วิธีการส่งไฟล์แนบในแอพเมลบน iPhone, iPad และ iPod touch

เมื่อใช้แอพเมล คุณจะสามารถเพิ่มไฟล์แนบ รูปภาพ วิดีโอ หรือแม้แต่ภาพวาดไปที่อีเมลของคุณได้ 

ดูวิธีเพิ่มไฟล์แนบจากแอพไฟล์ รวมถึงรูปภาพและวิดีโอจากแอพรูปภาพ

เพิ่มไฟล์แนบ

 1. เปิดแอพเมลแล้วแตะเขียนอีเมล หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ แล้วแตะเนื้อหาของอีเมล
 2. แตะเคอร์เซอร์เพื่อเปิดเมนูแก้ไข
  เพิ่มไฟล์แนบ
 3. แตะ ไอคอนลูกศร แล้วแตะเพิ่มไฟล์แนบ นอกจากนี้ บน iPad คุณยังสามารถแตะ เพิ่มไฟล์แนบ บนคีย์บอร์ดแทนการแตะเคอร์เซอร์ได้
 4. ดูแอพไฟล์ทั้งหมด แล้วเลือกไฟล์แนบหนึ่งไฟล์
 5. เมื่อคุณพร้อม ให้แตะส่ง หรือทำตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้งเพื่อเพิ่มไฟล์แนบอื่น


เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ

 1. เปิดแอพเมลแล้วแตะเขียนอีเมล หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ แล้วแตะเนื้อหาของอีเมล
 2. แตะเคอร์เซอร์เพื่อเปิดเมนูแก้ไข
 3. แตะ ไอคอนลูกศร แล้วแตะแทรกรูปภาพหรือวิดีโอ นอกจากนี้ บน iPad คุณยังสามารถแตะ ไอคอนกล้อง แทนการแตะเคอร์เซอร์ แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอจากแอพรูปภาพ แล้วแตะเลือก
 4. เมื่อคุณพร้อม ให้แตะส่ง หรือทำตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้งเพื่อเพิ่มไฟล์แนบอื่น


แทรกภาพวาด

 1. เปิดแอพเมลแล้วแตะเขียนอีเมล หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ แล้วแตะเนื้อหาของอีเมล
 2. แตะเคอร์เซอร์เพื่อเปิดเมนูแก้ไข 
 3. แตะไอคอนลูกศร จนกว่าคุณจะเห็น "แทรกภาพวาด"
 4. สเก็ตช์วาดภาพด้วยนิ้วของคุณ หากคุณใช้ iPad Pro คุณจะสามารถสเก็ตช์ภาพด้วย Apple Pencil ได้
 5. เมื่อพร้อม ให้แตะเสร็จสิ้น แล้วแตะแทรกภาพวาด นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อกลับไปที่อีเมลของคุณโดยไม่แทรกภาพวาดได้

หลังจากที่คุณเพิ่มไฟล์แนบหรือรูปภาพแล้ว คุณสามารถใช้คุณสมบัติทำเครื่องหมายเพื่อเพิ่มภาพวาด ข้อความ ลายเซ็น และอื่นๆ ไปที่ไฟล์แนบและรูปภาพของคุณ


ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอพเมล

วันที่เผยแพร่: