อัพเดทเฟิร์มแวร์บน Mac Pro (กลางปี 2010) และ Mac Pro (กลางปี 2012)

Mac Pro (กลางปี 2010) และ Mac Pro (กลางปี 2012) ต้องมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ด้วยตนเองหลังจากอัพเดทและก่อนที่จะติดตั้ง macOS อีกครั้ง

การอัพเดทเฟิร์มแวร์จะไม่ติดตั้งโดยอัตโนมัติไปพร้อมกับ macOS บน Mac Pro (กลางปี 2010) และ Mac Pro (กลางปี 2012) ซึ่งต่างจาก Mac รุ่นอื่นๆ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า Mac Pro ของคุณได้รับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ที่มีเมื่อคุณอัพเดทหรือติดตั้ง macOS อีกครั้ง

หากคุณได้ลองติดตั้ง macOS อีกครั้งบนรุ่นเหล่านี้โดยใช้การกู้คืน macOS และเห็นหน้าจอบอกว่าต้องมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

รับการอัพเดทเฟิร์มแวร์หลังจากอัพเดท macOS

ในขั้นแรกให้ใช้แอพ App Store ในการอัพเดทซอฟต์แวร์บน Mac ของคุณ หลังการอัพเดทเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple () > App Store ค้นหา macOS คลิกผลลัพธ์สำหรับ macOS เวอร์ชั่นปัจจุบัน จากนั้นคลิกรับเพื่อเริ่มการดาวน์โหลด
 2. ตัวติดตั้งจะดาวน์โหลดไปยังโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นของคุณ และจะเปิดขึ้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ หากไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ค้นหา "ติดตั้ง macOS" ในโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นของคุณ แล้วคลิกสองครั้งเพื่อเปิด
 3. คลิกดำเนินการต่อ
 4. หาก Mac ของคุณต้องมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ คุณจะเห็นหน้าจอนี้
  หน้าจอติดตั้ง macOS
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์

รับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ก่อนที่จะติดตั้ง macOS

หากต้องการติดตั้ง macOS ให้เสร็จสมบูรณ์บน Mac Pro (กลางปี 2010) และ Mac Pro (กลางปี 2012) คุณต้องเรียกใช้ตัวติดตั้งสองครั้ง ครั้งแรกเพื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์ และครั้งที่สองเพื่อติดตั้ง macOS อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเมนู Apple > App Store ค้นหา macOS คลิกผลลัพธ์สำหรับ macOS เวอร์ชั่นปัจจุบัน จากนั้นคลิกรับเพื่อเริ่มการดาวน์โหลด
 2. ตัวติดตั้งจะดาวน์โหลดไปยังโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นของคุณ และจะเปิดขึ้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ หากไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ค้นหา "ติดตั้ง macOS" ในโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นของคุณ แล้วคลิกสองครั้งเพื่อเปิด
 3. คลิกดำเนินการต่อ
 4. หาก Mac ของคุณต้องมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ คุณจะเห็นหน้าจอนี้
  หน้าจอติดตั้ง macOS
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์
 6. เมื่อขั้นตอนการอัพเดทเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์ และ Mac ของคุณเริ่มต้นระบบขึ้นมาแล้ว ให้เปิด "ติดตั้ง macOS" อีกครั้ง และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง macOS

การใช้การกู้คืน macOS บน Mac รุ่นเหล่านี้

หากคุณพยายามติดตั้ง macOS อีกครั้งโดยใช้การกู้คืน macOS บน Mac Pro (กลางปี 2010) และ Mac Pro (กลางปี 2012) คุณอาจเห็นการแจ้งเตือนว่าต้องมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์เพื่อติดตั้ง macOS ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

 1. คลิกปิดเครื่อง หาก Mac Pro ไม่ปิดเครื่องเอง ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง 
 2. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะพลังงานจะกะพริบหรือได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง หน้าจอสีเทาที่มีโลโก้ Apple และแถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฏขึ้น เมื่อการอัพเดทเสร็จสมบูรณ์ Mac Pro ของคุณจะเริ่มต้นระบบ
 3. รีสตาร์ท Mac Pro ของคุณ แล้วกด Option-Command-R ค้างไว้ทันทีเพื่อติดตั้ง macOS อีกครั้ง ทั้งนี้ คุณไม่ควรถูกขอให้ติดตั้งเฟิร์มแวร์อีกครั้ง
วันที่เผยแพร่: