ความเร็ว Ethernet ของ iMac Pro

ดูวิธีรับความสูงสูงสุดจากพอร์ต Ethernet 10Gb บน iMac Pro

iMac Pro มีพอร์ต Ethernet แบบ Nbase-T 10Gb ซึ่งรองรับ Ethernet 1Gb, 2.5Gb, 5Gb และ 10Gb โดยใช้ขั้วต่อ RJ-45 และสายทองแดงเกลียวคู่มาตรฐานความยาวสูงสุด 100 เมตร (328 ฟุต)

เมื่อคุณเชื่อมต่อ iMac Pro กับอุปกรณ์อีกเครื่องผ่าน Ethernet ความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ โดยความเร็วจะขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์และสาย Ethernet ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อรองรับความเร็ว 10 Gbps และสายที่คุณใช้สามารถรองรับความเร็วนั้นได้ iMac Pro และอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่ความเร็ว 10 Gbps

ดูว่าประเภทของสายที่คุณใช้จะมีผลต่อความเร็วของ Ethernet อย่างไรได้จากตารางด้านล่าง ความเร็วที่แสดงเป็นความเร็วสำหรับสายที่มีความยาวไม่เกิน 100 เมตร (328 ฟุต) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  10BaseT 100BaseT 1 Gbps 2.5 Gbps 5 Gbps 10 Gbps
สาย Ethernet Category 5e ไม่รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ ไม่
รองรับ
สาย Ethernet Category 6 ไม่รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับความยาวสูงสุด 55 เมตร (180 ฟุต)
สาย Ethernet Category 6a ไม่รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

ดูเพิ่มเติม

  • เมื่อคุณใช้ Windows ผ่าน Boot Camp บน your iMac Pro ขอแนะนำให้คงการตั้งค่าความเร็วของพอร์ต Ethernet ไว้เป็น Autosense หากคุณกำหนดค่าความเร็วลิงก์ในแผงควบคุมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตใน Windows คุณอาจได้รับความเร็ว Ethernet ที่ถึงขีดจำกัดสูงสุด 1 Gbps
  • หากการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง iMac Pro และอุปกรณ์เครื่องอื่่นที่เชื่อมต่อผ่าน Ethernet มีความเร็วต่ำกว่าที่คุณคาด ก่อนอื่นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้สายที่มีประเภทและความยาวที่รองรับ จากนั้นตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: