เกี่ยวกับรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจัดการ

ผู้ดูแลระบบการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) สามารถชะลอรายการอัพเดท iOS และ tvOS บนอุปกรณ์ที่ดูแลอยู่ได้

รายการอัพเดทที่ได้รับการจัดการทำงานอย่างไร

ใน iOS 11.3 หรือใหม่กว่าและ tvOS 12.2 หรือใหม่กว่า ผู้ดูแลระบบ MDM สามารถชะลอรายการอัพเดท iOS และ tvOS ใหม่ที่ปรากฎขึ้นบนอุปกรณ์ที่ดูแลอยู่ได้

หากองค์กรของคุณใช้รายการอัพเดทที่ได้รับการจัดการ คุณจะเห็นข้อความที่บอกว่าอุปกรณ์กำลังใช้รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ล่าสุดซึ่งได้รับอนุญาตโดยผู้ดูแลระบบของคุณดังนี้

ใน tvOS คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่า Apple TV ของคุณอัพเดทแล้ว

เมื่อรายการอัพเดทปรากฎขึ้น

ผู้ดูแลระบบสามารถชะลอรายการอัพเดท iOS และ tvOS ใหม่ที่ปรากฎขึ้นบนอุปกรณ์ที่ดูแลอยู่ได้เป็นเวลาสูงสุด 90 วัน การทำเช่นนี้จะช่วยองค์กรของคุณทดสอบแอพและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญกับรายการอัพเดทใหม่ก่อนปรับใช้

ผู้ดูแลระบบสามารถทำการติดตั้งรายการอัพเดท iOS บนอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลได้เช่นกัน หากอุปกรณ์ของคุณใช้รหัส ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสก่อนจึงจะสามารถติดตั้งรายการอัพเดทจากระยะไกลได้

วันที่เผยแพร่: