ใช้ Face ID เพื่อเปิดเอกสาร iWork ของคุณ

หากคุณตั้งรหัสผ่านป้องกันเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote ของคุณ คุณสามารถตั้งค่า Face ID เพื่อเปิดเอกสารโดยการมองที่ iPhone X ของคุณได้ 

เมื่อคุณสร้างเอกสารใน iWork คุณสามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้เพื่อใช้ในการเปิดไฟล์ได้ เมื่อใช้ iPhone X คุณสามารถใช้ Face ID แทนการป้อนรหัสผ่านได้ หากคุณมีอุปกรณ์ iOS ที่รองรับ Touch ID คุณสามารถใช้ Touch ID เพื่อเปิดเอกสาร iWork ของคุณได้

หากต้องการปลดล็อคเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านโดยใช้ Face ID อันดับแรกให้คุณตั้งค่า Face ID ใน iPhone X ของคุณ ครั้งแรกที่คุณเปิดเอกสารใดๆ ของ Pages, Numbers หรือ Keynote ที่ล็อคอยู่ด้วย Face ID ระบบจะขอให้คุณอนุญาตแอพ iWork ให้ใช้ Face ID ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อหนึ่งแอพ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ในการตั้งค่า > Face ID และรหัส > แอพอื่นๆ

เพิ่มรหัสผ่านไปที่เอกสาร

ในเอกสารที่เปิดอยู่ใน Pages, Numbers หรือ Keynote บน iPhone X ของคุณ ให้แตะ ไอคอนเพิ่มเติม จากนั้นแตะตั้งรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านของคุณในช่องรหัสผ่านและช่องตรวจสอบยืนยัน จากนั้นเพิ่มคำใบ้รหัสผ่านเพื่อช่วยจำรหัสผ่านที่เป็นข้อความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า “เปิดด้วย Face ID” เปิดอยู่ แล้วแตะเสร็จสิ้น

เปิดเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านโดยใช้ Face ID

เมื่อคุณเปิดเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านเป็นครั้งแรก ให้ป้อนรหัสผ่านข้อความของเอกสาร หาก iPhone X ตั้งค่า Face ID ไว้แล้ว คุณจะเห็นตัวเลือก “เปิดด้วย Face ID” เปิดอยู่ด้วย 

ครั้งต่อไปที่คุณเปิดเอกสารนี้ คุณสามารถมองไปที่ iPhone X แทนการป้อนรหัสผ่านของเอกสารได้ หากระบบจดจำใบหน้าของคุณไม่ได้หลังจากที่คุณพยายามแล้วสองครั้ง คุณสามารถป้อนรหัสผ่านของเอกสารได้

วันที่เผยแพร่: