หากคุณไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์การใช้งานใน Apple Configurator

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์การใช้งานของคุณหลังจากที่คุณโยกย้ายไปยังแอพและหนังสือใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager 

ก่อนจะเริ่มต้น

เพิกถอนสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดให้ทั้งหมด

 1. เปิด Apple Configurator
 2. เลือก Account (บัญชี) > Sign In (ลงชื่อเข้า) จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ App Store ด้วยบัญชี VPP ของคุณ
 3. เลือก Window (หน้าต่าง) > VPP Assignments (การกำหนด VPP)
 4. คลิกที่สามเหลี่ยมถัดจากแอพเพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่กำหนดแอพให้
 5. เลือกอุปกรณ์ในรายการ คลิก Remove (ลบออก) ในแถบเครื่องมือจากนั้นคลิก Revoke (เพิกถอน)
 6. ทำขั้นตอนที่ 4 และ 5 ซ้ำเพื่อเพิกถอนสิทธิ์การใช้งานจากแอพอื่นๆ
 7. ไปที่ส่วนถัดไปและโอนสิทธิ์การใช้งาน VPP เดิมของคุณ

โอนสิทธิ์การใช้งาน VPP เดิมของคุณ

หลังจากที่คุณได้เพิกถอนสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดทั้งหมดแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Apple School Manager หรือ Apple Business Manager
 2. คลิกการตั้งค่า จากนั้นคลิกแอพและหนังสือ
 3. โอนสิทธิ์การใช้งาน VPP เดิม
 4. ไปที่ส่วนถัดไปเพื่อสร้างตำแหน่งใหม่สำหรับ Apple Configurator

สร้างตำแหน่งใหม่สำหรับ Apple Configurator

หลังจากที่คุณได้โอนสิทธิ์การใช้งาน VPP เดิมของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Apple School Manager หรือ Apple Business Manager
 2. คลิกตำแหน่ง
 3. คลิกเพิ่มตำแหน่งใหม่*
 4. ป้อนข้อมูลตำแหน่งใหม่ จากนั้นคลิกบันทึก Apple Configurator เท่านั้นที่จะใช้ตำแหน่งนี้
 5. ไปที่ส่วนถัดไปเพื่อสร้าง Content Manager ใหม่ 

สร้าง Content Manager ใหม่

หลังจากที่คุณได้สร้างตำแหน่งใหม่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิกบัญชี
 2. คลิกเพิ่มบัญชีใหม่*
 3. ป้อนรายละเอียดบัญชี เลือก Content Manager สำหรับบทบาทผู้จัดการ จากนั้นเลือกตำแหน่งใหม่สำหรับ Apple Configurator 
 4. คลิกบันทึกบุคคล
 5. คลิกสร้างการลงชื่อเข้าใช้ รวบรวมชื่อและรหัสผ่าน จากนั้นลงชื่อออก
 6. ไปที่ส่วนถัดไปเพื่อโอนสิทธิ์การใช้งานของคุณไปยังตำแหน่งใหม่ 

ซื้อสิทธิ์การใช้งานฟรีในตำแหน่งใหม่

หลังจากที่คุณได้สร้าง Content Manager ใหม่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Apple School Manager หรือ Apple Business Manager ด้วยบัญชี Content Manager ใหม่
 2. คลิกแอพและหนังสือ
 3. เลือกเริ่มต้นใช้งานและโอนสิทธิ์การใช้งานไปยังตำแหน่งใหม่หากได้รับแจ้ง
 4. ค้นหาแอพฟรีที่คุณต้องการแจกจ่าย
 5. เลือกแอพจากผลการค้นหา
 6. เลือกตำแหน่งของ Apple Configurator ที่คุณสร้างไว้
 7. ป้อนจำนวน แล้วคลิกรับ
 8. หลังจากสิทธิ์การใช้งานปรากฏขึ้น ให้ไปที่ส่วนถัดไปและลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple Configurator

ลงชื่อเข้าใช้ Apple Configurator

หลังจากที่คุณได้รับสิทการธิ์ใช้งานฟรีในตำแหน่งใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Apple Configurator
 2. เลือก Account (บัญชี) > Sign In (ลงชื่อเข้า) จากนั้นลงชื่อเข้าด้วยบัญชี Content Manager ใหม่
 3. เลือก Window > Volume Purchasing Assignments (การกำหนดการซื้อเป็นจำนวนมาก) จากนั้นตรวจสอบว่ามีการแสดงรายการสิทธิ์การใช้งาน VPP อยู่

หลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว คุณสามารถโอนสิทธิ์การใช้งานไปยังตำแหน่งใหม่ของ Apple Configurator ขณะที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบ

* หากต้องการสร้างตำแหน่งใหม่หรือ Content Manager คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ, Site Manager หรือ People Manager

วันที่เผยแพร่: