เกี่ยวกับปฏิทินวันหยุดใน iOS และ macOS

ดูวิธีแสดงปฏิทินวันหยุดในแอพปฏิทินบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac

แอพปฏิทินบนอุปกรณ์ iOS และ Mac มีปฏิทินวันหยุดในตัว ซึ่งจะปรับแต่งตามวันหยุดที่เป็นที่รู้จักที่สุดในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ซึ่งรวมถึงวันหยุดอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลประกาศ วันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามประเพณีอื่นๆ


แสดงปฏิทินวันหยุด

บนอุปกรณ์ iOS ให้ไปที่แอพปฏิทิน แล้วแตะปฏิทิน เลื่อนลงไปยัง "อื่นๆ" และแตะ หรือ เพื่อเปิดหรือปิดปฏิทินวันหยุด ชื่อของปฏิทินวันหยุดจะระบุว่าแสดงปฏิทินสำหรับประเทศหรือภูมิภาคใด คุณอาจต้องรีเฟรชปฏิทินของคุณหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้น ไปที่แอพปฏิทิน และแตะกล่องเข้า ค่อยๆ ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ

บน Mac ไปที่ปฏิทิน > การตั้งค่า แล้วคลิกทั่วไป จากนั้นคลิก "แสดงปฏิทินวันหยุด" เพื่อเปิดหรือปิด หากปฏิทินวันหยุดเปิดอยู่ แต่คุณไม่เห็นปฏิทินนั้น ให้คลิกปุ่มปฏิทินที่มุมซ้ายบนของแอพปฏิทิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกปฏิทินวันหยุดภายใต้ "อื่นๆ" ไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่แอพปฏิทิน คลิกปฏิทิน แล้วเลือกหรือยกเลิกการเลือกวันหยุดไทย คุณอาจต้องรีเฟรชปฏิทินของคุณหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้น ไปที่ปฏิทิน > มุมมอง > รีเฟรชปฏิทิน

หากคุณเห็นปฏิทินวันหยุดหลายรายการ แสดงว่าคุณอาจสมัครรับปฏิทินวันหยุดของบริษัทอื่นหรือปฏิทิน iCloud ที่เก่ากว่า หากต้องการยกเลิกการสมัครรับปฏิทินเหล่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • บนอุปกรณ์ iOS ให้ไปที่แอพปฏิทิน แล้วแตะปฏิทิน เลื่อนลงไปที่ส่วน iCloud และค้นหาปฏิทินวันหยุด แตะ  แล้วแตะลบ 
  • บน Mac ให้เปิดปฏิทินและมองด้านใต้ "อื่นๆ" กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกเลิกสมัครรับ

เพิ่มปฏิทินอื่นๆ

แอพปฏิทินใช้รูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ชื่อ "iCalendar" สำหรับการแลกเปลี่ยนและกำหนดเวลาสำหรับข้อมูลปฏิทิน คุณสามารถสมัครรับปฏิทินเพิ่มเติม เช่น กำหนดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมของโรงเรียน ปฏิทินเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในส่วน iCloud ของรายชื่อปฏิทิน ดูวิธีเพิ่มปฏิทินเหล่านี้

วันที่เผยแพร่: