เกี่ยวกับการจับคู่อัตราเฟรมและช่วงแสงบน Apple TV 4K

ดูวิธีเปิดการจับคู่อัตราเฟรมและช่วงแสงบน Apple TV 4K

Apple TV 4K ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดตามความสามารถของโทรทัศน์ 4K ตามค่าเริ่มต้น Apple TV 4K จะจับคู่ช่วงแสงไว้ที่อัตรารีเฟรชสูงสุดที่โทรทัศน์ของคุณรองรับ ตัวอย่างเช่น หากโทรทัศน์ของคุณรองรับ Dolby Vision ที่ 30Hz และรองรับ HDR10 ที่ 60Hz แล้ว Apple TV 4K จะใช้ HDR10 แทนที่จะใช้ Dolby Vision

ใน tvOS 11.2 ขึ้นไป คุณสามารถกำหนดค่า Apple TV 4K ให้สลับรูปแบบการแสดงผลโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับช่วงแสงและอัตราเฟรมต้นฉบับของคอนเทนต์ที่คุณกำลังรับชมอยู่แทนที่จะใช้ความสามารถสูงสุดของโทรทัศน์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น Apple TV 4K จะใช้ HDR10 ที่ 60Hz เมื่อรับชมคอนเทนต์ HDR แต่จะสลับไปเป็น Dolby Vision ที่ 30Hz เมื่อรับชมคอนเทนต์ที่รองรับ Dolby Vision

หากต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > วิดีโอและเสียง > จับคู่คอนเทนต์ จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

  • จับคู่ช่วงแสง: เปิดเพื่อให้ Apple TV 4K จับคู่สัญญาณออกกับช่วงแสงต้นฉบับของคอนเทนต์ที่คุณกำลังรับชมอยู่
  • จับคู่อัตราเฟรม: เปิดเพื่อให้ Apple TV 4K จับคู่อัตรารีเฟรชกับอัตราเฟรมต้นฉบับของคอนเทนต์ คุณสมบัตินี้ยังใช้ได้กับคอนเทนต์ที่ควบคุมโดยอัตราเฟรมที่ต่างกันอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คอนเทนต์ภาพยนตร์แบบ 24fps หรือคอนเทนต์จากประเทศต่างๆ*

หากคุณเปิดการตั้งค่ารายการใดรายการหนึ่งจากรายการเหล่านี้ Apple TV 4K จะพยายามระบุช่วงแสงและอัตราเฟรมที่โทรทัศน์ของคุณรองรับโดยอัตโนมัติ

หาก Apple TV 4K ไม่สามารถระบุรูปแบบการแสดงผลที่สามารถใช้ได้ คุณจะต้องตรวจสอบรูปแบบที่โทรทัศน์ของคุณสามารถแสดงผลได้ หากต้องการตรวจสอบรูปแบบ ให้ไปที่การตั้งค่า > วิดีโอและเสียง > จับคู่คอนเทนต์ จากนั้นเลือกรูปแบบใต้ รูปแบบที่ไม่ได้ตรวจสอบยืนยัน เพื่อเริ่มการทดสอบการแสดงผลสั้นๆ และยืนยันว่ารูปแบบนี้แสดงผลได้อย่างถูกต้องบนโทรทัศน์ของคุณ

*Apple TV 4K จะจับคู่อัตราเฟรมของคอนเทนต์ที่เข้ารหัสที่ 60, 50, 30, 25 และ 24fps อัตราเฟรมจะจับคู่กับอัตรารีเฟรชที่เหมาะสมกับภูมิภาคของคุณ ตัวอย่างเช่น 29.97fps สำหรับ NTSC คอนเทนต์ 25fps และ 30fps จะใช้อัตราเฟรมสองเท่าเพื่อแสดงผลที่ 50Hz และ 60Hz เมื่อมีให้ใช้งาน โดยจะจับคู่ลักษณะต้นฉบับขณะที่ยังรักษาอินเทอร์เฟซผู้ใช้ให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น

ดูเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้การจับคู่คอนเทนต์ โทรทัศน์ของคุณจะสลับช่วงแสงและอัตราเฟรมตามคอนเทนต์ที่คุณรับชม เมื่อโทรทัศน์สลับรูปแบบ คุณอาจเห็นหน้าจอว่างเปล่าหรือกะพริบ

วันที่เผยแพร่: