วาดภาพใน Numbers และ Keynote บน iPad, iPhone หรือ iPod touch ของคุณ

วาดภาพไปยังสเปรดชีตและงานนำเสนอของคุณโดยตรงบนอุปกรณ์ที่รองรับด้วย Apple Pencil หรือด้วยนิ้วของคุณ

เพิ่มภาพวาด

 1. หากต้องการวาดภาพด้วย Apple Pencil วาดภาพที่ใดก็ได้บนสเปรดชีตหรือสไลด์ หากต้องการวาดด้วยนิ้ว หรือหากคุณเปิด เลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil เอาไว้ ให้แตะ เพิ่มปุ่มใหม่ > ปุ่มสื่อ > ปุ่มวาดภาพ วาดภาพ จากนั้นวาดที่ใดก็ได้
 2. หากต้องการสลับเครื่องมือวาดภาพ ให้แตะเครื่องมือที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้สำหรับเอฟเฟ็กต์หรือฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้อีกด้วย
  • หากต้องการวาดรูปร่างใหม่แบบเติมสี ให้แตะ เครื่องมือการเติม แล้วเริ่มวาด หากต้องการเติมพื้นที่ ให้แตะ เครื่องมือการเติม จากนั้นแตะพื้นที่ที่คุณต้องการเติม
  • หากต้องการลบ ให้แตะเครื่องมือยางลบ  แล้วลากไปบนภาพวาด
  • หากต้องการแก้ไขส่วนของภาพวาด, แตะ เครื่องมือการเลือก จากนั้นแตะหรือลากไปรอบๆ ส่วนของภาพวาดที่คุณต้องการแก้ไข
 3. หากต้องการวาดด้วยสีอื่น ให้แตะวงกลมสีแล้วเลือกสี ปัดไปทางซ้ายเพื่อปรับสี
 4. หากต้องการวาดด้วยขนาดเส้นขีดและความทึบอื่น ให้แตะที่เครื่องมือสองครั้ง แตะขนาดเส้นขีด แล้วแตะขนาดเส้นขีดขนาดใหม่ หรือลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบ
 5. หากต้องการยกเลิกการกระทำล่าสุด ให้แตะ ปุ่มเลิกทำ 
 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

ปรับขนาดและย้ายภาพวาดของคุณ

คุณสามารถปรับขนาดและย้ายภาพวาดหลังจากที่เพิ่มภาพวาดได้ ดังนี้

 • หากต้องการปรับขนาดภาพวาด ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาดแล้วลากขอบจับของกล่อง
 • หากต้องการย้ายภาพวาด ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาดแล้วลากภาพ

แก้ไขส่วนของภาพวาด

 1. หากจำเป็น ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาด จากนั้นแตะแก้ไขการวาดจากเมนูป๊อปอัพ
 2. แตะ เครื่องมือการเลือก ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะหรือลากไปรอบๆ ส่วนของภาพวาดที่คุณต้องการแก้ไข เส้นกรอบจะปรากฏขึ้นรอบๆ ส่วนที่เลือก
 3. แตะตัวเลือกในเมนูป๊อปอัพ ดังนี้
  • หากต้องการปรับขนาดส่วนที่เลือก ให้แตะปรับขนาด แล้วลากเครื่องมือจับของกล่องไปรอบๆ ส่วนที่เลือก
  • หากต้องการแบ่งภาพวาดหนึ่งภาพให้เป็นสองภาพวาด ให้แตะแยกในเมนูป๊อปอัพ
  • คุณยังสามารถตัด คัดลอก วาง ลบ และทำสำเนาส่วนที่เลือกได้อีกด้วย

ทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวใน Keynote

คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์ฉากการลากเส้นเพื่อวาดภาพตามเส้นหรือวาดภาพย้อนเส้นเมื่อสไลด์ปรากฏในงานนำเสนอของคุณได้

 1. เลือกสไลด์ที่มีภาพวาด แล้วแตะที่ภาพวาดเพื่อเลือกภาพนั้น
 2. แตะที่ภาพวาดอีกครั้ง จากนั้นแตะเคลื่อนไหวจากเมนูป๊อปอัพ
 3. หากต้องการวาดภาพตามเส้น ให้เลือกฉากเข้า หากต้องการวาดภาพย้อนเส้น ให้เลือกฉากออก 
 4. ในเมนูป๊อปอัพ ให้เลือกการลากเส้น จากนั้นแตะเล่นเพื่อดูตัวอย่างการเคลื่อนไหว
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ "เสร็จสิ้น"

เลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil

คุณสามารถใช้ Apple Pencil เพื่อเลื่อนภายในเอกสารของคุณและเลือกวัตถุต่างๆ ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อแอพ] จากนั้นเปิดเลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil

หากต้องการเพิ่มภาพวาดเมื่อเปิดเลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil เพิ่มปุ่มใหม่ > ปุ่มสื่อ จากนั้นแตะภาพวาด

วันที่เผยแพร่: