามารถสร้างชั้นเรียนด้วยตนเองใน Apple School Manager หรือ Schoolwork

เรียนรู้ว่าบทบาทใดสามารถสร้างและแก้ไขชั้นเรียนใน Apple School Manager ได้

ผู้ดูแล, Site Manager, People Manager และผู้สอนสามารถสร้างแก้ไขและลบคลาสใน Apple School Manager

สร้างชั้นเรียนด้วยตนเองใน Apple School Manager

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Apple School Manager
 2. คลิกชั้นเรียนในแถบด้านข้าง
 3. คลิก ปุ่มเพิ่มชั้นเรียน
  เพิ่มหน้าจอชั้นเรียน
 4. ในช่องชื่อชั้นเรียน ให้ป้อนชื่อชั้นเรียน ชื่อนี้จะปรากฏใน Schoolwork สำหรับผู้สอนและนักเรียน
 5. คุณสามารถเลือกใส่ชื่อเล่น, ชื่อหลักสูตร, ID ชั้นเรียน และหมายเลขชั้นเรียนได้
 6. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเพิ่มผู้สอนและนักเรียน
 7. คลิกบันทึก

สร้างชั้นเรียนใน Schoolwork ด้วยตนเอง

 1. บน iPad ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่าและลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID ที่มีการจัดการของผู้สอน
 2. เปิด Schoolwork
 3. คลิกเพิ่มชั้นเรียน
 4. ในช่องชื่อชั้นเรียน ให้ป้อนชื่อชั้นเรียนที่สื่อความหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้สอนระบุชั้นเรียนของคุณได้
 5. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเพิ่มผู้สอนและนักเรียน
 6. คลิกเสร็จสิ้น

แก้ไขชั้นเรียน

คุณสามารถแก้ไขชื่อชั้นเรียนและบัญชีรายชื่อชั้นเรียนสำหรับชั้นเรียนที่สร้างขึ้นด้วยตนเองได้ใน Apple School Manager หรือ Schoolwork

สำหรับชั้นเรียนที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากการอัพโหลด SIS หรือ SFTP คุณสามารถแก้ไขชื่อชั้นเรียนได้ แต่จะแก้ไขบัญชีรายชื่อชั้นเรียนไม่ได้ Schoolwork จะแสดงชื่อชั้นเรียนที่ได้รับมาจากช่องชื่อหลักสูตรและช่องหมายเลขชั้นเรียนที่กำหนดไว้ในการอัพโหลด SIS หรือ SFTP คุณสามารถเพิ่มชื่อเล่นของชั้นเรียนใน Apple School Manager ซึ่งจะแสดงใน Schoolwork เมื่อคุณแก้ไขชื่อชั้นเรียนใน Schoolwork จะเป็นการอัพเดทชื่อเล่นของชั้นเรียนใน Apple School Manager ด้วย

ลบชั้นเรียน

หากชั้นเรียนที่ใช้สำหรับ Schoolwork ถูกลบในการอัพโหลด SIS หรือ SFTP ของคุณ ชั้นเรียนนั้นจะถูกแปลงเป็นชั้นเรียนแบบกำหนดเองใน Apple School Manager วิธีนี้ช่วยให้ครูรักษาหรือนำ Handouts ที่มีอยู่กลับมาใช้ในชั้นเรียนใหม่ได้

คุณสามารถลบชั้นเรียนแบบกำหนดเองใน Apple School Manager หรือ Schoolwork

หากคุณลบชั้นเรียนที่เคยใช้กับ Schoolwork ก่อนหน้านี้ Handouts และข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ

หากชั้นเรียนไม่ปรากฏใน Schoolwork

หากคุณไม่เห็นชั้นเรียนที่ถูกต้องใน Schoolwork ลองขั้นตอนเหล่านี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นเรียนปรากฏขึ้นใน Apple School Manager
 2. ไปที่การตั้งค่าบน iPad ของคุณ 
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่มีการจัดการที่ถูกต้อง

แอพ Schoolwork มีชื่อว่า Classwork ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

วันที่เผยแพร่: