วิธีการทำงานของ "หวัดดี Siri" บนอุปกรณ์หลายเครื่อง

ดูวิธีที่อุปกรณ์ตอบสนองต่อ "หวัดดี Siri" เมื่อมีอุปกรณ์ใกล้เคียงหลายเครื่องที่รองรับคุณสมบัตินี้

อุปกรณ์เครื่องใดบ้างที่ตอบสนองต่อ "หวัดดี Siri"

เมื่อคุณพูดว่า "หวัดดี Siri" ใกล้ๆ อุปกรณ์หลายเครื่องที่รองรับ "หวัดดี Siri" อุปกรณ์เหล่านั้นจะใช้บลูทูธเพื่อสื่อสารระหว่างกันอย่างรวดเร็วและตรวจสอบว่าเครื่องใดควรตอบสนองต่อคำขอนั้น อุปกรณ์ที่ตอบสนองคือเครื่องที่ได้ยินคุณชัดที่สุด หรือเครื่องที่เพิ่งถูกยกขึ้นมาหรือเพิ่งใช้งาน

HomePod จะตอบสนองคำขอส่วนใหญ่ของ Siri แม้ว่าจะมีอุปกรณ์อื่นที่รองรับ "หวัดดี Siri" อยู่ใกล้ๆ หากต้องการใช้ Siri บนอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจง ให้ยกอุปกรณ์นั้นขึ้นเพื่อปลุก หรือกดปุ่มเพื่อใช้ Siri แล้วพูดคำขอของคุณ

สิ่งที่ควรทำเมื่ออุปกรณ์ผิดเครื่องตอบสนองต่อ "หวัดดี Siri"

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์แต่ละเครื่องเปิดบลูทูธแล้ว หากบลูทูธปิดอยู่หรืออุปกรณ์อยู่นอกระยะสัญญาณบลูทูธของอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ อาจมีอุปกรณ์หลายเครื่องตอบสนองต่อคำขอของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์แต่ละเครื่องใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดของ Apple หากบางเครื่องใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่า อาจมีอุปกรณ์หลายเครื่องตอบสนองต่อ "หวัดดี Siri"
  • บนอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการใช้งาน "หวัดดี Siri" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด "หวัดดี Siri" ไว้ในการตั้งค่า Siri
  • หากคุณมี iPhone หรือ iPad คุณสามารถวางเครื่องคว่ำหน้าลงเพื่อไม่ให้เครื่องตอบสนองต่อ "หวัดดี Siri" ได้
  • หากคุณมี HomePod คุณสามารถพูดว่า "หวัดดี Siri ปิดหวัดดี Siri" หรือใช้แอพบ้านเพื่อปิดการฟัง "หวัดดี Siri" หากต้องการเปิดใช้งานอีกครั้ง ให้แตะด้านบนสุดของ HomePod ค้างไว้ แล้วพูดว่า "เปิดหวัดดี Siri"
  • หากคุณมี Mac ที่รองรับ "หวัดดี Siri" คุณสามารถปิดฝาเครื่องเพื่อไม่ให้เครื่องตอบสนองต่อ "หวัดดี Siri" และหาก "อนุญาต Siri ขณะล็อคอยู่" ปิดอยู่ในการตั้งค่า Siri เครื่องก็จะไม่ตอบสนองเมื่อหน้าจอล็อคอยู่

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Siri บนอุปกรณ์เหล่านี้

คุณสมบัติต่างๆ ของ Siri อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: