เกี่ยวกับการจับคู่อัตราเฟรมและช่วงแสงบน Apple TV

ดูวิธีการเปิดการจับคู่อัตราเฟรมและช่วงแสง

Apple TV 4K1 ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดตามความสามารถของโทรทัศน์ 4K ตามค่าเริ่มต้น Apple TV 4K จะจับคู่ช่วงแสงเข้ากับอัตรารีเฟรชสูงสุดที่โทรทัศน์ของคุณรองรับ ตัวอย่างเช่น หากโทรทัศน์ของคุณรองรับ Dolby Vision ที่ 30Hz และรองรับ HDR10 ที่ 60Hz แล้ว Apple TV 4K จะใช้ HDR10 แทนที่จะใช้ Dolby Vision

ด้วย tvOS เวอร์ชั่นล่าสุด คุณสามารถกำหนดค่า Apple TV 4K ให้สลับรูปแบบการแสดงผลโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับช่วงแสงหรืออัตราเฟรมต้นฉบับของคอนเทนต์ที่คุณกำลังรับชมอยู่แทนที่จะใช้ความสามารถสูงสุดของโทรทัศน์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น Apple TV 4K จะใช้ HDR10 ที่ 60Hz เมื่อรับชมคอนเทนต์ HDR แต่จะสลับไปเป็น Dolby Vision ที่ 30Hz เมื่อรับชมคอนเทนต์ที่รองรับ Dolby Vision 

Apple TV (รุ่นที่ 4) ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การรับชมในแบบ HD ให้กับคุณ ด้วย tvOS เวอร์ชั่นล่าสุด คุณยังสามารถกำหนดค่า Apple TV (รุ่นที่ 4) ให้สลับรูปแบบการแสดงผลโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับอัตราเฟรมต้นฉบับของคอนเทนต์ที่คุณกำลังรับชมอยู่

เปิดหรือปิดการจับคู่ช่วงแสงหรือการจับคู่อัตตราเฟรม

ไปที่การตั้งค่า > วิดีโอและเสียง > จับคู่เนื้อหา แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

  • จับคู่ช่วงแสง: เปิดเพื่อให้ Apple TV 4K จับคู่สัญญาณออกกับช่วงแสงต้นฉบับของคอนเทนต์ที่คุณกำลังรับชมอยู่
  • จับคู่อัตราเฟรม: เปิดเพื่อให้ Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) จับคู่อัตรารีเฟรชกับอัตราเฟรมต้นฉบับของคอนเทนต์ คุณสมบัตินี้ยังใช้ได้กับคอนเทนต์ที่ควบคุมโดยอัตราเฟรมที่ต่างกันอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คอนเทนต์ภาพยนตร์แบบ 24fps หรือคอนเทนต์อื่นๆ จากประเทศ2

หากคุณเปิดการตั้งค่ารายการใดรายการหนึ่งจากรายการเหล่านี้ Apple TV จะพยายามระบุช่วงแสงหรืออัตราเฟรมที่โทรทัศน์ของคุณรองรับโดยอัตโนมัติ

หาก Apple TV ไม่สามารถระบุรูปแบบการแสดงผลที่สามารถใช้ได้ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบรูปแบบที่โทรทัศน์ของคุณสามารถแสดงผลได้ หากต้องการตรวจสอบรูปแบบ ให้ไปที่การตั้งค่า > วิดีโอและเสียง > จับคู่คอนเทนต์ จากนั้นเลือกรูปแบบใต้ รูปแบบที่ไม่ได้ตรวจสอบยืนยัน เพื่อเริ่มการทดสอบการแสดงผลสั้นๆ และยืนยันว่ารูปแบบนี้แสดงผลได้อย่างถูกต้องบนโทรทัศน์ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้การจับคู่เนื้อหา โทรทัศน์ของคุณจะสลับช่วงแสงและอัตราเฟรมตามคอนเทนต์ที่คุณรับชม เมื่อโทรทัศน์สลับรูปแบบ คุณอาจเห็นหน้าจอว่างเปล่าหรือกะพริบ 

 

  1. การจับคู่อัตราเฟรมและช่วงแสงไม่สามารถใช้ได้ใน Apple TV (รุ่นที่ 3) หรือรุ่นก่อนหน้า
  2. Apple TV จะจับคู่อัตราเฟรมของคอนเทนต์ที่เข้ารหัสที่ 60, 50, 30, 25 และ 24fps อัตราเฟรมจะจับคู่กับอัตรารีเฟรชที่เหมาะสมกับภูมิภาคของคุณ ตัวอย่างเช่น 29.97fps สำหรับ NTSC คอนเทนต์ 25fps และ 30fps จะใช้อัตราเฟรมสองเท่าเพื่อแสดงผลที่ 50Hz และ 60Hz เมื่อมีให้ใช้งาน โดยจะจับคู่ลักษณะต้นฉบับขณะที่ยังรักษาอินเทอร์เฟซผู้ใช้ให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น
วันที่เผยแพร่: