หากคีย์บอร์ดและเมาส์สว่างขึ้นเมื่อ iMac Pro อยู่ในโหมดพักเครื่อง

เปิด "ปลุกเครื่องผ่านการเข้าถึงเครือข่าย" เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ต่อพ่วงเปิดขึ้นเมื่อ iMac Pro อยู่ในโหมดพักเครื่อง

คุณอาจสังเกตเห็นว่าปุ่ม caps lock บนคีย์บอร์ดหรือไฟ LED ใต้เมาส์จะสว่างขึ้นเป็นระยะเมื่อ iMac Pro อยู่ในโหมดพักเครื่อง 

คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ได้ด้วยการเปิดตัวเลือก "ปลุกเครื่องผ่านการเข้าถึงเครือข่าย" โดยทำดังนี้

  1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ 
  2. คลิกตัวช่วยประหยัดพลังงาน
  3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก "ปลุกเครื่องผ่านการเข้าถึงเครือข่าย" เพื่อเปิดคุณสมบัตินี้ และป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ต่อพ่วงสว่างขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดพักเครื่อง
วันที่เผยแพร่: