ตั้งค่างานนำเสนอของคุณใน Keynote

ดูวิธีเลือกชุดรูปแบบ เพิ่มสไลด์ แล้วเปลี่ยนลักษณะและอัตราส่วนของงานนำเสนอบน iPhone, iPad, Mac หรือแบบออนไลน์ที่ iCloud.com

ใช้ Keynote บน iPhone หรือ iPad

ดูวิธีเลือกชุดรูปแบบ เพิ่มเนื้อหา เปลี่ยนลักษณะของสไลด์ และอีกมากมาย

เลือกชุดรูปแบบและเพิ่มเนื้อหา

หากต้องการสร้างงานนำเสนอ Keynote ขั้นแรกให้เลือกชุดรูปแบบ ชุดรูปแบบประกอบด้วยเค้าโครงสไลด์ที่ออกแบบไว้แล้ว ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอของคุณได้

 1. ในตัวจัดการงานนําเสนอ ให้แตะปุ่มสร้างงานนําเสนอ  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ หากคุณกำลังแก้ไขงานนำเสนอ ให้แตะ  (บน iPhone) หรือแตะงานนำเสนอ (บน iPad) เพื่อเปิดตัวจัดการงานนำเสนอ
 2. แตะเลือกชุดรูปแบบ แล้วแตะชุดรูปแบบ
 3. หากต้องการเพิ่มสไลด์ ให้แตะปุ่มเพิ่มสไลด์  ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะเค้าโครงสไลด์
 4. หากต้องการเพิ่มข้อความของคุณเอง ให้แตะสองครั้งที่ข้อความในที่พัก 
 5. หากสไลด์มีภาพในที่พักและคุณต้องการแทนที่ ให้แตะปุ่มแทนที่สื่อ  บนภาพในที่พัก จากนั้นเลือกภาพของคุณเอง

เปลี่ยนขนาดสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดสไลด์เพื่อปรับให้พอดีกับหน้าจอได้โดยใช้อัตราสัดส่วนต่างๆ เนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้วอาจถูกย้ายเพื่อรองรับอัตราสัดส่วนใหม่

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณใน Keynote
 2. สำหรับ iPhone ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  สำหรับ iPad ให้แตะชื่อเอกสารหรือแตะปุ่มเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเห็นในแถบเครื่องมือ
 3. แตะตัวเลือกเอกสาร แล้วแตะตั้งค่าเอกสาร
 4. แตะขนาดสไลด์ แล้วแตะขนาดใหม่
 5. หากคุณเลือกกำหนดเอง ให้ป้อนขนาดของสไลด์แล้วแตะเสร็จสิ้น แตะปุ่มสไลด์ก่อนหน้า  หรือปุ่มสไลด์ถัดไป เพื่อดูตัวอย่างสไลด์ในขนาดใหม่
 6. แตะเสร็จสิ้น

เปลี่ยนลักษณะของสไลด์

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของสไลด์อย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับใช้เค้าโครงสไลด์อื่นกับสไลด์ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์ เนื้อหาใดๆ ที่คุณเพิ่มไปแล้วจะปรากฏในเค้าโครงใหม่

 1. เลือกอย่างน้อยหนึ่งสไลด์
 2. แตะปุ่มรูปแบบ  แล้วแตะเค้าโครง
 3. ปัดเพื่อดูเค้าโครงสไลด์ทั้งหมด แล้วแตะที่เค้าโครงหนึ่งเพื่อปรับใช้ 

เปลี่ยนลักษณะของงานนำเสนอทั้งงาน

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของงานนำเสนอทั้งงาน คุณสามารถเลือกชุดรูปแบบใหม่ได้ทุกเมื่อ หากคุณเพิ่มเนื้อหาลงไปแล้ว เนื้อหานั้นจะถูกวางในสไลด์ของชุดรูปแบบใหม่ การปรับแต่งใดๆ ที่คุณทำไว้ เช่น เปลี่ยนสีของข้อความ จะปรากฏในชุดรูปแบบใหม่

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณใน Keynote
 2. สำหรับ iPhone ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  สำหรับ iPad ให้แตะชื่อเอกสารหรือแตะปุ่มเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเห็นในแถบเครื่องมือ
 3. แตะตัวเลือกเอกสาร แล้วแตะตั้งค่าเอกสาร
 4. แตะชุดรูปแบบ หรือปัดไปทางซ้ายเพื่อดูชุดรูปแบบเพิ่มเติม
 5. แตะเสร็จสิ้น

แก้ไขเค้าโครงสไลด์

หากต้องการแก้ไขหลายสไลด์ในงานนำเสนอของคุณในคราวเดียว คุณสามารถใช้วิธีแก้ไขเค้าโครงสไลด์ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของสไลด์และเพิ่มข้อความ รูปภาพ และวัตถุต่างๆ การแก้ไขเค้าโครงสไลด์จะมีผลกับสไลด์ต่างๆ ในงานนำเสนอของคุณที่ใช้เค้าโครงสไลด์เดียวกัน

 1. แตะที่พื้นหลังของสไลด์ แล้วแตะแก้ไขเค้าโครงสไลด์ในเมนูที่ปรากฏขึ้น 
 2. ในแถบด้านข้าง ให้แตะที่สไลด์ที่คุณต้องการแก้ไข
 3. เลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ คุณสามารถจัดเรียงเนื้อหาใหม่และเพิ่มข้อความ รูปภาพ และวัตถุใดๆ ลงในสไลด์
 4. เมื่อแก้ไขเค้าโครงสไลด์เรียบร้อยแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้นที่มุมบนขวา


ใช้ Keynote สำหรับ Mac

ดูวิธีเลือกชุดรูปแบบ เพิ่มเนื้อหา เปลี่ยนลักษณะของสไลด์ และอีกมากมาย

เลือกชุดรูปแบบและเพิ่มเนื้อหา

 1. ใน Keynote ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ชุดรูปแบบที่คุณต้องการใช้ในหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ หากหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบไม่ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วเลือกไฟล์ > ใหม่ จากหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ชุดรูปแบบที่คุณต้องการใช้
 2. หากต้องการเพิ่มสไลด์ ให้คลิกปุ่มเพิ่มสไลด์  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกเค้าโครงสไลด์
 3. หากต้องการเพิ่มข้อความของคุณเอง ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ข้อความในที่พัก 
 4. หากต้องการแทนที่ภาพในที่พัก ให้คลิกปุ่มแทนที่สื่อ  บนภาพในที่พัก แล้วเลือกภาพ

เปลี่ยนขนาดสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดสไลด์เพื่อปรับให้พอดีกับหน้าจอหรือโปรเจ็กเตอร์ได้โดยใช้อัตราสัดส่วนต่างๆ เนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้วอาจถูกย้ายเพื่อรองรับอัตราสัดส่วนใหม่

 1. คลิกปุ่มเอกสาร  จากนั้นคลิกแท็บเอกสาร
 2. เลือกขนาดสไลด์จากเมนูป๊อปอัพขนาดสไลด์
 3. หากคุณเลือกขนาดสไลด์กำหนดเอง ให้ป้อนขนาดของสไลด์แล้วคลิกตกลง

เปลี่ยนลักษณะของสไลด์

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของสไลด์อย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับใช้เค้าโครงสไลด์อื่นกับสไลด์ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์ เนื้อหาใดๆ ที่คุณเพิ่มไปแล้วจะปรากฏในเค้าโครงใหม่

 1. คลิกปุ่มมุมมอง  เลือกแถบนำทาง จากนั้นเลือกสไลด์ในแถบนำทางที่คุณต้องการเปลี่ยน
 2. คลิกปุ่มรูปแบบ  คลิกเปลี่ยนเค้าโครง จากนั้นคลิกที่เค้าโครงสไลด์ที่จะปรับใช้กับสไลด์ที่เลือก

เปลี่ยนลักษณะของงานนำเสนอทั้งงาน

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของงานนำเสนอทั้งงาน คุณสามารถเลือกชุดรูปแบบใหม่ได้ทุกเมื่อ หากคุณเพิ่มเนื้อหาลงไปแล้ว เนื้อหานั้นจะถูกวางในสไลด์ของชุดรูปแบบใหม่

 1. คลิกปุ่มเอกสาร  จากนั้นคลิกแท็บเอกสาร
 2. คลิกเปลี่ยนชุดรูปแบบ
 3. ดับเบิ้ลคลิกชุดรูปแบบใหม่ 
 4. หากต้องการให้การปรับแต่งใดๆ ที่คุณทำไว้ เช่น สีของข้อความ การปรากฏในชุดรูปแบบใหม่ ให้เลือก "เก็บรักษารายการแก้ลักษณะของคุณ" 
 5. คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนชุดรูปแบบได้เสมอหากคุณชอบชุดรูปแบบก่อนหน้ามากกว่า

แก้ไขเค้าโครงสไลด์

หากต้องการแก้ไขหลายสไลด์ในงานนำเสนอของคุณในคราวเดียว คุณสามารถใช้วิธีแก้ไขเค้าโครงสไลด์ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของสไลด์และเพิ่มข้อความ รูปภาพ และวัตถุต่างๆ การแก้ไขเค้าโครงสไลด์จะมีผลกับสไลด์ต่างๆ ในงานนำเสนอของคุณที่ใช้เค้าโครงสไลด์เดียวกัน

 1. จากแถบเมนู ให้เลือกมุมมอง > แก้ไขเค้าโครงสไลด์ 
 2. ในแถบด้านข้าง ให้เลือกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการแก้ไข 
 3. เลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ คุณสามารถจัดเรียงเนื้อหาใหม่และเพิ่มข้อความ รูปภาพ และวัตถุใดๆ ลงในสไลด์
 4. เมื่อแก้ไขเค้าโครงสไลด์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้นที่มุมล่างขวา


Keynote สำหรับ iCloud

คุณสามารถเลือกชุดรูปแบบเมื่อสร้างงานนำเสนอ Keynote ใหม่แบบออนไลน์ที่ iCloud.com ได้

 1. ในตัวจัดการงานนำเสนอ ให้คลิกปุ่มสร้างงานนำเสนอ 
 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ชุดรูปแบบ งานนำเสนอจะเปิดขึ้นในแถบหรือหน้าต่างใหม่ในเบราเซอร์ของคุณ
 3. หากต้องการเพิ่มสไลด์ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม  ในแถบนำทางสไลด์ จากนั้นคลิกเค้าโครงสไลด์
 4. หากต้องการเพิ่มข้อความของคุณเองลงในสไลด์ ให้ดับเบิ้ลคลิกข้อความในที่พัก 
 5. หากต้องการเพิ่มภาพของคุณเองลงในสไลด์ ให้ลากภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังภาพในที่พักภาพ

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะ ขนาดสไลด์ หรือชุดรูปแบบหลังจากสร้างงานนำเสนอใน Keynote สำหรับ iCloud ในตอนแรก ให้เปิดงานนำเสนอใน Keynote บน iPhone, iPad หรือ Mac

วันที่เผยแพร่: