หากคุณเห็นข้อผิดพลาดและ Mac รีสตาร์ทเมื่อคุณพยายามจะติดตั้ง Windows 10 S

Boot Camp รองรับ Windows 7, Windows 8.1 และ Windows 10 รุ่น Home หรือ Pro Edition ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณพยายามติดตั้ง Windows 10 S

หากคุณพยายามใช้ผู้ช่วย Boot Camp เพื่อติดตั้งหรืออัพเกรดเป็น Windows 10 S จะมีข้อผิดพลาด "Windows could not parse or process the unattend file for pass [specialize]." (Windows ไม่สามารถแยกวิเคราะห์หรือประมวลผลแฟ้มคำตอบอัตโนมัติสำหรับรอบที่ [ค่าเฉพาะ] ได้) ปรากฏขึ้น

Mac อาจรีสตาร์ทซ้ำๆ เมื่อคุณคลิกไปตามข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ทำตามขั้นตอนเหล่าเพื่อเริ่มต้นระบบใน macOS และเริ่มการติดตั้ง Windows อีกครั้ง

  1. กดปุ่มเปิดปิดบน Mac ค้างไว้สองสามวินาทีเพื่อปิดเครื่อง
  2. รอสักครู่ แล้วกดปุ่มเปิดปิดอีกครั้งเพื่อเปิดเครื่อง Mac อีกครั้ง กดปุ่ม Option ค้างไว้ทันทีหลังจากเปิดเครื่อง Mac
  3. ปล่อยปุ่ม Option เมื่อคุณเห็นหน้าต่างโปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบ
  4. เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบ macOS แล้วคลิกที่ลูกศรหรือกดปุ่ม Return 
  5. เปิดผู้ช่วย Boot Camp อีกครั้ง แล้วคลิก ดำเนินการต่อ 
  6. คลิก กู้คืน เพื่อลบพาร์ติชั่น Boot Camp ที่มีอยู่ออก
  7. เริ่มกระบวนการติดตั้งอีกครั้งโดยใช้ Windows Home หรือ Windows Pro แทน Windows S

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: