ใช้ ssh และ scp แทน telnet และ ftp ในเทอร์นิมัล

ใน macOS High Sierra 10.13 และใหม่กว่า ให้ใช้ ssh และ scp สำหรับฟังก์ชั่นระยะไกลซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ telnet และ ftp ในแอพพลิเคชั่นเทอร์นิมัล

แอพเทอร์นิมัลใน macOS High Sierra 10.13 และใหม่กว่า ไม่มี telnet และ ftp ในแอพพลิเคชั่นเทอร์นิมัล ให้ใช้แอพพลิเคชั่นเหล่านี้แทน

  • SSH สำหรับการเข้าถึงเทอร์มินัลจากระยะไกล
  • SCP สำหรับการถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัย

 

วันที่เผยแพร่: