ขอรับ fapiao สำหรับการซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ในประเทศจีน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ fapiao สำหรับการซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud 

วิธีการรับ fapiao

ไปที่ใบเสร็จรับเงินทางอีเมลสำหรับการซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud แล้วคลิกที่ลิงก์ fapiao

เฉพาะรายการที่ซื้อหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 เท่านั้นที่เข้าเกณฑ์ขอรับ fapiao ได้ หากคุณซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 จะถือว่ารายการซื้อดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ขอรับ fapaio และใบเสร็จของคุณจะไม่มีลิงก์ไปยัง fapiao หากรายการซื้อของคุณเข้าเกณฑ์แต่คุณไม่พบลิงก์ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการรับ fapiao ฉบับคืนเงิน

หากคุณได้รับการคืนเงินและคุณได้รับ fapiao ของการซื้อครั้งแรกมาแล้ว คุณอาจต้องยื่นขอรับ fapiao ฉบับอักษรสีแดง ซึ่งทำได้ด้วยการไปที่ใบเสร็จรับเงินทางอีเมลฉบับเดิมแล้วคลิกลิงก์เพื่อขอรับ fapiao อีกครั้ง 

หากยอด fapiao ของคุณไม่ถูกต้องหรือการซื้อไม่เข้าเกณฑ์

การซื้อด้วยเครดิตร้านค้าหรือบัตรของขวัญจะถือว่าไม่เข้าเกณฑ์สำหรับ fapiao หากคุณใช้บัตรของขวัญหรือเครดิตร้านค้าเพื่อชำระเงินส่วนหนึ่งของรายการที่ซื้อ fapiao ของคุณอาจแสดงจำนวนเงินที่ต่างจากยอดซื้อรวม

หากคุณไม่สามารถค้นหารายการซื้อของคุณบนพอร์ทัล fapiao ได้

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือเพื่อขอรับความช่วยเหลือ 

 

iCloud เป็นบริการของ Apple ในจีน iCloud ดำเนินการโดย GCBD

วันที่เผยแพร่: