เกี่ยวกับเริ่มต้นระบบอย่างปลอดภัย

หาก Mac ของคุณมีชิพ Apple T2 Security คุณจะสามารถใช้เริ่มต้นระบบอย่างปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีเพียงระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เท่านั้นที่จะโหลดเมื่อเริ่มต้นระบบ

ใช้งานได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ Mac ที่มีชิพ Apple T2 Security เริ่มต้นระบบอย่างปลอดภัยจะมีการตั้งค่าสามแบบเพื่อให้แน่ใจว่า Mac ของคุณจะเริ่มต้นระบบจากระบบปฏิบัติการ Mac หรือระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เท่านั้นดังนี้ ความปลอดภัยแบบเต็ม ความปลอดภัยแบบกลาง และไม่มีความปลอดภัย

เริ่มต้นระบบอย่างปลอดภัยใช้งานได้ในยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบ:

  1. เปิด Mac จากนั้นกด Command (⌘)-R ค้างไว้ทันทีที่คุณเห็นโลโก้ Apple เพื่อเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS
  2. เมื่อคุณเห็นหน้าต่างยูทิลิตี้ macOS ให้เลือกยูทิลิตี้ > ยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบจากแถบเมนู
  3. เมื่อระบบขอให้คุณรับรองความถูกต้อง ให้คลิกป้อนรหัสผ่าน macOS จากนั้นเลือกบัญชีผู้ดูแลระบบแล้วป้อนรหัสผ่าน

ความปลอดภัยแบบเต็ม

ความปลอดภัยแบบเต็มคือค่าเริ่มต้นการเริ่มต้นระบบอย่างปลอดภัยที่ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด นี่คือระดับความปลอดภัยที่เคยมีให้ใช้งานได้ก่อนหน้านี้บนอุปกรณ์ iOS เท่านั้น

ในระหว่างการเริ่มต้นระบบ Mac ของคุณจะตรวจสอบยืนยันบูรณภาพของระบบปฏิบัติการ (OS) บนดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกต้อง หาก OS ไม่ทราบหรือไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าถูกต้อง Mac ของคุณจะเชื่อมต่อกับ Apple เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบูรณภาพที่อัพเดทแล้วซึ่งต้องใช้เพื่อตรวจสอบยืนยัน OS ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเฉพาะตัวของ Mac ของคุณ และช่วยให้แน่ใจได้ว่า Mac เริ่มต้นระบบจาก OS ที่ Apple เชื่อถือ

หาก FileVault เปิดใช้งานอยู่ในขณะที่ Mac ของคุณพยายามดาวน์โหลดข้อมูลบูรณภาพที่อัพเดทแล้ว ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล็อคดิสก์ ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ จากนั้นคลิกปลดล็อคเพื่อดาวน์โหลดให้เสร็จสมบูรณ์

หาก OS ไม่ผ่านการตรวจสอบยืนยัน:

  • macOS: การเตือนที่แจ้งให้คุณทราบว่าต้องใช้รายการอัพเดทซอฟต์แวร์เพื่อใช้ดิสก์เริ่มต้นระบบนี้ คลิกอัพเดทเพื่อเปิดตัวติดตั้ง macOS ที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตั้ง macOS อีกครั้งได้บนดิสก์เริ่มต้นระบบ หรือคลิกดิสก์เริ่มต้นระบบแล้วเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบอื่น ซึ่ง Mac ของคุณจะพยายามตรวจสอบยืนยันเช่นกัน
  • Windows: การเตือนที่แจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องติดตั้ง Windows ด้วยผู้ช่วย Boot Camp

หาก Mac ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ เครื่องจะแสดงการเตือนที่แจ้งว่าต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น โดยการเลือกเครือข่ายที่ใช้งานอยู่จากเมนูสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู จากนั้นคลิกลองอีกครั้ง
  • หรือคลิกดิสก์เริ่มต้นระบบแล้วเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบอื่น
  • หรือใช้ยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบเพื่อลดระดับความปลอดภัยลงไปที่ความปลอดภัยแบบกลาง

ความปลอดภัยแบบกลาง

หากความปลอดภัยแบบกลางเปิดอยู่ในระหว่างการเริ่มต้นระบบ Mac ของคุณจะตรวจสอบยืนยัน OS บนดิสก์เริ่มต้นระบบเท่านั้นโดยตรวจสอบว่าได้ลงชื่ออย่างถูกต้องโดย Apple (macOS) หรือ Microsoft (Windows) แล้ว วิธีการนี้ไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลบูรณภาพที่อัพเดทแล้วจาก Apple ซึ่งจะทำให้ Mac ของคุณสามารถใช้ OS ที่ Apple ไม่เชื่อถืออีกต่อไปได้

หาก OS ไม่ผ่านการตรวจสอบยืนยัน:

  • macOS: การเตือนที่แจ้งให้คุณทราบว่าต้องใช้รายการอัพเดทซอฟต์แวร์เพื่อใช้ดิสก์เริ่มต้นระบบนี้ คลิกอัพเดทเพื่อเปิดตัวติดตั้ง macOS ที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตั้ง macOS อีกครั้งได้บนดิสก์เริ่มต้นระบบ วิธีการนี้ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือคลิกดิสก์เริ่มต้นระบบแล้วเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบอื่น ซึ่ง Mac ของคุณจะพยายามตรวจสอบยืนยันเช่นกัน
  • Windows: การเตือนที่แจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องติดตั้ง Windows ด้วยผู้ช่วย Boot Camp

ไม่มีความปลอดภัย

การตั้งค่าไม่มีความปลอดภัยจะไม่บังคับใช้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยใดๆ ก็ตามที่อยู่ด้านบนกับดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ

วันที่เผยแพร่: