หากคุณเห็นข้อความเตือนว่า ‘อุปกรณ์เสริมนี้อาจจะไม่รองรับ’

มีหลายสาเหตุที่ทำให้คุณเห็นการเตือนนี้หรือการเตือนที่คล้ายๆ กันบน iPhone, iPad หรือ iPod touch หากคุณเห็นการเตือน ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

การเตือนอาจปรากฎขึ้นในกรณีต่อไปนี้

  • อุปกรณ์เสริมมีข้อบกพร่อง ได้รับความเสียหาย หรือไม่ได้รับการรับรองจาก Apple
  • อุปกรณ์ของคุณไม่รองรับอุปกรณ์เสริม
  • อุปกรณ์ iOS มีขั้วต่อที่สกปรกหรือได้รับความเสียหาย

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา

อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

อุปกรณ์เสริมบางชิ้นอาจต้องใช้กับ iOS เวอร์ชั่นล่าสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่อุปกรณ์เสริมเข้ากันได้

หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณลองใช้อุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์เสริมบางชิ้นใช้งานได้กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch บางรุ่นเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจ ให้ติดต่อผู้ผลิต

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ถอดอุปกรณ์เสริมออกแล้วต่อใหม่เพื่อดูว่าการเตือนจะหายไปหรือไม่ หากการเตือนยังคงปรากฎอยู่ ให้ตรวจสอบขั้วต่อบนอุปกรณ์เสริมและบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูว่าได้รับความเสียหายหรือมีเศษสกปรกติดอยู่หรือไม่ หากจำเป็น ให้ค่อยๆ นำเศษสกปรกออกและทำความสะอาดขั้วต่อบนอุปกรณ์

หากคุณเห็นการเตือนนี้และไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมใดๆ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: