อัดเสียงใน Pages, Numbers และ Keynote สำหรับ iOS และ Mac

อัดเสียงลงในเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote โดยตรงใน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac

อัดเสียงบนอุปกรณ์ iOS

อัดเสียงในเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote บน iPhone, iPad หรือ iPod touch แล้วเล่นรายการอัดนั้น คุณสามารถแก้ไขรายการอัดได้ทุกเมื่อ

อัดเสียง

คุณสามารถอัดเสียงด้วยไมโครโฟนในตัวอุปกรณ์ iOS ชุดหูฟังแบบใช้สายหรือบลูทูธ หรือไมโครโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถเลื่อน ซูม และดูหน้า สไลด์ หรือชีตต่างๆ ได้ในขณะอัดเสียง 

 1. เมื่อเปิดเอกสาร ให้แตะ  ปุ่มแทรก แตะ ปุ่มสื่อ แล้วแตะอัดเสียง
 2. หากต้องการเริ่มต้นอัดเสียง ให้แตะ ปุ่มอัด
 3. หากต้องการหยุดอัดเสียง ให้แตะ ปุ่มหยุดอัด ไฟล์รายการอัดใหม่จะปรากฏในตัวแก้ไขเสียงที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 4. หากต้องการดูตัวอย่างรายการอัด ให้แตะ ปุ่มการแสดงตัวอย่าง หากต้องการเล่นจากจุดใดจุดหนึ่ง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนรายการอัดเพื่อเลื่อนตำแหน่งบนเส้น แล้วแตะ ปุ่มแสดงตัวอย่าง

แก้ไขและแทนที่รายการอัด

หลังจากอัดเสียงแล้ว คุณสามารถแทนที่รายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน ตัดต่อบางส่วนของรายการอัด หรือลบรายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน

หากต้องการอัดใหม่จากจุดใดจุดหนึ่ง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนรายการอัดเพื่อเลื่อนตำแหน่งบนเส้น แล้วแตะ ปุ่มอัด

หากต้องการอัดส่วนใดใหม่ ให้แตะ ปุ่มแก้ไข ลากขอบจับบนรายการอัดเพื่อเลือกส่วน แล้วแตะ ปุ่มอัด เพื่ออัดทับในส่วนนั้น

หากต้องการตัดต่อรายการอัดเพื่อให้เครื่องเล่นเฉพาะส่วนที่คุณต้องการ ให้ทำดังนี้

 1. ลากขอบจับบนรายการอัดเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการเก็บไว้
 2. แตะ  ปุ่มตัดต่อ เพื่อลบทุกอย่างที่อยู่นอกขอบจับออก

หากต้องการลบรายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ลากขอบจับเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ ปุ่มถังขยะ

เพิ่มรายการอัดไปที่เอกสารของคุณแล้วเล่น

เมื่ออัดเสร็จแล้ว ให้แตะแทรกที่มุมขวาบน ไอคอนนี้ ไอคอนอัด ซึ่งหมายถึงรายการอัด จะปรากฏขึ้นบนหน้า สไลด์ หรือชีต

หากต้องการเล่นรายการอัด ให้แตะ ไอคอนอัด เพื่อเลือกรายการอัด แล้วแตะ ไอคอนอัด อีกครั้ง

หากต้องการแก้ไขหรือลบรายการอัดหลังจากที่คุณเพิ่มรายการดังกล่าวไปบนหน้า ให้แตะ ไอคอนอัด เพื่อเลือกรายการอัด แล้วแตะแก้ไขหรือลบ หากต้องการย้ายรายการอัด ให้แตะ ไอคอนอัด เพื่อเลือกรายการอัด แล้วลากรายการดังกล่าวไปบนหน้า

อีกทั้งคุณยังสามารถแชร์รายการอัดของคุณเป็นไฟล์เสียงได้อีกด้วย แตะ ไอคอนอัด เพื่อเลือกรายการอัด แล้วแตะแชร์


อัดเสียงบน Mac

อัดเสียงในเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote บน Mac แล้วเล่นรายการอัดนั้น คุณสามารถแก้ไขรายการอัดได้ทุกเมื่อ 

อัดเสียง

คุณสามารถอัดเสียงด้วยไมโครโฟนในตัวบน Mac, ชุดหูฟังแบบใช้สายหรือบลูทูธ หรือไมโครโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถเลื่อน ซูม และดูหน้า สไลด์ หรือชีตต่างๆ ได้ในขณะอัดเสียง 

 1. เมื่อเปิดเอกสาร สไลด์ หรือชีตอยู่ ให้กด ปุ่มสื่อ ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือกอัดเสียง
 2. หากต้องการเริ่มการอัด ให้คลิก ปุ่มอัด รายการอัดใหม่จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างอัดเสียง
 3. หากต้องการหยุดอัด ให้แตะ ปุ่มหยุดอัด
 4. หากต้องการเพิ่มรายการอัดที่มีอยู่ ให้คลิก ปุ่มอัดเสียง อีกครั้ง
 5. หากต้องการดูตัวอย่างรายการอัด ให้แตะแสดงตัวอย่าง

แก้ไขและแทนที่รายการอัด

หลังจากอัดเสียงแล้ว คุณสามารถแทนที่รายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน ตัดต่อบางส่วนของรายการอัด หรือลบรายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน

หากต้องการอัดส่วนใดใหม่ ให้คลิกแก้ไข ลากขอบจับบนรายการอัดเพื่อเลือกส่วน แล้วแตะ ปุ่มอัด เพื่ออัดทับในส่วนนั้น

คุณสามารถตัดต่อรายการอัดเพื่อให้เครื่องเล่นเฉพาะส่วนที่คุณต้องการ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแก้ไข แล้วลากขอบจับบนรายการอัดเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการเก็บไว้
 2. แตะ  ปุ่มตัดต่อ เพื่อลบทุกอย่างที่อยู่นอกขอบจับออก

หากต้องการลบรายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ลากขอบจับเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ ปุ่มถังขยะ

เพิ่มรายการอัดไปที่เอกสารของคุณแล้วเล่น

เมื่ออัดเสร็จแล้ว ให้คลิกแทรก ไอคอนนี้ ไอคอนอัด ซึ่งหมายถึงรายการอัด จะปรากฏขึ้นบนหน้า สไลด์ หรือชีต

หากต้องการเล่นรายการอัด ให้แตะ ไอคอนรายการอัด เพื่อเลือกรายการอัด แล้วแตะ ไอคอนรายการอัด อีกครั้ง

หากต้องการย้ายรายการอัดไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเอกสาร ไอคอนอัด

หากต้องการลบรายการอัด ให้คลิก ไอคอนรายการอัด แล้วกด Delete

อีกทั้งคุณยังสามารถแชร์รายการอัดของคุณเป็นไฟล์เสียงได้อีกด้วย กด Control ค้างไว้แล้วคลิก ไอคอนรายการอัด เพื่อเลือกรายการอัด เลือกแชร์รายการอัด แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์รายการอัด

วันที่เผยแพร่: