เพิ่มเพลงไปที่คิวของคุณเพื่อเล่นเป็นเพลงถัดไป

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับเพลงที่เล่นในแอพเพลงหรือใน iTunes หรือจัดคิวเพลงสำหรับ Apple TV หรือ HomePod ของคุณด้วยตัวเองได้


     

บน iPhone, iPad, iPod touch หรือโทรศัพท์ Android ของคุณ

ในแอพเพลง ให้ค้นหาเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการฟังหลังจากเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในขณะนั้น กดลงน้ำหนักบนรายการนั้นเพื่อใช้ 3D Touch แล้วแตะเล่นถัดไปหรือเล่นภายหลัง หากคุณไม่ใช้ 3D Touch ให้แตะที่อัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ แล้วแตะ ตัวเลือกเพิ่มเติม บนอุปกรณ์ iOS ของคุณหรือแตะ ตัวเลือกเพิ่มเติม บนโทรศัพท์ Android ของคุณแล้วเลือกเล่นถัดไปหรือเล่นภายหลัง เพลงหนึ่งเพลงหรือหลายเพลงในอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์จะเพิ่มไปที่คิวรายการถัดไปของคุณ เพลงใดๆ ที่คุณเลือกเพื่อเล่นเป็นเพลงถัดไปจะปรากฏที่ด้านบนสุดของคิว และเพลงใดๆ ที่คุณเลือกเพื่อเล่นภายหลังจะปรากฏที่ด้านล่างสุดของคิว

หากต้องการดูคิวรายการถัดไป ให้แตะหรือปัดขึ้นบนตัวเล่นที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดกำลังเล่นอยู่ แล้วเลื่อนลง หากต้องการเรียงลำดับคิวใหม่ ให้กด เมนู แล้วลากเพลงขึ้นหรือลง หากต้องการลบรายการออกจากรายการถัดไป ให้ปัดไปทางซ้ายบนรายการนั้น แล้วแตะเอาออก

หากคุณเลือกเล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ใหม่ คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับเก็บหรือล้างคิวรายการถัดไปของคุณ

คุณยังสามารถสร้างคิวของตอนพ็อดคาสท์ในแอพพ็อดคาสท์สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch ได้อีกด้วย

บน Mac หรือ PC

ใน iTunes ให้ค้นหาเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการฟังหลังจากเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในขณะนั้น คลิกขวาที่รายการนั้นแล้วเลือกเล่นถัดไปหรือเล่นภายหลัง เพลงใดๆ ที่คุณเลือกเพื่อเล่นเป็นเพลงถัดไปจะปรากฏที่ด้านบนสุดของคิว และเพลงใดๆ ที่คุณเลือกเพื่อเล่นภายหลังจะปรากฏที่ด้านล่างสุดของคิว

หากต้องการดูรายการถัดไป ให้คลิก   ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes หากต้องการเรียงลำดับคิวใหม่ ให้คลิกที่เพลงค้างไว้ แล้วลากเพื่อย้ายขึ้นหรือลงในคิวของคุณ หากคุณต้องการลบรายการออกจากรายการถัดไป ให้วางตัวชี้ค้างไว้บนรายการนั้นแล้วคลิก  ที่มุมซ้ายบนสุด

หากคุณเลือกเล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ใหม่ คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับเก็บหรือล้างคิวรายการถัดไปของคุณ

   

บน Apple TV หรือ HomePod ของคุณ

หากคุณมี Apple TV หรือ HomePod อยู่ใกล้ๆ และมีการสมัครใช้งาน Apple Music คุณสามารถใช้แอพเพลงบน iPhone, iPad หรือ iPod touch เพื่อควบคุมเพลงที่จะเล่นถัดไปได้

บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้เปิดแอพเพลง แตะหรือปัดขึ้นบนตัวเล่นที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดกำลังเล่นอยู่ แล้วแตะ  คุณจะเห็นบัตรแต่ละใบสำหรับ Apple TV หรือ HomePod แต่ละเครื่องนอกเหนือจากตัวเลือกหลักที่ใช้ AirPlay เพื่อสตรีมเสียงจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณไปที่อุปกรณ์เครื่องอื่น แตะที่บัตรของอุปกรณ์ที่คุณต้องการควบคุม

หลังจากที่คุณแตะที่บัตรของอุปกรณ์แล้ว สิ่งที่คุณเห็นในแอพเพลงจะแสดงเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในขณะนั้นและคิวรายการถัดไปสำหรับ Apple TV หรือ HomePod เครื่องนั้น

เพลงใดๆ ที่คุณเลือกเพื่อเล่นถัดไป เล่นภายหลัง หรือย้ายขึ้นหรือลงในคิวรายการถัดไปมีผลต่อลำดับการเล่นสำหรับอุปกรณ์เครื่องนั้นโดยเฉพาะ

หากคุณมี Apple TV หรือ HomePod เครื่องอื่นอยู่ในห้องอื่น คุณสามารถสร้างคิวที่แยกต่างหากสำหรับอุปกรณ์เหล่านั้นได้

คุณสามารถเลือกเพลงที่จะเล่นถัดไปจาก iTunes บน Mac ได้โดยการคลิก 

คุณยังสามารถเลือกเพลงที่จะเล่นถัดไปจาก Apple TV เครื่องอื่นได้อีกด้วย จากหน้าจอโฮม ให้กด  ค้างไว้บน Siri Remote หรือ Apple TV Remote แล้วปัดไปทางขวาบนพื้นผิวระบบสัมผัสเพื่อดูปลายทางเสียงเพิ่มเติม

สร้างคิวที่แชร์

หากคุณอยู่ที่บ้านของเพื่อนหรือมีแขกมาที่บ้าน ทุกคนสามารถแชร์การควบคุมของคิวรายการถัดไปสำหรับ Apple TV หรือ HomePod ได้ แขกคนใดที่ต้องการเพิ่มเพลงไปที่คิวจะต้องมี Apple Music หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิก คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่ลำดับคิวของเพลงเท่านั้น

บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้เปิดแอพเพลง แตะหรือปัดขึ้นบนตัวเล่นที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดกำลังเล่นอยู่ แล้วแตะ  จากนั้นแตะบัตรของอุปกรณ์ที่คุณต้องการจัดการคิว 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในคิวรายการถัดไปจะแสดงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้คนอื่นเมื่อผู้ใช้เข้าไปจัดการคิวรายการถัดไปสำหรับ Apple TV หรือ HomePod ที่แชร์

ก่อนที่คุณจะสามารถแชร์การควบคุมได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: