สแกนรหัส QR ด้วย iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีใช้กล้องในตัวบน iPhone, iPad หรือ iPod touch เพื่อสแกนรหัสการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (QR) เพื่อรับลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอป ตั๋ว และอื่นๆ

รหัส QR ช่วยให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์หรือจดจำที่อยู่เว็บ คุณสามารถใช้แอปกล้องเพื่อสแกนรหัส QR

หน้าจอ iPhone ที่แสดงวิธีสแกนรหัส QR

วิธีสแกนรหัส QR ด้วยแอปกล้อง

  1. เปิดแอปกล้องจากหน้าจอโฮม ศูนย์ควบคุม หรือหน้าจอล็อค
  2. เลือกกล้องหลัง ถืออุปกรณ์ของคุณเพื่อให้รหัส QR ปรากฏขึ้นในช่องมองภาพในแอปกล้อง อุปกรณ์ของคุณจะจดจำรหัส QR และแสดงการแจ้งเตือน
  3. แตะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดลิงก์ที่เชื่อมโยงกับรหัส QR

วันที่เผยแพร่: