ลบอีเมลใน iPhone, iPad และ iPod touch

คุณสามารถควบคุมกล่องเข้าและลบข้อความอีเมลหนึ่งฉบับหรือหลายฉบับพร้อมกันได้ด้วยคำสั่งนิ้วง่ายๆ

วิธีการลบข้อความอีเมลหลายข้อความ

  1. เปิดแอพเมลแล้วไปที่กล่องเข้า
  2. แตะ "แก้ไข" ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือกอีเมลที่คุณต้องการลบทีละอัน หรือแตะ "เลือกทั้งหมด"
  3. แตะถังขยะหรือเก็บถาวร หากคุณเห็น "เก็บถาวร" ให้แตะ "เก็บถาวร" ค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ เช่น ทิ้งข้อความที่เลือก

วิธีการลบข้อความอีเมลหนึ่งข้อความ

  1. เปิดแอพเมลแล้วไปที่กล่องเข้า 
  2. แตะ "แก้ไข" ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือกอีเมลที่คุณต้องการลบ 
  3. แตะถังขยะหรือเก็บถาวร

นอกจากนี้คุณยังสามารถปัดไปทางซ้ายอย่างรวดเร็วบนอีเมลฉบับหนึ่งเพื่อลบได้ หรือแตะบนอีเมลค้างไว้ในกล่องข้อความ จากนั้นแตะปุ่มถังขยะ  ในเมนูที่แสดงขึ้นมา

หากคุณกำลังพยายามลบข้อความจากภายในอีเมล ให้แตะปุ่มเก็บถาวร หรือปุ่มถังขยะ ค้างไว้ จากนั้นแตะ "เก็บข้อความถาวร" หรือ "ทิ้งข้อความ"

คุณอาจเห็นตัวเลือกเก็บถาวรแทนตัวเลือกทิ้งเมื่อคุณพยายามจะลบอีเมล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีอีเมลของคุณ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าลักษณะการทำงานของกล่องเมลเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้

วันที่เผยแพร่: