ใช้ภาษาอาหรับและฮีบรูแบบสองทิศทางใน Pages, Numbers และ Keynote

ดูวิธีการสร้างและแก้ไขเอกสารที่มีข้อความแบบขวาไปซ้าย

เมื่อคุณใช้ภาษาแบบสองทิศทาง โดยค่าเริ่มต้น ข้อความ กล่องข้อความ และตารางจะมีทิศทางเรียงจากขวาไปซ้าย เมื่อคุณป้อนข้อความในเอกสารเป็นครั้งแรก ภาษาคีย์บอร์ดของคุณจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเขียน 


เพิ่มคีย์บอร์ด

คุณสามารถใช้ภาษาแบบสองทิศทาง เช่น ภาษาอาหรับและฮีบรู ใน Pages, Numbers และ Keynote ได้หากต้องการใช้ภาษาแบบสองทิศทาง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าคีย์บอร์ดของคุณ

บน Mac:

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกคีย์บอร์ด
 2. คลิกแหล่งป้อนเข้า
 3. คลิกปุ่มเพิ่ม  
 4. เลือกภาษาและคีย์บอร์ด
 5. คลิกเพิ่ม

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch: 

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะทั่วไป
 3. แตะคีย์บอร์ด
 4. แตะคีย์บอร์ด
 5. แตะเพิ่มคีย์บอร์ดใหม่ จากนั้นเลือกภาษาของคุณ


เพิ่มภาษาที่คุณต้องการ

หากภาษาของคุณไม่ปรากฏในรายการภาษาที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มภาษานั้นลงในอุปกรณ์แต่ละเครื่องของคุณได้

บน Mac:

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกภาษาและภูมิภาค
 2. ภายใต้ "ภาษาที่ต้องการ" ให้คลิกปุ่มเพิ่ม  
 3. เลือกภาษาและคีย์บอร์ด
 4. คลิกเพิ่ม

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch: 

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะทั่วไป
 3. แตะภาษาและภูมิภาค
 4. แตะภาษาอื่นๆ จากนั้นเลือกภาษาของคุณ

หากต้องการยืนยันว่าคุณได้เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาษาที่ต้องการที่แสดงอยู่ภายใต้ภาษาและภูมิภาคนั้นถูกต้อง


สร้างเอกสาร

หลังจากเพิ่มภาษาแบบสองทิศทางแล้ว ให้เลือกเท็มเพลตเพื่อสร้างเอกสาร 

 • บน Mac ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ แล้วเลือกแม่แบบ เลือกภาษาแบบสองทิศทางที่มุมขวาล่างสุด แล้วคลิกเลือก
 • บน iPhone หรือ iPad ให้แตะปุ่มเอกสารใหม่  เลือกภาษาแบบสองทิศทางในแถบเครื่องมือ แล้วแตะแม่แบบ
 • ขณะออนไลน์ที่ iCloud.com ให้คลิกปุ่มเอกสารใหม่  เลือกภาษาแบบสองทิศทาง เลือกแม่แบบ แล้วคลิกเลือก

ตั้งค่าภาษาของเอกสารที่มีอยู่

เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่ เอกสารนั้นจะใช้ภาษาเดียวกันกับภาษาที่เครื่องของคุณใช้ ดูวิธีการเปลี่ยนภาษาบน Mac ของคุณและเปลี่ยนภาษาบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ 

หากต้องการเปลี่ยนภาษาของเอกสารที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

บน Mac:

 1. เลือกไฟล์ > ขั้นสูง > ภาษาและภูมิภาค
 2. เลือกภาษา
 3. คลิกตกลง

บน iPhone หรือ iPad:

 1. แตะปุ่มเพิ่มเติม  แล้วแตะภาษาและภูมิภาค
 2. แตะภาษา แล้วเลือกภาษา
 3. แตะภูมิภาค แล้วเลือกภูมิภาค
 4. แตะเสร็จสิ้น


ใช้งานข้อความและตารางแบบสองทิศทาง

คุณสามารถใช้ข้อความแบบขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวาในเอกสารเดียวกันได้ ดูวิธีการกลับทิศทางตาราง เปลี่ยนทิศทางการเขียน และอื่นๆ

เปลี่ยนทิศทางการเขียน

 • บน iPhone หรือ iPad ให้แตะปุ่มรูปแบบ  แล้วแตะปุ่มจากขวาไปซ้าย ปุ่มขวาไปซ้าย
 • บน Mac ให้คลิกปุ่มรูปแบบ  แล้วเลือกแท็บข้อความ จากนั้นแตะปุ่มขวาไปซ้าย ปุ่มขวาไปซ้าย
 • เมื่อดำเนินการแบบออนไลน์ที่ iCloud.com ให้คลิกปุ่มรูปแบบ ปุ่มรูปแบบ เลือกแท็บข้อความ จากนั้นคลิกปุ่มขวาไปซ้าย ปุ่มขวาไปซ้าย 

กลับทิศทางตาราง

 • บน iPhone หรือ iPad ให้แตะที่ตาราง แตะปุ่มรูปแบบ  เลือกแท็บตาราง จากนั้นเลื่อนลงแล้วแตะย้อนกลับทิศทางตาราง
 • บน Mac ให้คลิกตาราง คลิกปุ่มรูปแบบ  เลือกแท็บตาราง แล้วคลิกปุ่มย้อนกลับทิศทางตาราง ย้อนกลับทิศทางตาราง หรือ ย้อนกลับทิศทางตาราง
 • เมื่อดำเนินการแบบออนไลน์ที่ iCloud.com ให้คลิกตาราง คลิกปุ่มรูปแบบ ปุ่มรูปแบบ เลือกแท็บตาราง แล้วคลิกปุ่มย้อนกลับทิศทางตาราง ย้อนกลับทิศทางตาราง หรือ ย้อนกลับทิศทางตาราง

กลับทิศทางแผ่นงาน

หากต้องการกลับทิศทางของตารางทั้งหมดในแผ่นงานในเอกสาร Numbers ให้ทำดังนี้

 1. แตะหรือคลิกที่แผ่นงาน
 2. แตะหรือคลิกย้อนกลับทิศทางแผ่นงาน

ใช้สองหน้าคู่กัน

คุณสามารถตั้งค่าเอกสาร Pages เป็นแบบหน้าคู่ได้ และหน้าเอกสารของคุณจะแสดงจากขวาไปซ้ายเมื่อคุณตั้งค่าภาษาแบบสองทิศทาง

หากต้องการใช้สองหน้าคู่กันในเอกสารใหม่ ให้เลือกแม่แบบหนังสือจากหน้าต่างเลือกแม่แบบ หากต้องการใช้สองหน้าคู่กันในเอกสารที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณดังต่อไปนี้

 • บน Mac ให้คลิกปุ่ม Document Options (ตัวเลือกเอกสาร)  ที่มุมบนขวา จากนั้นเลือกสองหน้าคู่กัน
 • บน iPhone หรือ iPad ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะการตั้งค่าเอกสาร จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเปิดสองหน้าคู่กัน


ทำงานด้วยข้อความสองทิศทางในแผนภูมิ

เมื่อคุณตั้งค่าภาษาสองทิศทาง ทิศทางของข้อความ ตัวเลขที่จัดรูปแบบ วันที่ และป้ายต่างๆ ในแผนภูมิจะแสดงจากขวาไปซ้าย

 

วันที่เผยแพร่: