การตั้งค่าครอบครัวและความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าครอบครัวได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณจะแชร์ได้

  • การตั้งค่าครอบครัวอนุญาตให้คุณจับคู่ Apple Watch ของสมาชิกครอบครัวกับ iPhone ของคุณ
  • บางคุณสมบัติของ watchOS ที่สามารถใช้กับการตั้งค่าครอบครัวได้อาจจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • สำหรับบางคุณสมบัติ คุณจะสามารถขอรับข้อมูลบางอย่างจาก Apple Watch ของสมาชิกครอบครัวของคุณได้ หรือสามารถดูบันทึกของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ อย่างเช่น สุขภาพ การปลดล็อคเวลาเรียน ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลรายชื่อของสมาชิกครอบครัว สำหรับข้อมูลสุขภาพและการปลดล็อคเวลาเรียน ข้อมูลดังกล่าวจะส่งไปยัง Apple โดยเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางเพียงอย่างเดียวเพื่อให้สามารถแชร์ข้อมูลและบันทึกที่เกี่ยวข้องได้

การตั้งค่าครอบครัวอนุญาตให้คุณจับคู่ Apple Watch ของสมาชิกครอบครัวกับ iPhone ของคุณ การตั้งค่าครอบครัวต้องให้คุณและสมาชิกครอบครัวของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการแชร์กันในครอบครัวกลุ่มเดียวกันและให้คุณเป็นผู้จัดครอบครัวหรือผู้ปกครอง/ผู้ดูแลในกลุ่มครอบครัวของคุณ ถ้าคุณไม่มีการแชร์กันในครอบครัว คุณจำเป็นต้องตั้งค่า หรือหากสมาชิกครอบครัวของคุณไม่มี Apple ID คุณจะต้องสร้างขึ้นมา

ด้วยการตั้งค่าครอบครัว บางคุณสมบัติของ watchOS จะสามารถใช้งานได้แม้ในเวลาที่ Apple Watch ของสมาชิกครอบครัวไม่ได้อยู่ใกล้กับ iPhone ของคุณ คุณสมบัติของ watchOS บางคุณสมบัติอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับการตั้งค่าครอบครัว อาจจะมีคุณสมบัติ watchOS อื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้ได้หาก Apple Watch ไม่มีแผนบริการเซลลูลาร์หรือขึ้นอยู่กับอายุของสมาชิกครอบครัว เช่น ความสามารถในการโทรออก เมื่อคุณเพิ่ม Apple Watch ไปยังการตั้งค่าครอบครัวที่สามารถใช้งานเซลลูลาร์ได้ หมายเลขประจำเครื่อง Apple Watch และตัวระบุฮาร์ดแวร์เซลลูลาร์จะส่งไปยัง Apple เพื่อให้สามารถกำหนดค่าแผนเซลลูลาร์ได้

สำหรับบางคุณสมบัติ คุณจะสามารถขอรับข้อมูลบางอย่างจาก Apple Watch ของสมาชิกครอบครัวของคุณได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลอย่างเช่น สุขภาพ ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลรายชื่อของสมาชิกครอบครัว สมาชิกครอบครัวของคุณสามารถแชร์หรือหยุดแชร์ข้อมูลนี้กับคุณก็ได้ ถ้าคุณร้องขอความสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวของคุณ สมาชิกจะได้รับการแจ้งบนนาฬิกาของตน ถ้าสมาชิกครอบครัวของคุณเลือกที่จะแชร์ข้อมูลสุขภาพของเขา/เธอกับคุณ ข้อมูลนี้จะส่งไปยัง Apple โดยเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง ข้อมูลนี้จะผูกกับ Apple ID เพียงอย่างเดียวเพื่อให้ Apple สามารถแชร์ข้อมูลนี้ได้

ด้วยเวลาเรียน คุณจะสามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะจำกัดการใช้บางคุณสมบัติของ Apple Watch ได้ ถ้าสมาชิกครอบครัวของคุณปลดล็อคนาฬิการะหว่างเวลาเรียน คุณจะสามารถดูการปลดล็อคได้ในแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณ ข้อมูลนี้จะส่งไปยัง Apple โดยเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง แต่จะผูกกับ Apple ID เพียงอย่างเดียวเพื่อให้ Apple สามารถแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการปลดล็อคได้

ด้วยการตั้งค่าครอบครัว คุณยังสามารถดูบันทึกและภาพถ่ายหน้าจอจาก Apple Watch ของสมาชิกครอบครัวของคุณได้บน iPhone ของคุณ

คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านแอพ Watch บน iPhone ของคุณ และสมาชิกครอบครัวของคุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าครอบครัวได้ผ่านการตั้งค่าบน Apple Watch สมาชิกครอบครัวของคุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการแชร์ข้อมูลกับคุณ ในการตั้งค่าบน Apple Watch ของพวกเขาได้ตลอดเวลาอีกด้วย

ข้อมูลที่ Apple เก็บรวบรวมจากการใช้การตั้งค่าครอบครัวของคุณหรือคุณสมบัติใดๆ ที่เปิดใช้งานผ่านการตั้งค่าครอบครัวจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple เสมอ ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.apple.com/th/privacy

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: