เกี่ยวกับตัวเล่น Apple Music บนเว็บและความเป็นส่วนตัว

   

  • หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Apple Music ตัวเล่น Apple Music บนเว็บจะเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเป็นตัวระบุเฉพาะของโดเมนของหน้าเว็บที่คุณเข้าชม หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Apple Music แล้ว ตัวระบุจะเหมือนกันในทุกๆ หน้าที่ตัวเล่นโหลด
  • ตัวระบุเหล่านี้จะคงอยู่เป็นเวลาหนึ่งวันและจะไม่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ
  • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Apple Music ในเบราว์เซอร์ของคุณและมีการโต้ตอบกับตัวเล่น (เช่น เล่นเพลง) เราจะเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันกับที่เราเก็บเมื่อคุณใช้แอพเพลงบนอุปกรณ์หรือเดสก์ท็อปของคุณและเก็บโดเมนของหน้าเว็บไปพร้อมกัน

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนที่ Apple เราทำงานอย่างหนักเพื่อเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้ในการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ และเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูล เราเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณต้องได้ทราบว่าเราเก็บข้อมูลใดไปบ้างและเหตุใดจึงต้องเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกได้โดยมีข้อมูลครบถ้วน ตัวเล่น Apple Music บนเว็บมีการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักการเหล่านี้ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ Apple อื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ที่ฝังตัวเล่น Apple Music บนเว็บ Apple จะเก็บข้อมูลอย่างจำกัดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตัวเล่นถูกฝังและวิธีการที่คุณโต้ตอบกับตัวเล่นโดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณไว้ การเก็บข้อมูลนี้เป็นไปเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานตัวเล่นและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานตัวเล่น ถึงแม้ว่าตัวเล่นจะฝังอยู่ในหน้าเว็บของผู้ให้บริการรายอื่น แต่ Apple เป็นผู้ให้บริการตัวเล่น ดังนั้น Apple จะสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและวิธีการใช้งานตัวเล่นได้ เอกสารนี้ปรับใช้กับการจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลของ Apple เท่านั้น หน้าเว็บที่คุณเข้าชมซึ่งฝังตัวเล่นบนเว็บอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณแยกต่างหาก และข้อมูลดังกล่าวจะมีการควบคุมผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติของหน้าเว็บนั้นๆ

ในการเก็บข้อมูลนี้ เราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลภายในที่คล้ายคลึงกัน เพื่อจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่อยู่บนอุปกรณ์ลงในโปรไฟล์เว็บเบราเซอร์ของคุณ ดูวิธีการจัดการคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ในเว็บเบราเซอร์ Safari บน Mac หรือบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ สำหรับเบราเซอร์อื่นๆ ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเว็บเบราเซอร์ของคุณ การปิดใช้งานคุกกี้หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในอาจส่งผลกระทบต่อวิธีการที่ตัวเล่นทำงาน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการลงชื่อเข้าใช้ Apple Music ในเบราเซอร์ของคุณด้วย

หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Apple Music ในเบราว์เซอร์ของคุณและหน้าเว็บที่คุณเข้าชมมีตัวเล่นฝังอยู่ เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเล่นและกิจกรรมภายในตัวเล่นนั้น ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ โดเมนของหน้าที่ฝัง ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั่วไปซึ่งอิงจากที่อยู่ IP ของคุณ (และมีเฉพาะที่อยู่ IP ที่ถูกตัดทอน) และเพลงที่คุณเล่น ข้อมูลนี้เชื่อมโยงอยู่กับตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันแบบสุ่มซึ่งเป็นตัวระบุเฉพาะของตัวเล่นบนเว็บในเบราว์เซอร์ของคุณและของโดเมนของหน้าที่ฝัง ตัวระบุนี้จะรีเซ็ตหลังจากผ่านไปหนึ่งวันและไม่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ หากมี หากคุณคลิกที่ลิงก์ในตัวเล่นเพื่อสมัคร Apple Music เราจะเก็บ URL แบบเต็มของหน้าที่ฝังซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้น

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Apple Music ในเบราว์เซอร์ของคุณและหน้าเว็บที่คุณเข้าชมมีตัวเล่นฝังอยู่ เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเล่นที่เชื่อมโยงกับตัวระบุอีกตัว ซึ่งเป็นตัวระบุที่ยังคงไม่ซ้ำกันของตัวเล่นบนเว็บในเบราว์เซอร์ของคุณ แต่จะเหมือนกันในหน้าที่ฝังทุกหน้า และเช่นเดียวกัน ตัวระบุนี้จะรีเซ็ตหลังจากผ่านไปหนึ่งวันและไม่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ ข้อมูลที่เราเก็บได้แก่ โดเมนของหน้าที่ฝัง ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั่วไปซึ่งอิงจากที่อยู่ IP ของคุณ (และมีเฉพาะที่อยู่ IP ที่ถูกตัดทอน) และการโต้ตอบกับคุณสมบัติของตัวเล่น ซึ่งไม่รวมถึงการเล่น

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Apple Music ในเบราว์เซอร์ของคุณและมีการโต้ตอบกับตัวเล่น Apple Music บนเว็บ (เช่น การคลิกลิงก์หรือเล่นเพลง) เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การใช้งาน Apple Music ของคุณและทำตามข้อผูกมัดของเรากับพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครใช้บริการ Apple Music โปรดดู Apple Music และความเป็นส่วนตัว 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวเล่น Apple Music บนเว็บและกิจกรรมของคุณภายในตัวเล่นจะถูกจัดเก็บเป็นเวลานานสูงสุดสองปีดังที่ระบุข้างต้นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ข้อมูลที่เก็บขณะอยู่ในสถานะลงชื่อเข้าใช้จะถูกจัดการตามที่อธิบายไว้ใน Apple Music และความเป็นส่วนตัว  

การเก็บและใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งดูได้ที่ https://www.apple.com/th/privacy/

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: