วาดภาพใน Numbers และ Keynote บน iPad, iPhone หรือ iPod touch ของคุณ

วาดภาพบนสเปรดชีตและงานนำเสนอของคุณโดยตรงด้วย Apple Pencil หรือด้วยนิ้วของคุณบนอุปกรณ์ที่รองรับ

คุณยังสามารถใช้ Apple Pencil เพื่อเลือกวัตถุและเลื่อนดูสเปรดชีตและงานนำเสนอเมื่อคุณเปิดเลือกและเลื่อนได้ด้วย

เพิ่มภาพวาด

 1. หากต้องการวาดภาพด้วย Apple Pencil ให้วาดภาพที่ใดก็ได้บนสเปรดชีตหรือสไลด์ หากต้องการวาดด้วยนิ้ว หรือหากคุณเปิดเลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil ไว้ ให้แตะปุ่มแทรก  แตะปุ่มสื่อ  แตะการวาด จากนั้นวาดที่ใดก็ได้
 2. หากต้องการสลับเครื่องมือวาดภาพ ให้แตะเครื่องมือที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้สำหรับเอฟเฟ็กต์หรือฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้อีกด้วย
  • หากต้องการวาดรูปร่างใหม่แบบเติมสี ให้แตะเครื่องมือเติม  แล้วเริ่มวาด หากต้องการเติมพื้นที่ ให้แตะเครื่องมือเติม จากนั้นแตะพื้นที่ที่คุณต้องการเติม
  • หากต้องการลบ ให้แตะเครื่องมือยางลบ  แล้วลากไปบนภาพวาด
  • หากต้องการแก้ไขส่วนของภาพวาด ให้แตะเครื่องมือการเลือก  จากนั้นแตะหรือลากไปรอบๆ ส่วนของภาพวาดที่คุณต้องการแก้ไข
 3. หากต้องการวาดด้วยสีอื่น ให้แตะวงกลมสีแล้วเลือกสี ปัดไปทางซ้ายเพื่อปรับสี
 4. หากต้องการวาดด้วยขนาดเส้นขีดและความทึบอื่น ให้แตะที่เครื่องมือสองครั้ง แตะขนาดเส้นขีด แล้วแตะขนาดเส้นขีดขนาดใหม่ หรือลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบ
 5. หากต้องการยกเลิกการกระทำล่าสุด ให้แตะปุ่มเลิกทำ  
 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

ปรับขนาดและย้ายภาพวาดของคุณ

คุณสามารถปรับขนาดและย้ายภาพวาดหลังจากที่เพิ่มภาพวาดได้ ดังนี้

 • หากต้องการปรับขนาดภาพวาด ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาดแล้วลากขอบจับของกล่อง
 • หากต้องการย้ายภาพวาด ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาดแล้วลากภาพ


แก้ไขส่วนของภาพวาด

 1. หากจำเป็น ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาด จากนั้นแตะแก้ไขการวาดจากเมนูป๊อปอัพ
 2. แตะเครื่องมือการเลือก ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะหรือลากไปรอบๆ ส่วนของภาพวาดที่คุณต้องการแก้ไข เส้นกรอบจะปรากฏขึ้นรอบๆ ส่วนที่เลือก
 3. แตะตัวเลือกในเมนูป๊อปอัพ ดังนี้
  • หากต้องการปรับขนาดส่วนที่เลือก ให้แตะปรับขนาด แล้วลากเครื่องมือจับของกล่องไปรอบๆ ส่วนที่เลือก
  • หากต้องการแบ่งภาพวาดหนึ่งภาพให้เป็นสองภาพวาด ให้แตะแยกในเมนูป๊อปอัพ
  • คุณยังสามารถตัด คัดลอก วาง ลบ และทำสำเนาส่วนที่เลือกได้อีกด้วย


ทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว

คุณสามารถทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวใน Keynote และ Numbers

ทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวใน Keynote

ในงานนำเสนอของ Keynote คุณสามารถทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวเหมือนกำลังถูกวาด (โดยใช้ลูกเล่นฉากเข้า) หรือถูกลบ (ใช้ลูกเล่นฉากออก)

วิธีทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวใน Keynote บน iPhone, iPad หรือ iPod touch มีดังนี้

 1. เลือกสไลด์ที่มีภาพวาด จากนั้นแตะหรือคลิกที่รูปวาดเพื่อเลือก
 2. แตะที่ภาพวาดอีกครั้ง จากนั้นแตะเคลื่อนไหวจากเมนูป๊อปอัพ
 3. เลือกรูปแบบข้อความเข้าหรือรูปแบบข้อความออก 
 4. ในเมนูป๊อปอัพ ให้เลือกการลากเส้น จากนั้นแตะเล่นเพื่อดูตัวอย่างการเคลื่อนไหว
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ "เสร็จสิ้น"

บน Mac คุณสามารถทำให้ภาพวาดที่เพิ่มลงในงานนำเสนอใน Keynote บน iPhone หรือ iPad เคลื่อนไหวได้

 1. ในสไลด์ที่มีภาพวาด ให้เลือกภาพวาด
 2. คลิกปุ่มทำให้เคลื่อนไหว  จากนั้นเลือกฉากเข้าหรือฉากออก
 3. คลิกเพิ่มลูกเล่น เลือกการวาดเส้นจากเมนู แล้วปรับตัวเลือกอื่น เช่น ระยะเวลา
 4. เลือกการแสดงตัวอย่างเพื่อเล่นภาพเคลื่อนไหว 

ทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวใน Numbers

ใน Numbers คุณสามารถทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวเหมือนภาพนั้นกำลังถูกวาด

วิธีทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวใน Numbers บน iPhone, iPad หรือ iPod touch มีดังนี้

 1. หากคุณอยู่ในโหมดภาพวาด แตะเสร็จสิ้น หรือทำตามขั้นตอนถัดไป
 2. แตะภาพวาดแล้วเลือก
 3. แตะปุ่มรูปแบบ  แล้วแตะการวาด
 4. เปิดการทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว แล้วปรับตัวเลือกอื่นๆ เช่น ระยะเวลา
 5. หากต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหว แตะเล่นหรือเล่นการวาด

บน Mac คุณสามารถทำให้ภาพวาดที่เพิ่มลงในสเปรดชีตใน Numbers บน iPhone หรือ iPad เคลื่อนไหวได้ ดังนี้

 1. ในสเปรดชีตของ Numbers ที่มีภาพวาด เลือกภาพวาด
 2. คลิกรูปแบบ  จากนั้นเลือกทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว แล้วปรับตัวเลือกอื่นๆ เช่น ระยะเวลา
 3. หากต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหว คลิกเล่นในแถบด้านข้างของรูปแบบ หรือคลิกเล่นภาพวาดบนหน้า


แชร์หรือบันทึกภาพวาด

ใน Numbers และ Keynote คุณสามารถแชร์หรือบันทึกภาพวาดเป็นไฟล์ภาพ (.png) ใน Numbers หากคุณทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว คุณสามารถแชร์หรือบันทึกรูปภาพเป็นไฟล์ภาพยนตร์ (.m4v) ได้

 1. แตะภาพวาดเพื่อทำการเลือก จากนั้นเลือกแชร์ หากคุณทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวใน Numbers เลือกแชร์เป็นภาพหรือแชร์เป็นภาพยนตร์
 2. เลือกวิธีการส่งภาพหรือภาพยนตร์ของคุณ เช่น ด้วยเมล ข้อความ หรือบริการอื่นๆ หรือเลือกบันทึกภาพ (หรือบันทึกวิดีโอสำหรับภาพวาดเคลื่อนไหวใน Numbers) เพื่อบันทึกไปยังแอพรูปภาพ

บน Mac คุณสามารถแชร์หรือบันทึกภาพวาดที่เพิ่มลงในสเปรดชีตหรืองานนำเสนอใน Numbers หรือ Keynote บน iPhone หรือ iPad ได้

 1. ในสเปรดชีตหรืองานนำเสนอที่มีภาพวาด กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ภาพวาด
 2. เลือกแชร์ หากคุณทำภาพให้เคลื่อนไหว เลือกแชร์เป็นรูปภาพหรือแชร์เป็นภาพยนตร์
 3. เลือกวิธีการส่งภาพหรือภาพยนตร์ของคุณ เช่น ด้วยเมล ข้อความ หรือบริการอื่นๆ หรือเลือกเพิ่มรูปภาพเพื่อบันทึกภาพของคุณ (หรือภาพยนตร์สำหรับภาพวาดเคลื่อนไหวใน Numbers) ไปยังแอพรูปภาพ


วิธีเปิด "เลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil"

ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้ Apple Pencil เพื่อเริ่มวาดได้เลย คุณสามารถตั้งค่า Numbers หรือ Keynote ให้ใช้ Apple Pencil เพื่อเลือกวัตถุและเลื่อนในเอกสารของคุณแทน โดยทำดังนี้*

 1. ใน Numbers หรือ Keynote ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม
 2. แตะ Apple Pencil จากนั้นเปิดเลือกและเลื่อน

หาก Apple Pencil ของคุณรองรับ คุณสามารถเปิด "แตะสองครั้งเพื่อสลับ" ได้ เมื่อเปิด "แตะสองครั้งเพื่อสลับ" อยู่ เพียงแตะสองครั้งที่ส่วนล่างของ Apple Pencil เพื่อเปิดหรือปิด "เลือกและเลื่อน"

หากต้องการเพิ่มภาพวาดลงในสเปรดชีตหรืองานนำเสนอเมื่อเปิด "เลือกและเลื่อน" อยู่ ให้แตะปุ่มแทรก แตะปุ่มสื่อ แล้วแตะการวาด

* Pages, Numbers และ Keynote แต่ละแอพมีการตั้งค่าของตนเองสำหรับการเลือกและเลื่อน ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิด "เลือกและเลื่อน" ใน Pages จะไม่ส่งผลกระทบต่อ Keynote หรือ Numbers


วันที่เผยแพร่: