เชื่อมต่อจอแสดงผลหลายจอกับ iMac Pro ของคุณ

เพราะมีพอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ตติดตั้งมาให้ในตัว iMac Pro จึงสามารถรองรับจอแสดงผล 4K ได้สูงสุดสี่จอหรือจอแสดงผล 5K สูงสุดสองจอ

คุณสามารถเชื่อมต่อกับจอแสดงผลได้สูงสุดสี่จอด้วยการกำหนดค่าต่อไปนี้

  • จอแสดงผล 5K ที่มีความละเอียด 5120x2880 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนสองจอ
  • จอแสดงผลแบบ Single-Stream Transport (SST) 4K ที่มีความละเอียด 4096x2304 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนสี่จอ
  • จอแสดงผลแบบ Multi-Stream Transport (MST) 4K ที่มีความละเอียด 4096x2304 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนสองจอ
  • จอแสดงผล 5K ที่มีความละเอียด 5120x2880 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนหนึ่งจอ และจอแสดงผล SST 4K ที่มีความละเอียด 4096x2304 ที่ความถี่ 60Hz* สูงสุดจำนวนสามจอ

คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผล LG UltraFine 4K และจอแสดงผล LG UltraFine 5K ด้วยการกำหนดค่าต่อไปนี้

  • จอแสดงผล LG UltraFine 5K จำนวนสองจอกำหนดค่าเป็น Dual-Link SST ความละเอียด 5120x2880 10bpc ที่ความถี่ 60Hz
  • จอแสดงผล LG UltraFine 4K จำนวนสี่จอกำหนดค่าเป็น SST ความละเอียด 4096x2304 8bpc ที่ความถี่ 60Hz
  • จอแสดงผล LG UltraFine 5K จำนวนหนึ่งจอที่เชื่อมต่อกับพอร์ต 1 หรือ 2 และจอแสดงผล LG UltraFine 4K จำนวนสองจอที่เชื่อมต่อกับพอร์ต 3 หรือ 4 (ดูภาพประกอบในส่วนต่อไป)

*เชื่อมต่อจอแสดงผล 5K เป็นลำดับสุดท้าย

เชื่อมต่อกับพอร์ต Thunderbolt บนบัสที่ต่างกัน

เชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณกับพอร์ต Thunderbolt บน iMac Pro ของคุณ ใช้บัส Thunderbolt ที่ต่างกันหากเป็นไปได้ (ดูภาพประกอบ) ห้ามเชื่อมต่อบัสใดๆ กับจอแสดงผลมากกว่าสองจอ หากคุณเชื่อมต่อจอแสดงผล 5K หรือ MST 4K คุณต้องใช้บัสที่ต่างกันสำหรับจอแสดงผลแต่ละจอ

ไดอะแกรมที่แสดงพอร์ตของ iMac Pro และบัสของพอร์ตนั้น

เมื่อคุณเริ่มต้นระบบ iMac Pro ของคุณ จอแสดงผลในตัวจะสว่างขึ้น จอแสดงผลอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่จะแสดงภาพหลังจาก Mac ของคุณเริ่มต้นระบบเสร็จแล้ว หากมีจอแสดงผลอย่างน้อยหนึ่งจอไม่แสดงภาพหลังจากที่เริ่มต้นระบบเสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลของคุณและอะแดปเตอร์จอแสดงผลต่างๆ ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: