ขอรับ fapiao สำหรับการซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ในจีนแผ่นดินใหญ่

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ fapiao สำหรับการซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud 

วิธีการรับ fapiao

ไปที่ใบเสร็จรับเงินทางอีเมลสำหรับการซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud แล้วคลิกที่ลิงก์ fapiao

เฉพาะรายการซื้อหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 เท่านั้นที่เข้าเกณฑ์ขอรับ fapiao ได้ หากคุณซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 จะถือว่ารายการซื้อดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ขอรับ fapaio และใบเสร็จของคุณจะไม่มีลิงก์ไปยัง fapiao หากรายการซื้อของคุณเข้าเกณฑ์แต่คุณไม่พบลิงก์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการรับ fapiao ฉบับคืนเงิน

หากคุณได้รับการคืนเงินและมี fapiao สำหรับการซื้อเดิมอยู่แล้ว คุณไม่ต้องดำเนินการอื่นใดอีก เมื่อมีการดำเนินการคืนเงินของคุณแล้ว fapiao ฉบับอักษรสีแดงจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปยังที่อยู่อีเมลเดิมของคุณ

หากยอด fapiao ของคุณไม่ถูกต้องหรือการซื้อไม่เข้าเกณฑ์

การซื้อด้วยเครดิตร้านค้าหรือบัตรของขวัญจะถือว่าไม่เข้าเกณฑ์สำหรับ fapiao หากคุณใช้บัตรของขวัญหรือเครดิตร้านค้าเพื่อชำระเงินส่วนหนึ่งของรายการซื้อ fapiao ของคุณอาจแสดงจำนวนเงินที่ต่างจากยอดซื้อรวม

หากคุณไม่สามารถค้นหารายการซื้อของคุณบนพอร์ทัล fapiao ได้

โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือเพื่อขอรับความช่วยเหลือ 

 

iCloud เป็นบริการของ Apple iCloud ในจีนแผ่นดินใหญ่ดำเนินการโดย GCBD (AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co. Ltd)

วันที่เผยแพร่: