ตั้งค่างานนำเสนอของคุณใน Keynote

ดูวิธีการเลือกชุดรูปแบบ เพิ่มสไลด์ แล้วเปลี่ยนลักษณะและอัตราสัดส่วนของงานนำเสนอบน Mac, iPhone, iPad, iPod touch หรือแบบออนไลน์ที่ iCloud.com

Mac และ iPad ที่มี Keynote เปิดงานนำเสนอเดียวกัน

ใช้ Keynote สำหรับ iOS

ดูวิธีเลือกชุดรูปแบบ เพิ่มเนื้อหา เปลี่ยนลักษณะของสไลด์ และอีกมากมาย

เลือกชุดรูปแบบและเพิ่มเนื้อหา

หากต้องการสร้างงานนำเสนอ Keynote ขั้นแรกให้เลือกชุดรูปแบบ ชุดรูปแบบประกอบด้วยเค้าโครงสไลด์ที่ออกแบบไว้แล้ว ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเริ่มต้นงานนำเสนอของคุณได้

 1. ในตัวจัดการงานนำเสนอ ให้แตะปุ่มเพิ่ม  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
 2. แตะชุดรูปแบบงานนำเสนอ
 3. หากต้องการเพิ่มสไลด์ ให้แตะเพิ่มสไลด์  ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะเค้าโครงสไลด์
 4. หากต้องการเพิ่มข้อความของคุณเอง ให้แตะสองครั้งที่ข้อความในที่พัก 
 5. หากต้องการแทนที่ภาพในที่พัก ให้แตะแทนที่สื่อ  บนภาพในที่พัก แล้วเลือกภาพของคุณเอง

เปลี่ยนลักษณะของสไลด์

ในการเปลี่ยนลักษณะของสไลด์อย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับใช้ต้นแบบอื่นกับสไลด์ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนต้นแบบของสไลด์ เนื้อหาใดๆ ที่คุณเพิ่มไปแล้วจะปรากฏในเค้าโครงใหม่

 1. เลือกอย่างน้อยหนึ่งสไลด์
 2. แตะรูปแบบ  แล้วแตะต้นแบบ
 3. ปัดเพื่อดูต้นแบบทั้งหมด แล้วแตะหนึ่งต้นแบบเพื่อปรับใช้ 

เปลี่ยนขนาดสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดสไลด์เพื่อปรับให้พอดีกับหน้าจอได้โดยใช้อัตราสัดส่วนต่างๆ เนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้วอาจถูกย้ายเพื่อรองรับอัตราสัดส่วนใหม่

 1. แตะเพิ่มเติม  > ตั้งค่าเอกสาร
 2. แตะขนาดสไลด์ แล้วแตะขนาดใหม่
 3. หากคุณเลือกกำหนดเอง ให้ป้อนขนาดของสไลด์แล้วแตะเสร็จสิ้น แตะสไลด์ก่อนหน้า  หรือสไลด์ถัดไป  พื่อดูตัวอย่างสไลด์ในขนาดใหม่
 4. แตะเสร็จสิ้น

เปลี่ยนลักษณะของงานนำเสนอทั้งงาน

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของงานนำเสนอทั้งงาน คุณสามารถเลือกชุดรูปแบบใหม่ได้ทุกเมื่อ หากคุณเพิ่มเนื้อหาลงไปแล้ว เนื้อหานั้นจะถูกวางในสไลด์ของชุดรูปแบบใหม่ การปรับแต่งใดๆ ที่คุณทำไว้ เช่น เปลี่ยนสีของข้อความ จะปรากฏในชุดรูปแบบใหม่

 1. แตะเพิ่มเติม  > ตั้งค่าเอกสาร
 2. แตะชุดรูปแบบ หรือปัดไปทางซ้ายเพื่อดูชุดรูปแบบเพิ่มเติม
 3. แตะเสร็จสิ้น

แก้ไขสไลด์ต้นแบบ

หากต้องการแก้ไขหลายสไลด์ในงานนำเสนอของคุณในคราวเดียว คุณสามารถใช้วิธีแก้ไขสไลด์ต้นแบบได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของสไลด์ต้นแบบและเพิ่มข้อความ รูปภาพ และวัตถุต่างๆ การเปลี่ยนแปลงกับสไลด์ต้นแบบจะมีผลกับสไลด์ในงานนำเสนอที่ใช้ต้นแบบเดียวกัน

 1. แตะที่พื้นหลังของสไลด์ แล้วแตะแก้ไขสไลด์ต้นแบบ ในเมนูที่ปรากฏขึ้น 
 2. ในแถบด้านข้าง ให้แตะที่สไลด์ต้นแบบที่คุณต้องการแก้ไข
 3. เลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ คุณสามารถจัดเรียงเนื้อหาใหม่และเพิ่มข้อความ รูปภาพ และวัตถุใดๆ ลงในสไลด์
 4. เมื่อแก้ไขสไลด์ต้นแบบเรียบร้อยแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้นที่มุมบนขวา


ใช้ Keynote สำหรับ Mac

ดูวิธีเลือกชุดรูปแบบ เพิ่มเนื้อหา เปลี่ยนลักษณะของสไลด์ และอีกมากมาย

เลือกชุดรูปแบบและเพิ่มเนื้อหา

 1. ใน Keynote ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ชุดรูปแบบที่คุณต้องการใช้ในหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ หากหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบไม่ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วเลือกไฟล์ > ใหม่ จากหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ชุดรูปแบบที่คุณต้องการใช้
 2. หากต้องการเพิ่มสไลด์ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม  ในแถบเครื่องมือ แล้วคลิกเค้าโครงสไลด์
 3. หากต้องการเพิ่มข้อความของคุณเอง ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ข้อความในที่พัก 
 4. หากต้องการแทนที่ภาพในที่พัก ให้คลิกแทนที่สื่อ  บนภาพในที่พัก แล้วเลือกภาพ

เปลี่ยนลักษณะของสไลด์

ในการเปลี่ยนลักษณะของสไลด์อย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับใช้ต้นแบบอื่นกับสไลด์ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนต้นแบบของสไลด์ เนื้อหาใดๆ ที่คุณเพิ่มไปแล้วจะปรากฏในเค้าโครงใหม่

 1. คลิกเมนูมุมมอง  แล้วเลือกแถบนำทาง จากนั้นเลือกสไลด์ในแถบนำทางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 2. คลิกรูปแบบ  แล้วคลิกเปลี่ยนต้นแบบ จากนั้นคลิกต้นแบบเพื่อปรับใช้กับสไลด์ที่เลือก

เปลี่ยนขนาดสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดสไลด์เพื่อปรับให้พอดีกับหน้าจอหรือโปรเจ็กเตอร์ได้โดยใช้อัตราสัดส่วนต่างๆ เนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้วอาจถูกย้ายเพื่อรองรับอัตราสัดส่วนใหม่

 1. คลิกเอกสาร  แล้วคลิกปุ่มเอกสาร
 2. เลือกขนาดสไลด์จากเมนูป๊อปอัพขนาดสไลด์
 3. หากคุณเลือกขนาดสไลด์กำหนดเอง ให้ป้อนขนาดของสไลด์แล้วคลิกตกลง

เปลี่ยนลักษณะของงานนำเสนอทั้งงาน

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของงานนำเสนอทั้งงาน คุณสามารถเลือกชุดรูปแบบใหม่ได้ทุกเมื่อ หากคุณเพิ่มเนื้อหาลงไปแล้ว เนื้อหานั้นจะถูกวางในสไลด์ของชุดรูปแบบใหม่

 1. คลิกเอกสาร  แล้วคลิกปุ่มเอกสาร
 2. คลิกเปลี่ยนชุดรูปแบบ
 3. ดับเบิ้ลคลิกชุดรูปแบบใหม่ 
 4. หากต้องการให้การปรับแต่งใดๆ ที่คุณทำไว้ เช่น สีของข้อความ การปรากฏในชุดรูปแบบใหม่ ให้เลือก "เก็บรักษารายการแก้ลักษณะของคุณ" 
 5. คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนชุดรูปแบบได้เสมอหากคุณชอบชุดรูปแบบก่อนหน้ามากกว่า

แก้ไขสไลด์ต้นแบบ

หากต้องการแก้ไขหลายสไลด์ในงานนำเสนอของคุณในคราวเดียว คุณสามารถใช้วิธีแก้ไขสไลด์ต้นแบบได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของสไลด์ต้นแบบและเพิ่มข้อความ รูปภาพ และวัตถุต่างๆ การเปลี่ยนแปลงกับสไลด์ต้นแบบจะมีผลกับสไลด์ในงานนำเสนอที่ใช้ต้นแบบเดียวกัน

 1. จากแถบเมนู ให้เลือกมุมมอง > แก้ไขสไลด์ต้นแบบ
 2. ในแถบด้านข้าง ให้เลือกสไลด์ต้นแบบที่คุณต้องการแก้ไข 
 3. เลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ คุณสามารถจัดเรียงเนื้อหาใหม่และเพิ่มข้อความ รูปภาพ และวัตถุใดๆ ลงในสไลด์
 4. เมื่อแก้ไขสไลด์ต้นแบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้นที่มุมล่างขวา


Keynote สำหรับ iCloud

คุณสามารถเลือกชุดรูปแบบเมื่อสร้างงานนำเสนอ Keynote ใหม่แบบออนไลน์ที่ iCloud.com ได้

 1. ในตัวจัดการงานนำเสนอ ให้คลิกสร้างงานนำเสนอ Keynote ใหม่
 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ชุดรูปแบบ งานนำเสนอจะเปิดขึ้นในแถบหรือหน้าต่างใหม่ในเบราเซอร์ของคุณ
 3. หากต้องการเพิ่มสไลด์ ให้คลิก เลือกสไลด์ที่จะเพิ่มลงในงานนำเสนอนี้ ในแถบนำทางสไลด์ จากนั้นคลิกเค้าโครงสไลด์
 4. หากต้องการเพิ่มข้อความของคุณเองลงในสไลด์ ให้ดับเบิ้ลคลิกข้อความในที่พัก 
 5. หากต้องการเพิ่มภาพของคุณเองลงในสไลด์ ให้ลากภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังภาพในที่พักภาพ

หากคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะของสไลด์ ขนาดสไลด์ หรือชุดรูปแบบหลังจากที่เริ่มสร้างงานนำเสนอของคุณใน Keynote สำหรับ iCloud ให้เปิดงานนำเสนอของคุณใน Keynote สำหรับ Mac หรือ iOS

วันที่เผยแพร่: