ใช้อีเธอร์เน็ต 10 GB กับ Mac

ดูวิธีรับความเร็วสูงสุดจากพอร์ตอีเธอร์เน็ต 10 GB บน iMac, iMac Pro, Mac mini หรือ Mac Pro

iMac Pro และ Mac Pro มาพร้อมกับพอร์ตอีเธอร์เน็ต 10 GB Nbase-T ในตัว และ iMac (Retina 5K, 27 นิ้ว, ปี 2020) และ Mac mini (ปี 2018) มีอีเธอร์เน็ต 10 GB เป็นการกำหนดค่าเสริม พอร์ตนี้จะรองรับอีเธอร์เน็ต 1 GB, 2.5 GB, 5 GB และ 10 GB ที่ใช้ขั้วต่อ RJ-45 และสายคู่บิดเกลียวทองแดงแบบมาตรฐานที่สามารถเดินสายได้ยาวถึง 100 เมตร (328 ฟุต)

เมื่อคุณเชื่อมต่อ Mac กับอุปกรณ์อีกเครื่องผ่านอีเธอร์เน็ต ความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ โดยความเร็วจะขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์และสายอีเธอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อรองรับความเร็ว 10 Gbps และสายที่คุณใช้สามารถรองรับความเร็วนั้นได้ Mac และอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ที่ความเร็ว 10 Gbps

ดูว่าประเภทของสายที่คุณใช้จะมีผลต่อความเร็วของอีเธอร์เน็ตอย่างไรได้จากตารางด้านล่าง ความเร็วที่แสดงเป็นความเร็วสำหรับสายที่มีความยาวไม่เกิน 100 เมตร (328 ฟุต) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  10BaseT 100BaseT 1 Gbps 2.5 Gbps 5 Gbps 10 Gbps
สายอีเธอร์เน็ต Category 5e ไม่รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ ไม่
รองรับ
สายอีเธอร์เน็ต Category 6 ไม่รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับความยาวสูงสุด 55 เมตร (180 ฟุต)
สายอีเธอร์เน็ต Category 6a หรือใหม่กว่า ไม่รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

ดูเพิ่มเติม

  • เมื่อคุณใช้ Windows ผ่าน Boot Camp บน Mac คุณควรคงการตั้งค่าความเร็วของพอร์ตอีเธอร์เน็ตไว้เป็น Autosense หากคุณกำหนดค่าความเร็วลิงก์ในแผงควบคุมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตใน Windows ด้วยตนเอง คุณอาจใช้ความเร็วอีเธอร์เน็ตได้ถึงขีดจำกัดสูงสุดที่ 1 Gbps
  • หากการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Mac กับอุปกรณ์อีกเครื่องที่เชื่อมต่อผ่านอีเธอร์เน็ตมีความเร็วต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้สายที่มีประเภทและความยาวที่รองรับ จากนั้นตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: