แบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานของ iPhone

ทำความเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของ iPhone และความเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ของคุณ

iPhone ของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและวิศวกรรมที่ซับซ้อนเท่านั้น หนึ่งในเทคโนโลยีด้านที่สำคัญคือแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงาน แบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและมีตัวแปรจำนวนมากที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่และ iPhone แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ทุกชนิดเป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและมีอายุการใช้งานที่จำกัด ซึ่งหมายความว่าท้ายที่สุดแล้วความจุและประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่เหล่านี้จะเสื่อมถอย แบตเตอรี่จึงจำเป็นต้องรับการเปลี่ยน และเมื่ออายุของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับประสิทธิภาพการทำงานของ iPhone เราได้เรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้สำหรับผู้ที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

แบตเตอรี่ iPhone ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออน ซึ่งเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นเก่าๆ แล้ว แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสามารถชาร์จได้เร็วกว่า ใช้งานได้นานกว่า และมีความหนาแน่นของกำลังไฟที่สูงกว่า จึงให้ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นพร้อมทั้งมีน้ำหนักที่เบาลง ในปัจจุบันเทคโนโลยีลิเธียมไอออนแบบชาร์จซ้ำได้เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ให้เต็มขีดความสามารถ

“ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่” หมายถึงระยะเวลาที่อุปกรณ์สามารถทำงานได้ก่อนที่จะต้องชาร์จใหม่ “อายุการใช้งานแบตเตอรี่” หมายถึงระยะเวลาที่แบตเตอรี่สามารถทำงานได้ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่และอายุการใช้งานแบตเตอรี่มาจากหลายๆ สิ่งที่คุณทำกับอุปกรณ์ของคุณ แต่ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์อย่างไร จะมีวิธีช่วยยืดอายุการใช้งานเสมอ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะเชื่อมโยงกับ “อายุทางเคมี” ของแบตเตอรี่ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของระยะเวลาเพียงอย่างเดียว แต่จะประกอบไปด้วยปัจจัยอื่นๆ อาทิ จำนวนรอบการชาร์จและวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่ ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ให้เต็มขีดความสามารถ และเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น ชาร์จ iPhone เพียงครึ่งเดียวเมื่อต้องเก็บในระยะยาว อีกทั้งให้หลีกเลี่ยงการชาร์จหรือวาง iPhone ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน รวมถึงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน

เมื่อแบตเตอรี่มีอายุทางเคมีเพิ่มขึ้น

แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ทุกชนิดเป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลืองซึ่งจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อมีอายุทางเคมีเพิ่มขึ้น 

เมื่อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีอายุทางเคมีเพิ่มขึ้น ปริมาณประจุที่แบตเตอรี่สามารถเก็บได้จะลดลง ส่งผลให้อุปกรณ์มีระยะเวลาการใช้งานสั้นลงก่อนที่จะต้องชาร์จใหม่ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นค่าปริมาณความจุของแบตเตอรี่ที่สัมพันธ์กับความจุเมื่อแบตเตอรี่ยังใหม่อยู่ นอกจากนี้ ความสามารถของแบตเตอรี่ในการมอบประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดในทันทีหรือ “กำลังไฟสูงสุด” อาจลดลงด้วย เพื่อให้โทรศัพท์สามารถทำงานอย่างเป็นปกติได้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถดึงกำลังไฟจากแบตเตอรี่ได้อย่างทันที คุณลักษณะหนึ่งที่ส่งผลต่อการจ่ายไฟอย่างทันทีนี้คือความต้านทานของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่มีความต้านทานสูงอาจไม่สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอตามที่ระบบต้องการ ซึ่งความต้านทานของแบตเตอรี่สามารถเพิ่มขึ้นได้หากแบตเตอรี่มีอายุทางเคมีมากขึ้น ความต้านทานของแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นชั่วคราวเมื่อแบตเตอรี่มีกำลังไฟต่ำและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ โดยเมื่อผนวกกับอายุทางเคมีที่สูงแล้ว ความต้านทานจะเพิ่มยิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของคุณสมบัติทางเคมีในแบตเตอรี่ซึ่งเป็นปกติทั่วไปของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้

เมื่อมีการดึงกำลังไฟจากแบตเตอรี่ที่มีระดับความต้านทานสูง แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก้อนนั้นจะลดลงเป็นอย่างมาก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้จะหมายรวมถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ วงจรไฟฟ้า และตัวแบตเตอรี่เอง ระบบการจัดการพลังงานจะกำหนดขีดปริมาณการจ่ายไฟของแบตเตอรี่ รวมถึงจัดการปริมาณงานเพื่อให้สามารถรักษาการทำงานได้ เมื่อระบบการจัดการพลังงานไม่สามารถรองรับการทำงานอีกต่อไป ระบบจะปิดเครื่องเพื่อปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ซึ่งแม้ว่าการปิดเครื่องนี้จะเป็นการกระทำโดยเจตนาจากฝั่งของอุปกรณ์ แต่ฝั่งของผู้ใช้อาจไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น

การป้องกันไม่ให้ปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด

เมื่อแบตเตอรี่มีกำลังไฟต่ำ อายุทางเคมีสูง หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำ ผู้ใช้จะมีโอกาสประสบกับเหตุการณ์เครื่องปิดโดยไม่คาดคิดมากขึ้น ซึ่งในกรณีร้ายแรง การปิดเครื่องอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากจนส่งผลให้อุปกรณ์เชื่อถือไม่ได้หรือไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับ iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ระบบ iOS จะจัดการประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด ส่งผลให้ iPhone ยังสามารถใช้งานได้ต่อไป คุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพการทำงานนี้มีเฉพาะสำหรับ iPhone และจะไม่มีในผลิตภัณฑ์อื่นของ Apple ใน iOS 12.1 เป็นต้นไป iPhone 8, iPhone 8 Plus และ iPhone X จะมีคุณสมบัตินี้ แต่อาจพบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานได้น้อยลงเพราะมีการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น

การจัดการประสิทธิภาพการทำงานนี้จะทำงานโดยตรวจตราหลายๆ ส่วนพร้อมกัน ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิของอุปกรณ์ กำลังไฟของแบตเตอรี่ และความต้านทานของแบตเตอรี่ iOS จะเข้าไปจัดการประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของส่วนประกอบระบบบางชิ้น เช่น CPU และ GPU อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด เมื่อตัวแปรเหล่านี้จำเป็นต้องรับการจัดการเท่านั้น ดังนั้น ปริมาณงานของอุปกรณ์จะปรับสมดุลด้วยตัวเอง ทำให้เครื่องกระจายงานระบบได้ราบรื่นขึ้น แทนที่การเร่งประสิทธิภาพการทำงานอย่างฉับพลัน เป็นวงกว้างพร้อมกันทั้งหมด ในบางกรณี ผู้ใช้อาจไม่ได้รู้สึกว่าอุปกรณ์มีประสิทธิภาพการทำงานประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งระดับการเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ได้จะขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องรับการจัดการประสิทธิภาพการทำงานมากน้อยเพียงใด

ในกรณีที่เครื่องจำเป็นต้องรับการจัดการประสิทธิภาพการทำงานในระดับที่สูงมาก ผู้ใช้อาจรู้สึกถึงผลกระทบต่างๆ อาทิ

 • ใช้เวลานานขึ้นในการเปิดใช้แอพ
 • อัตราเฟรมลดลงขณะเลื่อนหน้า
 • แบ็คไลท์หรี่แสงลง (ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในศูนย์ควบคุม)
 • ความดังเสียงของลำโพงลดลงไม่เกิน -3 dB
 • บางแอพมีอัตราเฟรมที่ค่อยๆ ลดลง
 • ในกรณีที่ร้ายแรงมาก แฟลชของกล้องจะถูกปิดใช้งานตามที่แสดงบน UI กล้อง
 • แอพที่รีเฟรชอยู่เบื้องหลังอาจจำเป็นต้องโหลดอีกครั้งเมื่อเปิด

ส่วนที่สำคัญหลายๆ ส่วนจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากคุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพการทำงานนี้ ส่วนดังกล่าวประกอบด้วย

 • คุณภาพการโทรผ่านเซลลูลาร์และประสิทธิภาพการทำงานในการรับส่งข้อมูลของเครือข่าย
 • คุณภาพของรูปภาพและวิดีโอที่ถ่าย
 • ประสิทธิภาพการทำงานของ GPS
 • ความแม่นยำของตำแหน่งที่ตั้ง
 • เซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น ไจโรสโคป อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว บารอมิเตอร์
 • Apple Pay

สำหรับกรณีที่แบตเตอรี่มีกำลังไฟต่ำและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ การเปลี่ยนแปลงของการจัดการประสิทธิภาพการทำงานจะเกิดขึ้นชั่วคราว หากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์มีอายุทางเคมีที่สูงในระดับหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอาจเกิดขึ้นนานกว่าเดิม ซึ่งเป็นเพราะแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ทุกชนิดเป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและมีอายุการใช้งานที่จำกัด สุดท้ายแล้ว แบตเตอรี่เหล่านี้ต่างจำเป็นต้องรับการเปลี่ยน หากคุณได้รับผลกระทบจากส่วนนี้และต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อาจช่วยได้

สำหรับ iOS 11.3 และใหม่กว่า

iOS 11.3 และใหม่กว่าปรับปรุงคุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพการทำงานนี้ โดยจะประเมินระดับการจัดการประสิทธิภาพที่จำเป็นอยู่เป็นระยะๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด หากสุขภาพแบตเตอรี่สามารถรองรับความต้องการกำลังไฟสูงสุดที่สังเกตได้ ปริมาณการจัดการประสิทธิภาพการทำงานจะลดลง หากการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก การจัดการประสิทธิภาพการทำงานจะเพิ่มขึ้น การประเมินเช่นนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการประสิทธิภาพการทำงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้น

iPhone 8 และใหม่กว่าใช้การออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น ทำให้สามารถคาดการณ์ทั้งกำลังไฟที่จำเป็นและความจุกำลังไฟของแบตเตอรี่ได้แม่นยำมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมให้เต็มขีดความสามารถ ซึ่งทำให้เครื่องสามารถใช้ระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างออกไป ทำให้ iOS คาดการณ์และหลีกเลี่ยงการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิดได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจเห็นผลกระทบของการจัดการประสิทธิภาพการทำงานใน iPhone 8 และใหม่กว่าได้น้อยลง เมื่อเวลาผ่านไป ความจุและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ใน iPhone ทุกรุ่นจะเสื่อมสภาพลงและจะต้องเปลี่ยนใหม่ในที่สุด

สุขภาพแบตเตอรี่

สำหรับ iPhone 6 และใหม่กว่า iOS 11.3 และใหม่กว่าได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ เพื่อแสดงสุขภาพแบตเตอรี่และคำแนะนำหากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ คุณสมบัติเหล่านี้สามารถพบได้ในการตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถดูได้ว่าคุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพการทำงานกำลังเปิดอยู่หรือไม่และสามารถเลือกปิดได้ โดยคุณสมบัตินี้คือส่วนที่จัดการประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด คุณสมบัตินี้จะเปิดใช้งานเฉพาะหลังจากที่เกิดการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิดเป็นครั้งแรกบนอุปกรณ์ซึ่งใช้แบตเตอรี่ที่ความสามารถในการให้กำลังไฟสูงสุดโดยทันทีลดลง คุณสมบัตินี้มีอยู่ใน iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ใน iOS 12.1 เป็นต้นไป iPhone 8, iPhone 8 Plus และ iPhone X จะมีคุณสมบัตินี้ แต่อาจพบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานได้น้อยลงเพราะมีการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น

(หมายเหตุ: ในตอนแรก อุปกรณ์ที่อัพเดทจาก iOS 11.2.6 หรือเก่ากว่าจะปิดใช้งานการจัดการประสิทธิภาพการทำงานเอาไว้ คุณสมบัตินี้จะเปิดใช้งานขึ้นอีกครั้งหากอุปกรณ์ประสบกับการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด)

iPhone ทุกรุ่นมาพร้อมการจัดการประสิทธิภาพการทำงานขั้นพื้นฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่และระบบโดยรวมจะทำงานได้ตามที่ได้รับการออกแบบมาและส่วนประกอบภายในได้รับการปกป้อง ซึ่งรวมถึงลักษณะการทำงานในอุณหภูมิสูงหรือต่ำและการจัดการแรงดันไฟฟ้าภายใน การจัดการประสิทธิภาพการทำงานประเภทนี้จำเป็นต่อความปลอดภัยและการทำงานที่คาดหวัง และไม่สามารถปิดใช้งานได้

ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ของคุณ

หน้าจอสุขภาพแบตเตอรี่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความจุสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของแบตเตอรี่ 

ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่คือปริมาณความจุของแบตเตอรี่ที่สัมพันธ์กับความจุเมื่อแบตเตอรี่ยังใหม่อยู่ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อมีอายุทางเคมีเพิ่มขึ้น อาจทำให้ชั่วโมงการใช้งานน้อยลงหลังจากชาร์จเต็มแล้วได้ ความจุของแบตเตอรี่อาจแสดงว่าเหลือน้อยกว่า 100% เพียงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาระหว่างการผลิตและการเปิดใช้งาน iPhone

แบตเตอรี่ปกติจะได้รับการออกแบบให้รักษาความจุไว้สูงสุด 80% ของความจุดั้งเดิมเมื่อชาร์จแบบเต็มได้ 500 รอบเมื่อทำงานในสภาวะปกติ การรับประกันหนึ่งปีจะรวมความคุ้มครองการบริการแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่อง หากเครื่องไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน Apple จะเสนอบริการแบตเตอรี่แบบมีค่าใช้จ่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบการชาร์จ

 

เมื่อสุขภาพแบตเตอรี่ของคุณเสื่อมลง ความสามารถในการมอบประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของแบตเตอรี่ก็ลดลงเช่นกัน หน้าจอสุขภาพแบตเตอรี่จะประกอบด้วยส่วนประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดที่อาจมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ประสิทธิภาพการทำงานปกติ

เมื่อสภาพแบตเตอรี่สามารถรองรับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดได้ตามปกติและไม่ได้ปรับใช้คุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้

แบตเตอรี่ของคุณรองรับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดตามปกติอยู่ในตอนนี้

ปรับใช้การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อปรับใช้คุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน คุณจะเห็นข้อความนี้

iPhone เครื่องนี้มีปัญหาในการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิดเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่สามารถส่งมอบพลังงานสูงสุดที่จำเป็นได้ จึงมีการปรับใช้การจัดการประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยปกป้องไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกครั้ง ปิดใช้งาน…

โปรดทราบว่าหากคุณปิดใช้งานการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน คุณจะไม่สามารถเปิดกลับได้อีก คุณสมบัตินี้จะเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติหากเกิดการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด ตัวเลือกเพื่อปิดการใช้งานจะปรากฏขึ้นเช่นกัน

ไม่ทราบสุขภาพแบตเตอรี่

หาก iOS ไม่สามารถระบุสุขภาพแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ คุณจะเห็นข้อความนี้

iPhone เครื่องนี้ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถให้บริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ…

นี่อาจมีสาเหตุมาจากแบตเตอรี่ได้รับการติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีชิ้นส่วนของแบตเตอรี่ที่ไม่รู้จัก

การจัดการประสิทธิภาพการทำงานปิดอยู่

หากคุณปิดใช้งานคุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับใช้ คุณจะเห็นข้อความนี้

iPhone เครื่องนี้มีปัญหาในการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิดเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่สามารถส่งมอบพลังงานสูงสุดที่จำเป็นได้ คุณได้ปิดใช้งานการปกป้องการจัดการประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวเองแล้ว

หากอุปกรณ์ของคุณประสบปัญหาการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิดอีก คุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพการทำงานจะถูกปรับใช้อีกครั้ง ตัวเลือกเพื่อปิดการใช้งานจะปรากฏขึ้นเช่นกัน

สุขภาพแบตเตอรี่เสื่อมลง

หากสุขภาพแบตเตอรี่เสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด ข้อความด้านล่างนี้จะปรากฏขึ้น

ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานและความจุเต็มรูปแบบดังเดิมได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ…

ข้อความนี้ไม่ได้แสดงถึงปัญหาด้านความปลอดภัย แบตเตอรี่ของคุณยังสามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ ที่สังเกตได้ แบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนใหม่จะปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ข้อความสำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่

หากคุณเห็นข้อความด้านล่างนี้ หมายความว่าไม่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ใน iPhone ของคุณได้ ข้อความนี้จะใช้กับ iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR

ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่า iPhone เครื่องนี้ใช้แบตเตอรี่ Apple ของแท้หรือไม่ ไม่มีข้อมูลสุขภาพสำหรับแบตเตอรี่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแบตเตอรี่ที่รายงาน หากต้องการตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ

วิธีขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ของคุณได้รับผลกระทบจากแบตเตอรี่ที่มีอายุเพิ่มขึ้นและคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple สำหรับตัวเลือกการบริการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการและการรีไซเคิลแบตเตอรี่

วันที่เผยแพร่: