หาก Safari เตือนคุณว่าเว็บไซต์ไม่ปลอดภัย

Safari จะแสดงคำเตือน "เว็บไซต์ไม่ปลอดภัย" หากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมไม่ปลอดภัย เริ่มใช้งานใน iOS 11.3 และ macOS 10.13.4 

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ที่เข้ารหัส Safari จะตรวจสอบใบรับรองของเว็บไซต์นั้นแล้วเตือนคุณว่าใบรับรองหมดอายุหรือผิดกฎหมายหรือไม่ เมื่อใช้ iOS 11.3 และ macOS 10.13.4 ในขณะนี้ Safari จะตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่ขอให้คุณป้อนรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตปลอดภัยหรือไม่ เนื่องจากเว็บไซต์นั้นไม่ได้เข้ารหัส

หาก Safari ตรวจพบว่าเว็บไซต์ไม่ปลอดภัย อย่าป้อนข้อมูลของคุณ

 

หากเว็บไซต์ที่ไม่ได้เข้ารหัสถามรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ Safari จะเตือนคุณว่าหน้าเว็บที่คุณเข้าชมอยู่ไม่ปลอดภัย

หากคุณแตะหรือคลิกเข้าไปในแบบฟอร์มเพื่อลงชื่อเข้าใช้หรือป้อนข้อมูล คุณจะเห็นคำเตือนที่เด่นชัดในช่องค้นหาอัจฉริยะ

ห้ามป้อนรหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตในเว็บไซต์ที่ได้รับคำเตือนลักษณะนี้ หากคุณจำเป็นต้องใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ให้ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ดูแลระบบแล้วแจ้งว่าเว็บไซต์ไม่ปลอดภัย 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: